Podręcznik użytkownika ogólny moduł sd


Ogólne zasady w raportowaniu SAP – wszyscy użytkownicyPobieranie 11,12 Mb.
Strona14/105
Data21.01.2018
Rozmiar11,12 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   105

Ogólne zasady w raportowaniu SAP – wszyscy użytkownicy

Prawie każdy raport wykonywany w SAP posiada ekran wyboru, wyświetla wyniki, pozwala na zapisanie tzw. wariantu i późniejszy jego wybór.

Ekran wyboru - to pierwszy ekran danego raportu, na którym ustawia się kryteria wyboru. Kryteria wyboru mogą być różne dla różnych raportów, ale zasada ich obsługi jest podobna dla wszystkich raportów.

      1. Ekran wyboru

Ekran wyboru może być podzielony na kilka części albo stanowić zwarty zbiór pól selekcji (kryteriów wyboru)
W kryteriach wyboru można podawać pojedyncze wartości - w tym celu uzupełnia się odpowiednie wpisy w białych kratkach lub można użyć przycisku

Okno wyboru wielokrotnego

Wciśnięcie tego przycisku otwiera okno wyboru wielokrotnego:Wybór wartości pojed. - podaje się kolejne wartości, np. kolejne materiałów, dla których wykonuje się raport.

Wybór przedziałów - podaje się przedział, np. materiałów od 10100000 do 101000100, dla których ma być wykonany raport.

Wykluczanie wart. pojed. - pozwala na wykluczenie podanych wartości, np. wykonuje się raport dla wszystkich numerów materiałów, ale bez numeru 101000112 - wówczas w tej zakładce wpisuje się wartość 101000112.

Wykluczanie przedziałów - pozawala na wykluczenie przedziałów wartości, np. wykonuje się raport dla wszystkich numerów materiałów, ale bez przedziału 101000100 do 101000200, wówczas w tej zakładce podaje się przedział 10100100 - 101000200.

Możliwa jest również kombinacja wielu zakładek, tzn. określanie równoczesne kryteriów np. w zakładce wyborów pojedynczych, wyborów zakresów oraz wykluczeń.

Opcje wyboru wielokrotnego - znaczenie ikon:

- Kopiowanie - przycisk konieczny do zatwierdzenia wpisów

- Kontrola wpisów (Enter) - przycisk używany do sprawdzenia poprawności wpisów- Opracowanie opcji wyboru - przycisk, który uruchamia dodatkowe opcje wyboru w zależności od aktywnej zakładki, dla wyboru wartości pojedynczych i wyboru przedziału:

lub dla wykluczania:

- Wstawianie linii i Usuwanie linii wyboru - przyciski używane do wstawienia lub usunięcia linii w wyborze

- Całkowite usuwanie wyboru - przycisk usuwa wszystkie wpisy we wszystkich zakładkach wyboru wielokrotnego

- Import z pliku tekstowego - przycisk pozwala na wczytanie wartości z pliku tekstowego

- Odczyt ze schowka - przycisk zastępuje standardową opcję windows ctrl+v

- Zaniechanie - przycisk zamyka okno wyboru wielokrotnego.
Po wybraniu więcej niż jednej pozycji w wyborze przycisk zmienia swój wygląd: .
Po wypełnieniu kryteriów selekcji na ekranie wyboru wykonujemy raport. Najczęściej służy do tego klawisz F8, czasami ENTER oraz ikona wykonania (tzw. „zegarek”):


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   105


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna