Pojęcie I rodzaje szeregów czasowychPobieranie 388 Kb.
Strona1/21
Data02.12.2019
Rozmiar388 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Pojęcie i rodzaje szeregów czasowych


Analizę dynamiki zjawisk masowych przeprowadza się na podstawie szeregów czasowych (inaczej dynamicznych, chronologicznych).
Szeregiem dynamicznym nazywamy ciąg wartości badanego zjawiska obserwowanego w kolejnych jednostkach czasu.
W szeregach czasowych zmienną niezależną jest czas, natomiast zmienną zależną – wartości liczbowe badanego zjawiska:

Gdzie: y­tzmienna zależna; t – zmienna niezależna (czas); f – określona funkcja matematyczna.
Zmienna niezależna w szeregach czasowych może być ujmowana różnie, w zależności od celu badania i właściwości zjawisk masowych. Zjawiska zmieniające się wolno są ujmowane w pewnych ściśle określonych momentach, np. według stanu w dniu lub godzinie. Szeregi zbudowane w ten sposób noszą nazwę szeregów czasowych momentów (np. liczba ludności Polski na dzień 31 XII w kolejnych latach). Szeregi czasowe zawierające informacje o rozmiarach zjawiska w pewnych – dłuższych lub krótszych – okresach (np. półrocze, kwartał) nazywamy szeregami czasowymi okresów. Przykładem takiego szeregu jest np. szereg przedstawiający wielkość produkcji w przedsiębiorstwie w kolejnych miesiącach określonego roku.
Przeciętny poziom zjawisk przedstawionych w postaci szeregów czasowych okresów – przy założeniu, że przyjęte przedziały czasowe są równe – oblicza się za pomocą średniej arytmetycznej.
Do obliczania średniego poziomu zjawisk przedstawionych w formie szeregów czasowych momentów wykorzystuje się średnią chronologiczną. Oblicza się ją wg wzoru:Pobieranie 388 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna