Planowanie operatywne elementem planowania produkcji w przedsiębiorstwiePobieranie 187,33 Kb.
Strona1/3
Data07.01.2018
Rozmiar187,33 Kb.
  1   2   3

Wprowadzenie

Rozdział I

PLANOWANIE OPERATYWNE ELEMENTEM PLANOWANIA PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1.Pojęcie produkcji i planowania produkcji.

2.Poziomy planowania.

3.Cele planowania operatywnego


Rozdział II

TWORZENIE PLANU PRODUKCJI WYROBÓW FINALNYCH

1.Pojęcie planu produkcji i ogólna procedura opracowania planu produkcji

2.Ustalenie zadań produkcyjnych.

3.Rozkład produkcji w czasie i bilansowanie obciążeń.

Rozdział III

ZLECANIE PRODUKCJI

1.Klasyfikacja systemów zlecania.

2.Podstawowe wskaźniki planowania produkcji.
Rozdział IV

KONCEPCJE PRODUKCJI

1. Koncepcja produkcji just in time..

2.System KANBAN

ZakończenieWSTĘP
Poniższa praca jest pełną charakterystyką procesu planowania działalności produkcyjnej w przedsiębiorstwie. Opisuje sposób opracowania schematu, według którego realizuje się zadania produkcyjne (planu produkcji) i współczesne koncepcje takie jak: „dokładnie na czas” i za pomocą kart KANBAN. Uzmysłowi czytelnikowi podstawowe zasady funkcjonowania zakładu produkcyjnego.

ROZDZIAŁ IPLANOWANIE OPERATYWNE ELEMENTEM PLANOWANIA PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE  1. Pojęcie produkcji i planowania produkcji.

Produkcja jest pierwszą i najważniejszą fazą procesu gospodarowania. Jest świadomą, celową i zorganizowaną działalnością ludzi, polegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych i świadczeniu usług dla zaspokojenia ich potrzeb. Warunkiem prowadzenia produkcji jest połączenie w jednym miejscu i czasie trzech tradycyjnych czynników produkcji: pracy (zatrudnienia), ziemi i kapitału oraz dwóch nowoczesnych - techniki i technologii oraz przedsiębiorczości. Rozmiary produkcji uzależnione są od: nakładów czynników produkcji, możliwości ich powiększania w czasie oraz od możliwości substytucji jednych czynników przez inne (głównie pracy przez kapitał).

W przedsiębiorstwie w krótkim okresie (kilkunastu tygodni) istnieje możliwość powiększania nakładów tylko niektórych czynników produkcji (zatrudnienia i obrotowej części kapitału), w tych warunkach wielkość produkcji rośnie najpierw szybciej, a później wolniej od nakładów tych czynników, po czym osiąga maksimum.

W długim okresie, gdy wszystkie czynniki mogą zostać powiększone, wielkość produkcji rośnie proporcjonalnie (bez zmiany techniki i technologii) lub bardziej niż proporcjonalnie (wraz z postępem technicznym) w stosunku do nakładów czynników produkcji.”1

Aby produkcja była świadoma i zorganizowana tak aby spełniała kryteria swojej definicji, konieczne jest jej szeroko-pojęte zaplanowanie. Jest ono działaniem polegającym na wcześniejszym „ustaleniu rodzaju i wielkości zadań dla komórek produkcyjnych oraz określeniu niezbędnych zasobów potrzebnych do realizacji tych zadań.”2 Zadaniem do wykonania jest wytworzenie jednego lub całej grupy produktów finalnych lub też ich części składowych.  1. Poziomy planowania.

Planowanie produkcji można zilustrować jako dwa powiązane ze sobą układy. Pierwszy związany jest z zakresem planowania:

1. ogólnozakładowy,


  1. międzywydziałowy,

  2. wewnątrz-wydziałowy,

drugi zaś „czasowy” rozróżnia planowanie długookresowe, gdzie podejmuje się strategiczne decyzje o rozmiarach i strukturze produkcji przedsiębiorstwa jako całości, średniookresowe, tu decyzje dotyczą asortymentu, terminu realizacji i zakupu surowców oraz krótkookresowe - bezpośrednie ustalenie zadań dla wykonawców.


  1. Cele planowania operatywnego.

Podstawowym celem powinno być spełnienie wymagań klienta w związku z zamówionym asortymentem, wielkością i terminem dostawy. Od strony producenta jest to również racjonalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i minimalizacji zapasów. W efekcie chodzi o to, żeby sprecyzować moment rozpoczęcia i zakończenia zadania oraz ustaleniu kiedy i gdzie ma ono być realizowane. Pojawiają się tutaj dwa podstawowe pojęcia takie jak: planowanie zadań w czasie - harmonogramowanie oraz bilansowanie obciążeń, polegające na koordynacji możliwości produkcyjnych maszyn i pracowników realizujących produkcję.Większość pojęć związanych z planowaniem produkcji jest ze sobą ściśle powiązana. Jedne elementy dobrze zaplanowanej produkcji zależą od innych. Np. termin dostawy może bezpośredno zależeć od wielkości produkowanej partii danego towaru, tak samo szerokość asortymentu może wpłynąć na termin realizacji zadania. Zdolności produkcyjne mają bezpośredni wpływ tak na termin jak i na wielkość produkcji w czasie. Duże przedsiębiorstwa produkcyjne zmuszone są do bardzo skrupulatnego i dokładnego planowania zadań produkcyjnych, posługiwania się specjalnymi formularzami i kontrolowania efektów realizacji planu produkcji. Jest to konieczne dla utrzymania stabilności i minimalizowania przerw pomiędzy kolejnymi zadaniami co w efekcie powoduje zmniejszenie kosztów. Przykładem może być porównanie niewielkiej, polskiej firmy X produkującej opakowania dla pojedynczych polskich klientów, na zamówienie i w niewielkich ilościach oraz dużego koncernu francuskiego Y, z zakładami produkcyjnymi w Hiszpanii, Włoszech i Holandii produkującej dla producentów, których logo możemy zobaczyć w każdym splocie reklam w TV. Jakże odmienna będzie ich procedura planowania produkcji. Firma X z pewnością z chęcią przyjmie każde zlecenie i będzie je realizować nawet 24 godziny na dobę, aby utrzymać klienta i w pełni go zadowolić terminem realizacji zlecenia. Firma Y będzie posiadać inne priorytety. Ma skonkretyzowane minimalne ilości zamówień w swoich cennikach, poniżej których nawet nie odpali maszyny produkującej a pomniejsi klienci będą czekać długo na swoją kolej w rozpoczęciu produkcji, która na dany produkt zaczyna się w terminie zgodnym z wcześniej ustalonym programem.
  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna