Pn/ZP/D/2015 dostawa sprzętu medycznegoPobieranie 1,45 Mb.
Strona1/3
Data01.02.2018
Rozmiar1,45 Mb.
  1   2   3

454/455/456/457/466/467/474/505/514/529/PN/ZP/D/2015 – dostawa sprzętu medycznego


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Uniwersytecki Szpital Kliniczny

im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Centralny Szpital Weteranów


ul. Żeromskiego 113

90-549 Łódź
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego

numer sprawy: 454/455/456/457/466/467/474/505/514/529/PN/ZP/D/2015, na:


dostawę sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

oraz dostawa sprzętu medycznego w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


MODYFIKACJA
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 134 000 EURO


Specyfikację zatwierdził:

Łódź, dnia 16.07.2015 r.

/Specyfikacja płatna 20,00 zł – w przypadku jej przekazania Wykonawcy w formie pisemnej/
www.usk.umed.lodz.plul. Żeromskiego 113

90-549 Łódźtel./fax: +48 42 639 36 21

fax: +48 42 639 34 58

e-mail: w.krajewska@skwam.lodz.pl


REGON: 471208164

NIP: 7272392503

KRS: 0000016979  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna