Podręcznik użytkownika ogólny moduł sdPobieranie 11,12 Mb.
Strona2/105
Data21.01.2018
Rozmiar11,12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105

Spis treści


Obszar biznesowy Finanse - SD 1

Wersja 2.0 11 Wstęp 5

1.1 Ogólny opis modułu SD 5

2 Informacje podstawowe – wszyscy użytkownicy 6

2.1 Meldowanie do systemu – wszyscy użytkownicy 6

2.2 Budowa strukturalna menu głównego – wszyscy użytkownicy 7

2.2.1 Menu SAP 8

2.2.2 Menu użytkownika 9

2.3 Podstawowe funkcje menu głównego – wszyscy użytkownicy 10

2.3.1 Ikony menu głównego 10

2.3.2 Tworzenie ulubionych 11

2.3.3 Pokazywanie kodu transakcji na liście rozwijalnej menu 14

2.3.4 Wywoływanie skrócone transakcji 15

2.3.5 Ustawienie sposobu wyświetlania list rozwijalnych 162.4 Uruchamianie transakcji – wszyscy użytkownicy 18

2.4.1 Pokazywanie przez system kodu aktualnie wykonywanej transakcji 202.5 Podstawowe transakcje obsługi – wszyscy użytkownicy 21

2.5.1 Parametry własne użytkownika i zmiana hasła – transakcja SU3 21

2.5.2 Sprawdzenie problemu braku uprawnienia użytkownika do wykonywanej czynności - transakcja SU53 24

2.5.3 Wydruk na drukarkę oraz do tzw. Spoola – transakcja SP01 lub SP02 252.6 Znaczenie ikon na ekranach transakcji – wszyscy użytkownicy 29

2.7 Wyszukiwanie wartości dla słownikowego pola ekranowego – wszyscy użytkownicy 30

2.8 Ogólne zasady w raportowaniu SAP – wszyscy użytkownicy 33

2.8.1 Ekran wyboru 33

2.8.2 Wyświetlanie wyników 37

2.8.3 Tworzenie i wybór wariantów 393 Administracja SD - obsługa wybranych czynności konfiguracyjnych SPRO – administrator z rolą ZSD_ADMIN 41

3.1 Dodanie nowej jednostki w module SD 41

3.2 Konfiguracja słowników w module SD 45

4 Administracja SD – obsługa ról i uprawnień PFCG – administrator z rolą ZSD_ADMIN 51

5 Administracja SD – zwalnianie transportów konfiguracyjnych – administrator z rolą ZSD_ADMIN 60

6 Dane podstawowe SD - obsługa 62

6.1 Dane podstawowe materiałów 62

6.1.1 Tworzenie materiału ZUUW – transakcja MM01 62

6.1.2 Tworzenie materiału ZWUW – transakcja MM01 68

6.1.3 Lista materiałów – transakcja MM60 736.2 Dane podstawowe odbiorców 74

6.2.1 Tworzenie Odbiorcy dla Obszaru zbytu UW01/00/00 – transakcja XD01 75

6.2.2 Zmiana danych podstawowych klienta – transakcja XD02 85

6.2.3 Wyświetlanie danych podstawowych klienta – transakcja XD03 87

6.2.4 Blokowanie i odblokowanie konta danych podstawowych klienta – transakcja XD05 89

6.3 Dane podstawowe warunków cenowych 90

6.3.1 Tworzenie warunku cenowego PR00 (Cena netto) – transakcja VK11 91

6.3.2 Zmiana danych podstawowych warunku cenowego – transakcja VK12 94

6.3.3 Wyświetlanie danych podstawowych warunku cenowego – transakcja VK13 967 Sprzedaż w module SD - obsługa 102

7.1 Sprzedaż i fakturowanie - charakterystyka rodzajów dokumentów SD funkcjonujących w procesach sprzedaży 102

7.1.1 Zlecenia sprzedaży 102

7.1.2 Umowy terminarzowe 103

7.1.3 Dostawy 103

7.1.4 Dokumenty fakturowania 103

7.2 Sprzedaż - procesy biznesowe – obsługa 104

7.2.1 Tworzenie dokumentów zleceń sprzedaży 104

7.2.1.1 Zlecenie sprzedaży 105

7.2.1.2 Zlecenie sprzedaży dotyczące wydania zapasu 124

7.2.1.3 Zlecenie sprzedaży dotyczące uzupełnienia komisu 126

7.2.1.4 Zlecenie noty wewnętrznej 128

7.2.1.5 Żądanie korekty w referencji do dokumentu fakturowania 143

7.2.1.6 Żądanie korekty bez referencji do dokumentu fakturowania 152

7.2.1.7 Żądanie zwrotu w referencji do żądania korekty 158

7.2.2 Tworzenie dokumentów umów terminarzowych 162

7.2.2.1 Umowa terminarzowa z planem fakturowania 162

7.2.3 Tworzenie dokumentów dostaw 165

7.2.3.1 Dostawa wychodząca 165

7.2.3.2 Dostawa zwrotna 167

7.2.4 Tworzenie dokumentów fakturowania 168

7.2.4.1 Faktura 168

7.2.4.2 Faktura zaliczkowa 176

7.2.4.3 Faktura korekta 179

7.2.4.4 Storno faktury 181

7.3 Sprzedaż – inne zagadnienia biznesowe – obsługa 183

7.3.1 Obsługa numerów banków własnych na potrzeby wydruków dok. fakturowania 183

7.3.2 Ustawienia parametrów komunikacyjnych drukarki fiskalnej oraz mapowanie stawek podatku 183

7.3.3 Intrastat - tworzenie pliku XML dla deklaracji Intrastat 1847.4 Raportowanie 192

7.5 Zagadnienia administracyjne 198

7.5.1 Wyłączenie walidacji kodu pocztowego w specyficznych przypadkach. 198

7.5.2 Przygotowanie stacji roboczej do współpracy z drukarką fiskalną. 200

8 Wykaz załączników – instrukcje tematyczne 201

9 Historia dokumentu 202
 1. Wstęp

  1. Ogólny opis modułu SD

Niniejszy podręcznik użytkownika ma na celu pomóc użytkownikom w codziennym użytkowaniu i administrowaniu modułem SD.

Moduł SD wspomaga pracę jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie dokumentów sprzedaży.
Transakcje i operacje wykonywane w module SD można podzielić na 3 kategorie:


 • Dostępne dla użytkownika posiadającego rolę uprawnień o nazwie ZSD_ADMIN – rola ta pozwala:

  • wykonywać wszystkie transakcje i działania w module SD bez ograniczeń (poziom użytkownika i administratora)

  • wykonywać operacje związane z wybranymi działaniami konfiguracyjnymi

  • zwalniać transporty konfiguracyjne

  • wykonywać obsługę ról uprawnień
 • Dostępne dla użytkownika posiadającego rolę uprawnień o nazwie ZSD_ALL – rola ta pozwala:

  • wykonywać wszystkie transakcje i działania w module SD bez ograniczeń (na poziomie użytkownika)
 • Dostępne dla wybranych użytkowników biznesowych modułu SD w zakresie funkcjonalnym zależnym od roli uprawnień jaką/jakie otrzymał dany użytkownik biznesowy
 1. Informacje podstawowe – wszyscy użytkownicy

  1. Meldowanie do systemu – wszyscy użytkownicy

System SAP wymaga zameldowania użytkownika - potrzebny jest w tym celu login i hasło.

Każda osoba pracująca w systemie musi mieć swojego użytkownika (swój login). Niedopuszczalna jest praca na nie swoim użytkowniku.

Aby uruchomić system należy dwukrotnie kliknąć na ikonę SAP - powinna być na pulpicie komputera:Otworzy się okno z dostępnymi systemami:

Uwaga! Powyższy opis systemów może być inny na danym stanowisku pracy użytkownika.
Należy wybrać odpowiedni system i wcisnąć przycisk "Meldowanie". Otworzy się okno meldowania:

Należy podać numer Mandanta, nazwę swojego użytkownika oraz swoje hasło - przy pierwszym meldowaniu system poprosi o podanie własnego hasła i jego potwierdzenie.

Mandant jest wskaźnikiem rozróżniającym przeznaczenie systemu oraz dane. Najczęściej wyróżnia się następujące mandanty:


Pola język nie trzeba uzupełniać - system jest domyślnie ustawiony na PL - czyli polski, gdyby zaistniała potrzeba zalogowania się do systemu w innym języku, np. angielskim, w polu język należy podać EN.

Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych należy wcisnąć enter lub kliknąć ikonę (Kontynuacja).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna