„Podstawy zarządzania przedsiębiorstwemPobieranie 186,46 Kb.
Strona1/4
Data03.07.2018
Rozmiar186,46 Kb.
  1   2   3   4


LITERATURA: - praca zbiorowa pod redakcją Bieniok „Metody sprawnego zarządzania" - „Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem" - część 2

Metoda - racjonalny sposób postępowania, procedury i techniki postępowania.

Zarządzanie - ciągły proces podejmowania decyzji. Zbiór pewnych funkcji zarządczych planowania, organizowania, motywowania i kontroli.

METODY I TECHNIKI ORGANIZOWANIAWyróżnia się dwie podstawowe metody organizowania:
I. METODA PROGNOSTYCZNA, która bazuje na prognozie. Istotą tej metody jest opracowanie prognozy idealnej lub wzorcowej. Na początku tworzy się model idealny, który jest podstawą rozwiązań. Twórcą koncepcji modelu idealnego jest ADLER, który znany jest w zarządzaniu z trójkąta kosztów.System idealny (teoretyczny)
Perspektywiczny system „idealny"
System „idealny" technicznie osiągalny
System zaprojektowany metodą prognostyczną i przez nas prognozowany
System usprawniony np. metodą diagnostyczną
System dotychczasowy
Koszty funkcjonowania


Etapy metody prognostycznej:

l. Określenie celu i zadań - co chcemy osiągnąć w wyniku projektowania całej organizacji

2. Projektowanie systemu idealnego

a) cel


b) wyjście

c) wejście

d) przebieg procesu

e) otoczenie

f) wyposażenie

g) ludzie

3. Zbieranie informacji o ograniczeniach

4. Projektowanie wariantów rozwiązań kompromisowych

5. Wybór wariantu optymistycznego

6. Szczegółowe zaprojektowanie systemu

7. Analiza, weryfikacja i korekta systemu

8. Testowanie systemu

9. Wdrażanie systemu i kontrola projektu (realizacja projektu i kontrola, ocena projektu)
II. METODA DIAGNOSTYCZNA - opiera się na diagnozie, opiera się na określeniu przyczyn istniejącego (niezadowalającego) stanu rzeczy. Określenie nieprawidłowości. Metoda diagnostyczna jest metodą usprawnienia stanu istniejącego.
TRZY POZIOMY :
l. ORGANIZACJA, METODY PRACY.

Organizacja i usprawnienie metod pracy opiera się na cyklu organizatorskim (cykl postępowania) - charakteryzuje się metodą diagnostyczną, który składa się z następujących elementów:

a) określenie celu i przedmiotu badania

b) rejestracja stanu istniejącego w aspekcie - celu (po co?) - materiału (z czego?) - wytworu (co?) kolejności (kiedy?) miejsca(gdzie?) - sprzętu (czym?) - sposobu (jak?) - osoby (kto?)

c) krytyczna i konstruktywna analiza stanu istniejącego - dlaczego? (ten?, z tego?, to?, wtedy?, tam?, tym?, tak?) - diagnoza

d) projektowanie wariantów rozwiązań w drodze szukania sposobów - eliminacji zamiany łączenia - działania - upraszczania

e) wybór wariantu optymalnego

f) przygotowanie warunków do wdrożenia oraz wprowadzenia w życie.Technika kontowania - stosowanie symboli w opisie stanu istniejącego.

Operacja technologiczna albo czynność wykonywana przez człowieka

Kontrola (proces kontroli)

Transport albo przemieszczanie się

○ Czynność manipulacyjna, pomocnicza

Oczekiwanie, bezczynność, tracony czas lub składowanie materiałów

▼Oznacza czas tracony, magazynowanie materiałów lub czynność statyczna (podtrzymywanie). Stosowane przy rejestracji podmiotowej (ludzie w czasie) lub przedmiotowej (co się dzieje z produktem, materiałem podczas produkcji).Rejestracja podmiotowa - zapis zachowania człowieka na stanowisku „karta przebiegu czynności" - zespół ludzi „karta czynności wielopodmiotowych" lub „karta czynności zespołowych" w czynnościach manualnych „karat czynności obu rąk"

Rejestracja przedmiotowa - zapis technologii procesu „karta procesu" lub „karta operacji kontroli" - zapis przebiegu materiału „karta przebiegu materiału" zapis przedmiotu „karta obiegu dokumentów"  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna