Polityka gospodarczaPobieranie 258,59 Kb.
Strona4/4
Data23.10.2017
Rozmiar258,59 Kb.
1   2   3   4

KREDYT REDYSKONTOWY:

- związany z obiegiem weksla w gospodarce

- BC przyjmując od banku komercyjnego przedstawione do wykupu weksle handlowe udziela mu ... kredyty pod zastaw weksli

- bank komercyjny odzyskuje środki zainwestowane w weksel w chwili jego wykupu pod klienta przedstawiającego go do dyskonta

- do momentu wykupu weksla przez płatników BC
Kredyt redyskontowy  bank centralny wpływa na jakość dyskontowanych przez banki komercyjne
KREDYT LOMBARDOWY:

można zabezpieczyć do 80% wartości papierów udzielony jest bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych


Przeznaczony do krótkotrwałego uzupełnienia płynności przez banki komercyjne w sytuacji niespodziewanego jej zachwiania
Transakcje kredytowe banku centralnego są stopniowo...
LIMITY KREDYTOWE – CHARAKTERYSTYKA:

- określają maksymalny pułap udzielonych kredytów

- wyrażone kwotowo, procentowo jako przyrost wielkości kredytu

- dotyczą wszystkich kredytów lub ich określonego rodzaju- limit kredytowy: jest to instrument działający szybko, bez opóźnień czasowych, poważnie ogranicza jednak konkurencję między bankami i mechanizm kreacji pieniądza
POLITYKA KURSOWA – całokształt działań instytucji publicznych związanych z kształtowaniem kursu walutowego oraz warunków działania rynku walutowego.
Celem polityki kursu walutowego jest ustalenie optymalnego poziomu z punktu widzenia potrzeb bilansu płatniczego i gospodarki wewnętrznej.
Kurs waluty krajowej wpływa na wysokość cen towarów w eksporcie i cen towarów z importu na rynku krajowym. Jego zmiany wpływają więc na obrót handlowy, a przez to na cała gospodarkę.
Podwyższenie kursu waluty krajowej nazywamy rewaluacją, natomiast obniżenie kursu nazywamy dewaluacją.
DEWALUACJA
- wzrost zdolności konkurencyjnej dóbr krajowych

- wzrost eksportu i zatrudnienia- działa korzystnie na bilans handlowy i płatniczy

REWALUACJA

- spadek zdolności konkurencyjnej dóbr krajowych za granicą

- spadek eksportu

- działania niekorzystne na bilans handlowy i płatniczy

- ułatwia nasycenie rynku wewnętrznymi potrzebami towarowymi

- sprzyja pobudzeniu konkurencji na rynku wewnętrznym


WALUTY: obejmuje system pieniężny danego obszaru walutowego i składającego się przeważnie z jego terytorium państwowego, a czasami terytorium państw połączonych inną walutową.
Pojęcia tego używa się na 3 płaszczyznach:

- oznaczenie narodowej jednostki walutowej

- system pieniężny danego obszaru walutowego

- powiązanie systemów pieniężnych dwóch lub kilku obszarów walutowych


WALUTY?? „SŁABE” „MIĘKKIE””: nie można ich swobodnie wymieniać na nnP, a ich wyw... z danego obszaru walutowego podlegaj licznym administracyjnym restrykcjom.
WYMIENIALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA:

- nieryzydenci?? mają możliwość zmiany waluty zewnętrznie wymienialnej pochodzącej z transakcji bieżących na walutę o wyższym stopniu wymienialności

- pozostałe rodzaje płatności między określonych państwem a zagranicą są poddawane reglamentacji

- zapewnienia .... przez władze monetarne danego kraju swobody w płatnościach z tytułu...


WYMIENIALNOŚĆ WEDŁUG MFW:

- nie uczestniczenie w dyskryminujących inne kraje porozumieniach walutowych- wykup własnej waluty przedstawianej rządowi przez władze monetarne innego kraju członkowskiego MFW przy założeniu, że pochodzi ona z transakcji bieżących.
WYMIENIALNOŚĆ CAŁKOWITA:
W ramach polityki kursowej władze rozstrzygają 4 kwestie:

1. reguły kształtowania poziomu kursu

2. zmienność kursu

3. jednolitość kursu

4. zakres ograniczeń nałożonych na transakcje walutowo-dewizowe.

1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna