Podstawy programowaniaPobieranie 0,56 Mb.
Strona1/8
Data18.11.2017
Rozmiar0,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Podstawy programowania

Tworzenie programu w językach programowania


Komputer potrafi zrozumieć tylko te polecenia które są napisane bezpośrednio w kodzie maszynowym. Pliki napisane w kodzie maszynowym nazywamy programami, lub plikami wykonywalnymi. Nie wiele osób w całym świecie potrafi pisać program bezpośrednio w kodzie maszynowym. Dla ułatwienia pisania programów opracowano języki programowania. Używając jakiegoś języka programowania piszemy instrukcje znacznie bardziej zrozumiale dla człowieka, ale te instrukcje jeszcze trzeba przetłumaczyć na jedyny język rozumiany przez komputer - na język maszynowy. Istnieją programy które potrafią zrobić to szybko i skutecznie, takie programy nazywany kompilatorami. Oczywiście języków programowania istnieje bardzo wiele i zazwyczaj każdy kompilator potrafi przetłumaczyć na język maszynowy wyłącznie źródła napisane w jednym konkretnym języku programowania.

Słowa kluczowe


Większość języków używa poleceń opartych na słowach wziętych z języka angielskiego np. if, else, while, for. Takie słowa nazywane są słowami kluczowymi. W językach C oraz C++ te słowa kluczowe oznaczają tylko to co przewidziano przez składnie języka i nie wolno ich używać w innym znaczeniu (na przykład jako nazwę zmiennej). Słów kluczowych w języku C++ jest kilkadziesiąt większość z nich poznamy w trakcie tego semestru.

Typy danych C/C++


Typy zmiennych w językach C oraz C++ nie określają jednoznacznie zakresu wartości. Na przykład typ int dla większości 16-bitowych systemów jest typem dwubajtowym, z czego wynika jego zakres od ‑32768 do 32767, zaś dla większości 32-bitowych systemów jest typem czterobajtowym, z czego wynika jego zakres od ‑2147483648 do 2147483647. Nawet rozmiar takiego typu jak char nie jest jednoznacznie określony przez standardy języka. Dla typów zmiennoprzecinkowych należy pamiętać że żaden typ nie gwarantuje ciągłości reprezentacji danych. to między innymi oznacza ze liczby zapisywane są z pewną dokładnością, i suma 1000 liczb o wartości 0,1 nie jest dokładnie 100.

Typy całkowite


Typem podstawowym w językach C oraz C++ jest typ int (integer - całkowity), może mieć modyfikatory długości (ale nie musi):

short - krótki

long - długi
Używając tych modyfikatorów możemy rozróżnić trzy typy:

short int

int

long int
Każdy typ musi mieć modyfikator znakowy:

signed - ze znakiem

unsigned - bez znaku
Więc daje to już sześć różnych typów całkowitych:

signed short int

unsigned short int

signed int

unsigned int

signed long int

unsigned long int
Zwykle nie korzysta się z tych pełnych nazw, ponieważ słowa kluczowe int oraz signed są słowami domyślnymi. Z tego względu każdy z powyższych sześciu typów można zapisać w kilku równoważnych wersjach, różniących się długością zapisu:


signed short int

signed short

short int

short
unsigned short int

unsigned short
signed int

signed

int

signed long int

signed long

long int

long
unsigned int

unsigned
unsigned long int

unsigned long

Jako typ całkowity można również używać typu char (character - znak), który może być użyty z modyfikatorami znakowymi signed oraz unsigned. Jest jednak pewna różnica. Typysigned int

int

to ten sam typ, zaśsigned char

char

są różnymi typami, chociaż zachowują się absolutnie identycznie. Więc dochodzą jeszcze trzy typy całkowite:signed char

char

unsigned char

Typy znakowe


Jak to już było powiedziane są trzy typy znakowe, które również mogą być użyte jako typy całkowite:
signed char

char

unsigned char

Typy zmiennoprzecinkowe


Są trzy typy liczb zmiennoprzecinkowych:
float - zmiennoprzecinkowy

double - podwójnej precyzji

long double - długi podwójnej precyzji

Typ logiczny


Istnieje tylko jeden typ logiczny:
bool - (boolean) typ logiczny

Typ "brak typu"


W językach C oraz C++ istnieje specjalny typ, który oznacza brak typu:
void - pusty

Komentarze


W języku C istnieje komentarz blokowy. Wszystko, co znajduje się po sekwencji znaków /* aż do sekwencji znaków */ jest komentarzem. Komentarz się nie kompiluje, więc obecność komentarzy nie wpływa na rozmiar bądź szybkość wykonywania programu. Ułatwia jedynie czytanie kodu źródłowego programu. W języku C++ doszedł jeszcze jeden rodzaj komentarza. Wszystko, co znajduje się po sekwencji znaków // aż do końca wiersza jest komentarzem.
Przykłady:
/* To jest komentarz */
/*

To jest komentarz

obejmujący kilka wierszy

*/
/***********************\

* To jest też komentarz *

* tylko że *

* nieco ozdobiony *

\***********************/
// a to jest komentarz w stylu C++

Deklaracja zmiennych

Nazwy zmiennych


Nazwy zmiennych mogą się składać z: liter małych angielskich a-z, liter dużych angielskich A-Z, cyfr 0-9 oraz znaku podkreślenia _. Nazwa jednak nie może zaczynać się od cyfry. Języki C i C++ są wrażliwe na wielkość liter (case sensitive) to oznacza, że zmienne o nazwach:

zmienna, ZMIENNA, Zmienna

to trzy różne zmienne. W tym samym zakresie nie mogą istnieć dwie zmienne o tej samej nazwie.

Przykłady deklaracji zmiennych


signed int A; // zmienna całkowita o nazwie A

int a; // zmienna całkowita o nazwie a (ten sam typ)

float F1,F2,F3; // trzy zmienne zmiennoprzecinkowe

unsigned long MojaZmienna; // długa całkowita dodatnia

bool Flaga_Bledu_Odczytu; // zmienna logiczna

Pliki nagłówkowe


Do każdego kompilatora języków C oraz C++ dodano kilka bibliotek standartowych, które dostarcza producent, oraz czasami kilka bibliotek nie typowych. Ponieważ kompilator języków C oraz C++ musi wiedzieć wszystko o każdym elemencie programu, zanim ten element zostanie użyty w programie, te informacje zostały rozbite na kilkadziesiąt plików nagłówkowych (standardowych oraz dodatkowych). Te pliki zazwyczaj mają rozszerzenia .h lub .hpp i mogą być dołączane do programu za pomocą instrukcji prekompilatora #include.

Pliki nagłówkowe są tworzone też w przypadku bardziej złożonych programów dla rozbicia kodu źródłowego na kilka osobnych plików.


Przykład 1:
#include

Po dołączeniu pliku nagłówkowego math będziemy mieli dostęp do kilku funkcji matematycznych zawartych w bibliotece standardowej. Np. sqrt()-obliczanie pierwiastka kwadratowego, log()-logarytm dziesiętny, itp. Oraz kilka stałych, np. M_PI - liczba z dużą dokładnością.
Przykład 2:
#include

Po podłączeniu pliku nagłówkowego iostream będziemy mieli dostęp do zmiennych obsługujących wejście - cin oraz wyjście - cout.

  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna