Polityka gospodarczaPobieranie 258,59 Kb.
Strona3/4
Data23.10.2017
Rozmiar258,59 Kb.
1   2   3   4

8. Wskaźnik rezerw obowiązkowych nie jest instrumentem szybkiego działania, nie modyfikuje płynności finansowej z dnia na dzień.

* Powinien być stosowany do kształtowania długookresowej płynności systemu bankowego.

* Jest stosunkowo mało elastyczny.

* Powinien być stosowany jako uzupełniające narzędzie polityki pieniężnej.


9. OPERACJE OTWARTEGO RYNKU: są to transakcje o charakterze rynkowym, dokonywane przez bank centralny z bankami komercyjnymi z wykorzystaniem papierów wartościowych.
10. CEL OPERACJI OTWARTEGO RYNKU:

a) Wpływanie na płynność systemu bankowego oraz jego zdolność do kreacji pieniądza.

b) Pośrednie lub bezpośrednie wpływanie na poziom stopy %.

c) Zwiększenie efektywności działania rynku pieniężnego, w tym głównie wtórnego rynku, skarbowych papierów wartościowych.
11. INSTRUMENTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI NA OTWARTYM RYNKU:


Papiery wartościowe

EMITENT

Rząd /(Ministerstwo Finansów lub Ministrów Skarbu)

Bank centralny

PRZYKŁAD

Bony, obligacje skarbowe

Bony pieniężne, certyfikaty dłużne (EBC)


KLASYCZNY PODZIAŁ OPERACJI OTWARTEGO RYNKU
OPERACJE WARUNKOWE DZIELIMY NA:

  • krótkoterminowe – termin ich zapadalności wynosi od 1 do 14 dni

  • długoterminowe – stosując je BC wpływa na stopy % transakcji z dłuższym terminem płatności.

Według klasyfikacji opartej na oddziaływaniu na płynność systemu bankowego, operacje otwartego rynku dzielimy na:

1 – operacje absorbujące (zmniejszające płynność); Reverse Rego – warunkowa sprzedaż; Outright sale – bezwarunkowa sprzedaż

2 – operacje zasilające (zwiększające płynność); Repo – warunkowy zakup; Outright purchase – bezwarunkowy zakup


NARODOWY BANK – stopy depozytowe, rezerwy, cel inf, wskaźniki polityki pieniężnej (sprawdź przed egzaminem)
Plan Wetu został zatwierdzony.
TRANSAKCJE DEPOZYTOWO KREDYTOWE
STOPA DEPOZYTOWA: 2,67%
CZYM SIĘ ROZNIĄ:

- zabezpieczeniem BC pożycza środki, ale bierze coś w zastaw.
Dlaczego stopa lombardowa jest najwyższa?

wys. stopa zniechęca


kredyt redyk – pod zastaw weksla
weksel – papier dłużny (pożyczka)

Ile Kowalski wziął na jaki % i na jak długo weksel w banku jest na 2 miesiące – zabezpieczenie kredytu redyskont


1 – redyskonto – kowalski oddaje

2 – bank komercyjny oddaje BC (bank centralny)


TRANSAKCJE KREDYTOWE:

- obejmują wykonywanie przez banki centralne kredyty finansowe- banki centralne występują jako „kredytodawca ostatniej instancji”
PODSTAWOWYM ZADANIEM KREDYTÓW REFINANSOWYCH JEST ZAPENIENIE PŁYNNOŚCI BANKOM KOMERCYJNYM W SYTUACJI NIESPODZIEWANEGO JEJ ZACHWIANIA!!
- jest to instrument krótkoterminowy i o wyjątkowym charakterze BC
OGRANICZENIA KREDYTU REFINANSOWEGO


1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna