Plan podnoszenia wysokiego ryzykaPobieranie 65.99 Kb.
Data02.12.2019
Rozmiar65.99 Kb.


Załącznik nr 4 do Księgi Bezpieczeństwa

wydanie 4Plan podnoszenia wysokiego ryzyka
Plan podnoszenia wysokiego ryzyka dotyczy takich czynności jak np:

- podnoszenie za pomocą dwóch lub więcej dźwignic,

- podnoszenie i opuszczanie ładunku przez otwory w stropach,

- praca dźwignicy w warunkach, gdy obsługujący nie ma możliwości obserwacji ładunku,

- eksploatacja dźwignic o stałej i zmiennej lokalizacji w pobliżu napowietrznych linii
elektroenergetycznych,

- podnoszenie kadzi ze stalą w stanie ciekłym w przypadku, gdy jest to operacja odbiegająca


od warunków normalnej eksploatacji,

- inne operacje podnoszenia wykonywane sporadycznie (np.: podnoszenie wymagające


przeciążenia dźwignicy).PLAN PODNOSZENIA WYSOKIEGO RYZYKA


L.p.

1

Szczegółowy opis wykonywanej czynności:

2

Szkic sytuacyjny (strefa działania urządzenia) z podaniem bezpiecznych odległości w położeniach skrajnych:

3

*Częstotliwość wykonywanej czynności: - operacja jednorazowa: tak, nie - powtarzająca się sporadycznie: tak, nie - powtarzająca się cyklicznie co ...........................................

4

Czas trzymywania ładunku przez dźwignicę (dla kadzi z surówką nie dłużej niż 15 min):.....................

5

Zasady współpracy i sygnalizacji między obsługującymi (w przypadku podnoszenia więcej niż jedną dźwignicą):

6

*Transport ładunków przez otwory (np. w stropach): tak, nie - czy wymagane jest ustawienie barierek ochronnych: tak, nie - czy otwory w stropach powinny być oświetlone w czasie pracy: tak, nie - czy otwory w stropach powinny być zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegawcze: tak, nie

7

*Praca dźwignicy w warunkach, gdy obsługujący nie ma możliwości obserwacji ładunku: tak, nie Sposób sygnalizacji obsługującemu położenia ładunku i urządzenia chwytającego:

8

*Transport ludzi w koszu zawieszonym na haku dźwignicy: - czy została opracowana instrukcja zgodnie z Warunkami Technicznymi Dozoru Technicznego: tak, nie - czy instrukcja została uzgodniona z właściwym Oddziałem Dozoru Technicznego: tak, nie

9

*Czy dźwignica pracuje w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych: tak, nie - napięcie znamionowe linii (kV).................. - dopuszczalna odległość pozioma z uwzględnieniem możliwości rozkołysania się ładunku (m)..................

10

Numery poświadczeń wykonania i zbadania niezbędnego dodatkowego wyposażenia (np. kosz do transportu ludzi lub trawersa):

11

*Czy podnoszenie wymaga przeciążenia dźwignicy: tak, nie Numer pisemnej zgody Urzędy Dozoru Technicznego z podaniem warunków przeprowadzenia takiej operacji................................ Przeciążenie dźwignicy bez zgody Urzędu Dozoru Technicznego jest możliwe tylko w przypadkach awaryjnych w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

12

*Czy wykonawca zapoznał się z wewnętrznymi instrukcjami BHP, obsługi, eksploatacji, technologicznymi i innymi mającymi związek z wykonywaną czynnością podnoszenia wysokiego ryzyka: tak, nie

13

Pracownik firmy wykonującej podnoszenie wysokiego ryzyka upoważniony przez Kierownictwo Wydziału użytkującego urządzenie do kierowania pracą zespołową:

13

Podpisy wszystkich osób zatrudnionych przy podnoszeniu wysokiego ryzyka potwierdzające przyjęcie planu podnoszenia do wiadomości:

14

Zatwierdzenie planu podnoszenia wysokiego ryzyka:
…………………………….. ………………………………………

Przedstawiciel BHP Kierownik komórki organizacyjnej

……………………………………………………

Przewodniczący Zespołu Wykonującego PlanZałącznik : Wykaz osób zaangażowanych w tworzenie planu podnoszenia wysokiego ryzyka.
Wykaz osób zaangażowanych i biorących udział w opracowywaniu

Planu Podnoszenia Wysokiego Ryzyka


Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pobieranie 65.99 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna