Plan rozwoju lokalnego gminy zalewoPobieranie 5,03 Mb.
Strona1/6
Data20.05.2018
Rozmiar5,03 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Załącznik

do Uchwały Nr XXII/163/16

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 29 lutego 2016 r.PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY ZALEWO
na lata 2004 – 2025

( z uwzględnieniem aktualizacji na lata

2016-2025 )


Zalewo, luty 2016

SPIS TREŚci

I. TEREN REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 3

II. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY ZALEWO 3

1) Demografia: 3

2) Bezrobocie: 12

3) Pomoc społeczna 19

4) Mieszkalnictwo 24

5) Oświata, kultura, sport: 28

6) Podstawy społeczeństwa informacyjnego 32

7) Identyfikacja problemów w sferze społecznej: 32

7) Identyfikacja problemów w sferze społecznej: 32

2. Charakterystyka sfery gospodarczej 33

1) Podmioty gospodarcze 33

2) Rolnictwo 37

3) Finanse 47

4) Gospodarka cieplna 50

5) Infrastruktura komunikacyjna 50

6) Energetyka 53

7) Gospodarka wodno – ściekowa 53

8) Gospodarka odpadami 56

9) Środowisko przyrodnicze 57

10) Baza noclegowa 70

11. Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej: 72

11. Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej: 72

III. CELE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZALEWO. 73

IV. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI W GMINIE ZALEWO: 73

V. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW. 74

1) Planowane projekty i zadania w okresie 2004 – 2006 74

2) Planowane projekty i zadania w okresie 2007 - 2013 82

3) Planowane projekty i zadania w okresie 2016 - 2025 104

VI. OCZEKIWANE WSKAŻNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 125

VII. POWIĄZANIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Z DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE STRATEGICZNYM 125

IX. MONITORING PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 129
  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna