Plan szkoleńPobieranie 23,46 Kb.
Data20.03.2018
Rozmiar23,46 Kb.

PLAN SZKOLEŃ

dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie


na 2011 rokLp.


Nazwa szkolenia

Zakres szkolenia


Liczba miejsc


Przewidywany termin realizacji
i orientacyjny czas trwania szkolenia
w godzinach


Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone


Informacja
o egzaminie zewnętrznym jeśli jest przewidzianyRodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu, potwierdzającego ukończenie szkolenia

1.

KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

- przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózków i wykonania operacji manewrowych osprzętem wózka,

- typy stosowania wózków,

- budowa wózka,

- zapoznanie się z przepisami BHP, ppoż ,

- ogólne wiadomości o dozorze technicznym,

- bezpieczna wymiana butli,

- praktyczna nauka jazdy,10

czerwiec - lipiec

ok. 60 godz.Osoby bezrobotne
i poszukujące pracy zarejestrowane w PUP,

wykształcenie dowolne, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu

Egzamin wewnętrzny i przed komisją UDT

Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN,

zaświadczenie uprawniające do obsługi wózków jezdniowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT)


2.

PRAWO JAZDY
KAT. C


- przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu prowadzenia samochodu ciężarowego,

- zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego,

- nabycie umiejętności obsługi mechanizmów pojazdów,

- pomoc przedlekarska10

czerwiec- lipiec

ok. 50 godz.Osoby bezrobotne
zarejestrowane w PUP, posiadające prawo jazdy kat. B stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu , wykształcenie dowolne,

długotrwale bezrobotni,

do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia


Egzamin państwowy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 w sprawie szkolenia,

egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami (Dz.U. z 2005 Nr 217 poz. 1834)3.

SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

- KLUB PRACY


- rynek pracy oraz metody poszukiwania pracy,

- odkrywanie własnych umiejętności,

predyspozycji zawodowych,

- siła twórczego i pozytywnego myślenia,

- rozwijanie umiejętności interpersonalnych,

- plan działania i dokumenty aplikacyjne,

- przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.10 osób

od czerwca

do listopada

80 godz.


Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w PUP,
nie posiadające doświadczenia
w poszukiwaniu pracy;


motywacji do poszukiwania pracy;
- chcące powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

Brak egzaminu


Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Powiatowy Urząd Pracy
Przedstawiony plan szkoleń będzie modyfikowany w miarę potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia mogą ulec zmianie w nazewnictwie, jak i w okresie trwania. Kolejność realizacji szkoleń jest uzależniona od ilości chętnych . W przypadku niewielkiego zainteresowania danym szkoleniem, szkolenie to nie odbędzie się. Szkolenie będą realizowane w miarę dostępnych środków finansowych.
Osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniem powinny zgłosić się do doradcy zawodowego pok. 8 (I piętro), lub do specjalisty do spraw rozwoju zawodowego
pok. 4. (parter). Kwalifikację kandydatów przeprowadza doradca zawodowy. Złożenie wniosku na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata na wybrane szkolenie. Informacje dotyczące organizacji szkoleń – tel. 68 38 210 63 , 62
Akceptacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Dyrektor PUP

Barbara Suwała©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna