Plan gospodarki odpadami dla gminy grodzisk mazowieckiPobieranie 2,69 Mb.
Strona5/20
Data13.01.2018
Rozmiar2,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Selektywną zbiórkę odpadów obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki – ul. Sportowa 29 w Grodzisku Mazowieckim; tel. 755-51-97.


Załączona dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik nr 2 przedstawia kolorystykę i wzornictwo stosowanych worków.
Program wprowadził zasadę częściowej odpłatności za odbiór worka w wysokości 1,70 zł, jest to koszt zakupu worka, który ponoszą mieszkańcy. Koszt organizacji systemu segregacji (dofinansowania przez gminę) wyniósł w 2004 roku 154.330,31 zł, zaś w 2005r wyniósł

Tabela nr 21 – przedstawia koszty (w PLN) poniesione przez gminę w zakresie segregacji odpadów na przestrzeni lat 2002-2005.Lp.


Lata


Wysokość

dofinansowania


1.

2002

89.031,27

2.

2003

157.443,08

3.

2004

154.330,31

4.

2005

168.362,57

SUMA


569.167,23

Ponadto należy podkreślić, że na terenie gminy znajdują się dwa punkty skupu surowców wtórnych, oba położone na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki.

Pierwszy skupuje szkło opakowaniowe, drugi szkło opakowaniowe oraz makulaturę.
Tabela nr 22 – przedstawia wykaz punktów skupu surowców wtórnych.Lp.

Nazwa punktu skupu


Adres


Punkt skupu

Ilość przekazanych odpadów

1.

Marian Wiśniewski

Bałtycka 3

05-825 Grodzisk MazowieckiSzkło opakowaniowe

Brak danych

2.

Małgorzata Sobieszek

Żytnia 4

05-825 Grodzisk MazowieckiSzkło opakowaniowe, makulatura

Brak danych

Do 2001r odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywał się bezpłatnie. Rada Miasta uchwałą wprowadziła płatny odbiór poszczególnych odpadów wielkogabarytowych - zainteresowanie mieszkańców spadło do minimum (forma odbioru – na telefon).

Obsługą programu zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 29; 05-825 Grodzisk Mazowiecki.


1.2

Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych.Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących z sektora odpadów komunalnych nie jest jeszcze prowadzona na szeroką skalę na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. W miesiącu marcu 2004 roku Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim wraz z firmą AMINEX wprowadził do systemu selektywnej zbiórki odpadów odbiór:

- przeterminowanych leków

- baterii

Odpady te są zbierane w 22 punktach do pojemników 60 litrowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Dostęp do pojemników odbywa się w godzinach pracy danego punktu.

Załączona dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik nr 3 przedstawia pojemniki do zbiórki powyższych odpadów.


Tabela nr 23 – przedstawia wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków.


Lp.

Nazwa placówki


Adres placówki

1.

Apteka

Ul. Sienkiewicza 43

2.

Apteka

Ul. Daleka 23

3.

Apteka

Ul. 11-go Listopada 43

4.

Apteka

Ul. Bairda 36

5.

Apteka

Ul. Spółdzielcza 10

6.

Apteka

Ul. 1-go Maja 11

7.

Apteka

Ul. Kopernika 10a

8.

Apteka

Pl. K. Zygmunta Starego 9a

9.

Lecznica dla Zwierząt

Ul. Składowa 3


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna