Plan KomunikacjiPobieranie 383,51 Kb.
Strona1/3
Data11.04.2018
Rozmiar383,51 Kb.
  1   2   3


Zamówienie:

Opracowanie „Dokumentacji technicznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości

nie większej niż tzw. kwota unijna 134.000 euro / nr sprawy: DG-I-3.272.1.2014

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na opracowanie

Dokumentacji technicznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego(SIPWW)”

Spis treści
1 Pojęcia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia 3

1.1 Pojęcia, definicje 3

1.2 Skróty 9

2 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 12

3 Wymagania szczegółowe 16

3.1 Wymagania dotyczące procesu projektowania SIPWW 16

3.2 Sposób realizacji zamówienia 16

3.2.1 Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i opracowanie Planu Działania 16

3.2.1.1 Zadanie: Opracowanie Planu Działania 163.2.2 Etap 2: Przygotowanie metodyczne, w tym analiza otoczenia SIPWW 19

3.2.2.1 Zadanie: Dostawa oprogramowaniu typu CASE oraz przygotowanie repozytorium projektowego 20

3.2.2.2 Zadanie: Przygotowanie zespołu Zamawiającego do współdziałania przy opracowaniu Projektu Technicznego SIPWW 20

3.2.2.2.1 Przeprowadzenie szkolenia – prezentacji dla pracowników Zamawiającego; 21

3.2.2.2.2 Przeprowadzenie specjalistycznego, certyfikowanego szkolenia z oprogramowania typu CASE. 22

3.2.2.3 Zadanie: Analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjno – technicznych oraz otoczenia SIPWW 233.2.3 Etap 3: Opracowanie Projektu Technicznego SIPWW 24

3.2.3.1 Zadanie: Przeprowadzenie warsztatów wymagań 25

3.2.3.2 Zadanie: Opracowanie dokumentacji „Projektu Technicznego SIPWW” 26

3.2.3.3 Zadanie: Przygotowanie logotypu SIPWW oraz prezentacji multimedialnej podsumowującej wyniki prac 273.2.4 Etap 4: Przeprowadzenie procedury Odbioru Końcowego 28

3.3 Wymagania dotyczące dokumentacji 28

3.4 Wymagania wobec Oprogramowania 29

3.4.1 Oprogramowanie typu CASE 29

3.4.2 Oprogramowanie Bazodanowe 31

3.4.3 Oprogramowanie Aplikacyjne, Standardowe, Narzędziowe i Systemowe 32

4 Dodatek nr 1: Proponowana przez Zamawiającego metodyka oraz inne wymagania 34

4.1 Założenia 34

4.2 Rekomendowana metodyka modelowania oraz projektowania SIPWW 344.2.1 Wytyczne: metoda FURPS+ oraz metodyka MDA 34

4.2.2 Wytyczne ogólne 39

4.3 Wymagany zakres „Projektu Technicznego SIPWW” 40

4.4 Rozszerzenie listy wymagań określonych w „Koncepcji SIPWW” 42

4.5 Wymagania dotyczące rekomendowanych norm dla procesu analizy, projektowania oraz implementacji SIPWW 43

5 Dodatek nr 2: Minimalny, zakres funkcji i usług dla prototypu SIPWW 45

6 Dodatek nr 3: PBI przepisy prawa oraz normy 47  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna