Polskie Linie Lotnicze „lot s. A., Zespół Analiz Parametrów Lotu, 00-906 Warszawa, ul. 17-go stycznia 39 Streszczenie Niniejszy referatPobieranie 0,49 Mb.
Strona1/4
Data10.11.2017
Rozmiar0,49 Mb.
RodzajReferat
  1   2   3   4System gromadzenia, analiz i przetwarzania danych z pokładowych rejestratorów parametrów lotu na przykładzie PLL „LOT” S.A.

Ryszard Witkowski


Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A., Zespół Analiz Parametrów Lotu,

00-906 Warszawa, ul. 17-go stycznia 39
StreszczenieNiniejszy referat jest próbą przybliżenia zagadnień związanych z wykorzystaniem danych z pokładowych rejestratorów parametrów lotu w funkcjonowaniu linii lotniczej. Autor przedstawia metody wykorzystania rejestrowanych parametrów lotu w zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotniczego i sprawności technicznej floty, w podno-szeniu efektywności wykonywanych operacji lotniczych, a także w licznych aplikacjach, których zadaniem jest wszelkiego rodzaju rozliczanie, naliczanie czy po prostu zbieranie informacji.


1. Analiza Parametrów Lotu

Rejestrowanie parametrów podczas lotu istniało jeszcze przed powstaniem samolotów. Pod koniec XIX wieku instalowano pierwsze prymitywne manometry i termometry na balonach i latawcach służących do pomiarów meteorologicznych. Potem w latach 20-tych i 30-tych naszego stulecia samoloty i szybowce biły kolejne rekordy i dokonywały wyczynów, które rejestrowano na różnego rodzaju barografach i tacho-grafach. Początek rozwoju rejestratorów lotu w dzisiejszym rozumieniu przypada na lata pięćdziesiąte, kiedy to zaczęto wyposażać w nie wojskowe samoloty odrzutowe. Jednakże bardzo długi okres służyły one dwóm głównym celom: do prób w locie prototypów oraz do badań wypadków i zdarzeń lotniczych. Powszechne zastosowanie aparatury pomiaro-wej, używanej do prób w locie, w roli rejestratorów ograniczone było przez ich rozmiary, masę i komplikację. Z kolei szersze wykorzystanie w codziennej eksploatacji rejestratorów katastroficznych, tzw. czarnych skrzynek, utrudnione było przez trudny do nich dostęp oraz długotrwałe i skomplikowane procesy odczytu. W lotnictwie cywilnym pierwsze rejestratory pojawiły się w 1958 r. Zapisywały jedynie 5 parametrów i wyposażono w nie największe wówczas samoloty amerykańskie i brytyjskie. Zmiana jakościowa nastąpiła w momencie pojawienia się rejestratorów dublujących zwanych z angielska Quick Access Recorder lub z rosyjska Registrator Bystrowo Dostupa. Urządzenia te umożliwiły łatwy i szybki dostęp do zarejestrowanych danych. Zrezygnowano w nich z wymagań, jakie na rejestratory katastroficzne nakładają surowe przepisy konstrukcyjne, wytrzymałościowe, termiczne i chemiczne.

Lata 80-te przyniosły dodatkowo rozwój techniki cyfrowej i komputerów osobistych, co w połączeniu z rozwojem specjalistycznego oprogramowania stworzyło sprzyjające warunki do szerokiego wykorzystania parametrów lotu w funkcjonowaniu linii lotniczej. Nowoczesne rejestratory budowanych dzisiaj samolotów rejestrują po kilkaset parametrów z dużą częstotliwością zapisu (przykładowo samolot B767 ponad 450 parametrów). Dlatego analiza parametrów lotu przeszła w swojej półwiecznej historii wiele zmian. Dziś nie służy ona już tylko do badania wypadków lotniczych, ale przede wszystkim do zapobiegania ich wystąpieniu. Wykryte przekroczenie mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu lub stan techniczny samolotu jest w pierwszej fazie sygnałem do natychmiastowego podjęcia przeglądów dodatkowych lub specjalnych, poczym poddaje się je szczegółowej analizie w szkoleniu załóg oraz w metodyce latania. Dane z pokładowych rejestratorów parametrów lotu wykorzystuje się szeroko w rozmaitych optymalizacjach: przebiegu tras, rotacji samolotów, czasów pracy załóg itp. Są również podstawą programów monitorujących pracę silników i wyposażenia, umożliwiają kontrolowanie zużycia paliwa i oleju, a nawet poziomu promieniowania na dużych wysokościach. Wyniki specjalistycznych analiz są przekazywane do programów rozli-czających pracę załóg lub naliczających cykle i nalot samolotów, silników i wyposażenia.

Różnorodność i zasięg analizy parametrów lotu ilustruje poniższy diagram:


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna