Plan audytu na rok 2009Pobieranie 0,67 Mb.
Strona1/7
Data07.11.2017
Rozmiar0,67 Mb.
RodzajReferat
  1   2   3   4   5   6   7

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH

Jednoosobowa Komórka Audytu WewnętrznegoPlan audytu na rok 2013

PLAN AUDYTU NA ROK 2013


 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym.
  1. W skład Urzędu Miejskiego wchodzą następujące komórki organizacyjne

L.p

Nazwa komórki organizacyjnej lub samodzielnych stanowisk pracy

Symbol

1.

Wydział Administracyjny

AM

2.

Budżetowo Budżetowo-Księgowy

BK

3.

Wydział Podatków i Opłat

FP

4.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych, w którego skład wchodzi:

GA
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego

RA
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych

RGN
Miejski Konserwator Zabytków

MKZ

5.

Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, w którego skład wchodzi:

WIT
Referat Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów

RIT
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ROŚ

6.

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

OKF

7.

Wydział Spraw Społecznych

ŚR

8.

Wydział Polityki Regionalnej, Promocji i Pozyskiwania Środków Pomocowych

WPR

9.

Rzecznik Prasowy

PR

10

Urząd Stanu Cywilnego

USC

11

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

SOB

12.

Pion Ochrony Informacji

POI

13

Referat Zamówień Publicznych

ZP

14.

Jednoosobowa Komórka Audytu Wewnętrznego

AW

15.

Straż Miejska

SM


1.2 Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych

Lp.

Nazwa jednostki

1

2
Gminne jednostki organizacyjne objęte audytem

Żłobki

 1. Miejski Żłobek Nr 1 ( jednostka budżetowa)

 2. Miejski Żłobek Nr 3( jednostka budżetowa)

Przedszkola

 1. Miejskie Przedszkole Nr 1( jednostka budżetowa)


 2. Miejskie Przedszkole Nr 2( jednostka budżetowa)

 3. Miejskie Przedszkole Nr 3( jednostka budżetowa)

 4. Miejskie Przedszkole Nr 4( jednostka budżetowa)

 5. Miejskie Przedszkole Nr 7( jednostka budżetowa)

 6. Miejskie Przedszkole Nr 8( jednostka budżetowa)

 7. Miejskie Przedszkole Nr 10( jednostka budżetowa)

Szkoły podstawowe


 1. Szkoła Podstawowa Nr 1( jednostka budżetowa)

 2. Szkoła Podstawowa Nr 2( jednostka budżetowa)

 3. Szkoła Podstawowa Nr 3( jednostka budżetowa)

 4. Szkoła Podstawowa Nr 5( jednostka budżetowa)

 5. Szkoła Podstawowa Nr 8( jednostka budżetowa)

 6. Szkoły Podstawowej Nr 10( jednostka budżetowa)

Szkoły gimnazjalne

 1. Publiczne Gimnazjum Nr 1( jednostka budżetowa)

 2. Publiczne Gimnazjum Nr 2( jednostka budżetowa)

 3. Publiczne Gimnazjum Nr 3( jednostka budżetowa)

 4. Publiczne Gimnazjum Nr 4( jednostka budżetowa)

Inne jednostki organizacyjne

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( jednostka budżetowa)

 2. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku ( zakład budżetowy)

 3. Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, ul. Wrocławska 11 ( osoba prawna – samorządowa instytucja kultury

 4. Żarski Dom Kultury, Żary 68-200, ul. Wrocławska 7 ( osoba prawne– samorządowa instytucja kultury )

Gmina Miejska według stanu na dzień 31.12.2011 posiada następujące udziały i akcje w następujących spółkach:

 1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o ( 45 419 udziałów po 50 zł każdy) – 2 270 950,00 zł

 2. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. o.o. ( 3160 udziałów po 100zł każdy) – 316 000,00 zł

 3. Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ( 67 890 akcji po 500zł każdy) - 1 357 800,00zł

 4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o ( 642 udziały po 500zł każdy)- 321 000,00 zł

 5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ( 1 697 udziałów po 50 zł każdy) – 1 697 000,00zł

Zakres zadań z zakresu „ Bezpieczeństwo Publiczne” w Gminie Miejskiej Żary Dział 754 jest realizowane przez:

 1. Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Żary – Kunice ( OPS działa w formie stowarzyszenia rejestrowego )


  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna