Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym SączuPobieranie 0,78 Mb.
Data16.05.2018
Rozmiar0,78 Mb.Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1,33-300 Nowy Sącz.

Dostawa sprzętu komputerowego.

Nr sprawy:

ZP.382-10/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 3.5 do specyfikacji – Arkusz Kalkulacyjny

Wersja:

1.
………………..…...........……………....

(pieczątka adresowa Oferenta)


ARKUSZ KALKULACYJNY

określający minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia w zakresie części V

Instrukcja wypełniania:

*) należy niewłaściwe skreślić

**) należy literalnie wskazać

***) należy wpisać w przypadku oferowania parametru innego równoważnego, lub wyższego.

****) W przypadku zamówienia realizowanego na podstawie przepisów, dotyczących wewnątrzwspólnotowego obrotu gospodarczego Wykonawca w miejscu cen/wartości brutto wskazuje ceny/wartości netto


Lp.NAZWA RODZAJ

Wymagania minimalne/cechy równoważności/ opis oferowanego oprogramowania


ILOŚĆ

CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO

W PLN****


WARTOŚĆ BRUTTO

W PLN****

NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY/CECHY RÓWNOWAŻNOŚCI

ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI


SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA SPRZĘTU O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH***

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-Stacjonarny zestaw komputerowy (jednostka centralna, peryferia)
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący, o którym mowa w art. 83 ust.14 pkt 1 Ustawy o VAT

Producent/Nazwa/Model**.........................................................................................................................................**Gwarancja i rękojmia**.........................................................................................................................................**Miejsce dostawy:

Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy SączProcesor

umożliwiający uzyskanie wydajność minimum 7400 punktów w teście PassMark CPU Mark, wynik na dzień 6.06.2016 dostępny na stronie:

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ). W przypadku gdy oferowany procesor nie

znajduje się na wskazanych stronach testów, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia jednego z wskazanych testów i przedstawienia wydruku z programu testującego potwierdzającego uzyskany wynik. Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim


SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*
1 szt.

Pamięć

RAM DDR3 minimum 8 GB (1x8 GB lub 2x4GB) o częstotliwości min. 1600Hz z możliwością rozszerzenia

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*


Płyta główna

z chipsetem dedykowanym przez producenta procesora. Wbudowany kontroler SATA III

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*


Złącza i interfejsy zintegrowane z płytą główną:

1 x PCI-E 16x; 3 x PCI-E 1x; 4 x SATA III; 2 x USB 2.0 przedni panel; 6 x USB 2.0 (w tym 2 x USB 3.0) tylni panel; 1 x RJ45; 3 x Audio;

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*


Dysk twardy

Zainstalowany 1) SSD minimum 240 GB ATA III, 540/520 MB/s 2) Zainstalowany minimum 500 GB SATA III, 7200 rpm, cache 32MB

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*


Karta grafiki

Przeznaczona do współpracy z oprogramowaniem np.: PhotoScan, Blender. Parametry minimalne: takt. rdzenia 1000 Mhz; takt. pamięci 7000 Mhz; wielkość pamięci 4GB GDDR5; szyna pamięci 256-bit; wyjścia: HDMI, Display Port, DVI

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*


Karta sieciowa LAN

zintegrowana 10/100/1000 Mbit ze

wsparciem dla Remote Wake-UPSPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*


Nagrywarka

wbudowana DVD-RW +/-, SATA z

dedykowanym oprogramowaniem do

nagrywania


SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*System operacyjny

System operacyjny: MS Windows 10 64 bit lub 7, 8.1
z możliwością aktualizacji do Windows 10 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równoważny pozwalający zainstalować oprogramowanie Autodesk AutoCad 2013, Autodesk Inventor 2013, Microsoft Office 2016 i współpracujący z systemem Windows Serwer 2008 , 2012

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*Pozostałe oprogramowanie

Oprogramowanie: Pakiet biurowy klasy MS Office Professional 2016 MOLP EDU lub równoważny spełniający warunki wskazane w poz. 20 Arkusza

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*Sterowniki

zainstalowane wszystkie wymagane do

wbudowanych urządzeń/podzespołówSPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*BIOS

Funkcja blokowania/odblokowania BOOTowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*Zasilacz

o mocy max. 500W aktywne PFC, cicha praca, dodatkowe wentylatory chłodzenia

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*Obudowa

z wejściami na przednim panelu min. 2 x USB

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*

Wolne kieszenie: 1 x 5.25”. Obsługa i wymiana elementów bez użycia śrubokręta i innych narzędzi. Kolorystycznie czarna lub czarno-srebrnaWyposażenie dodatkowe

Zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowa 1000dpi złącze USB, Kolory wyposażenia czarne lub czarno-srebrne

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*Gwarancja i rękojmia

Rękojmia i gwarancja pisemna 36 m-cy w

następnym dniu roboczym. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub

Autoryzowanego Partnera Serwisowego

Producenta – Wykonawca dostarczy wraz zesprzętem dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny komputerów stacjonarnych będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA*Pakiet biurowy klasy MS Office Profesional 2013 MOLP EDU lub równoważny

Oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy: procesor (edytor) tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie wspierający robienie notatek, program do obsługi poczty elektronicznej.

Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

Oprogramowanie powinno w pełni wspierać formaty plików: .docx (.doc), .xlsx (.xls) , .pptx (.ppt), .pub, .onepkg. Oprogramowanie powinno odczytywać oraz zapisywać tworzone dokumenty i pliki w wyżej wymienionych formatach.

Edytor tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Program do obsługi arkusza kalkulacyjnego powinien zawierać wbudowaną obsługę języka obiektowego VBA lub język równoważny

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2013.

Narzędzie do obsługi bazy relacyjnej danych powinno dać się podłączyć do dowolnego źródła obsługującego popularne oprogramowanie pośredniczące (middleware), np. do serwera MS SQL Serwer, PostgreSQL, MS Access. Oprogramowanie powinno zapewniać:

maksymalny rozmiar bazy danych co najmniej 2 GB

liczba jednoczesnych użytkowników co najmniej 255,

liczba pól w tabeli co najmniej 255,

maksymalny rozmiar tabeli co najmniej 4 GB (wraz z obiektami systemowymi)

powinno ono zawierać zawiera wbudowany interpreter VBA lub równoważny język programowania obiektowego

powinno ono importować i eksportować dane do formatów: Excel, Outlook, ASCII, dBase, Paradox, FoxPro, SQL Server, Oracle, ODBC, itp.

baza danych powinny się dać zapisać w pojedynczych plikach.

powinno ono odczytywać i zapisywać w formacie zgodnym z .accdb


Dostawca dostarczy niezbędne sterowniki pozwalające na drukowanie dokumentów z dostarczonego pakietu biurowego na drukarkach użytkowanych w PWSZ oraz drukarkach powszechnie dostępnych.

W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy.

Zamawiający sugeruje pakiet biurowy MS Office 2013 Professional z uwagi na fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez pracowników Zamawiającego posiada zainstalowane oprogramowanie biurowe MS Office, a pracownicy są przeszkoleni w jego obsłudze.

W przypadku dostawy i zainstalowania przez Wykonawcę pakietu biurowego równoważnego, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich kosztów wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem i konwersji danych użytkownika komputera, w tym danych archiwalnych oraz przeprowadzi szkolenie użytkowników i szkolenie certyfikowane administratora systemów informatycznych w jednostce Zamawiającego, do której dostarczono oferowane rozwiązanie.

Wykonawca dostarczy niezbędne sterowniki pozwalające na drukowanie dokumentów z dostarczonego pakietu biurowego na drukarkach użytkowanych przez Zamawiającego oraz drukarkach powszechnie dostępnych.
RAZEM……………………………….……………….

(miejscowość - data )


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Strona:

z

..............................................................................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WykonawcyZałącznik nr 3.4 do specyfikacji – Arkusz kalkulacyjny.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna