Paschalne dniPobieranie 101,5 Kb.
Data03.06.2018
Rozmiar101,5 Kb.Paschalne dni

montaż słowno-muzycznyz okazji świąt Wielkanocnych

Opracowanie i wybór tekstów H. SobolewskiejCel: zapoznanie uczniów z tradycjami i obrzędami, związanymi z największym i

najstarszym świętem Wielkanocą.


Wielkanoc /Jan Lechoń /

Drogą , wierzbą sadzoną wśród zielonej łąki,

Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze

Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze,

A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,

Drogą, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,

Idzie sobie Pan Jezus wpółnagi i bosy

Z Wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.


Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,

Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.

Poznała zbawiciela z świętego obrazka,

Upadła na kolana i krzyknęła : « Chryste!»


Bije głową o ziemę z serdeczną rozpaczą,

A Chrystus się pochyliw nad klączącym ciałem

I rzeknie : « Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą.

Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem».Wielkanoc, zwana również Paschą, jest największym i najstarszym świętem chrześcijan odprawianym na pamiątkę Zbawczej Męki i śmierci, a przede wszystkim Chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanoc należy do świąt ruchomych, bo każdego roku przypada w innym nieco terminie, nie wcześniej jednak niż 22 marca i nie póżniej niż 25 kwietnia. Wielkanoc jest świętem tryumfalnym i radosnym, świętem wielkiej obietnicy: życia po życiu, nieśmiertelności i zmartwychwstania.

Te radosne, wesołe obchody wielkanocne poprzedza sześciotygodniowy okres Postu zwanego Wielkim.

święta Wielkanocne kultura polska przez wieki obudowała wieloma zwyczajami i obrzędami.

W czwartą niedzielę wielkiego Postu praktykowany prastary obrzęd niszczenia (topienia, lub palenia) kukły – postaci kobiecej zwanej Marzanną. Była ona symbolem zimy, chorób, śmierci i wszelkiego zła dręczącego ludzi. Istotą tego obrzędu było nie tylko niszczenie zimy, ale także magiczne przywoływanie wiosny. Marzannę – postać kobiecą umocowano na wysokim kiju, najczęściej zrobionej ze słomy i gałganów, przystrojoną w świąteczne ubranie: w białą koszulę, gorsecik, spódnicę i biały fartuszek, w wianku dziewcięcym na głowie i wstążkami w warkoczach. Starsze i małe dziewczęta nosiły w uroczystym orszaku od doma do domu aby zabrała z nich całe zło i nieszczęścia. Kiedy już obeszły z Marzanną wszystkie domy, wyniosiły ją poza granice wsi, rzucały na ziemię, zrywały z niej ubranie, rozdzierały na części, podpalały je i płonące wrzucały do stawu lub rzeki, po czym szybko i nie oglądając się za siebie wracały do domu.

Uroczystości wielkanocne zaczynają się już w Palmową Niedzielę, kiedy święci się wierzbowe gałązki, zwane palmami.
Palmy kolorowe /Antoni Golubiew /
Biją dzwony na Palmową Niedzielę

i miasto się rozwesela,

wielkie, ciężkie krople metalu

na czerwone dachy spadają.


Biją dzwony z wież wysokich i malutkich

sygnaturek, jak z dziobków ptasich,

idą, idą ludzie ulicami,

by pomodlić się w białym kościele.


A pod bramą z ornamentami, z gzymsami

siedzą stare, przykurczone babule

i sprzedają palmy kolorowe,

ręce mają pomarszczone i oczy załzawione.


A u góry wciąż dzwony,

a na niebie wciąż słońce,

wiatr biega szerokimi ulicami

i dziwuje się, że niedziela i palmy.Kurpiowskie palmy /Teresa Chwostek-Latuszkowa /

A na Kurpiach palmy

splata się wysoko...

Wiatr im wstążki porywa,

chce je zanieść

obłokom.
A która Kurpianka

najwyższą na kiju

palmę uwije

-to aż pod powałę

wyrośnie jej synek.


Te Kurpiowskie palmy

z pachnącego ziela,

oj, ziele..

długo w chacie przetrwają,

aż do wesela.

W Polsce, gdzie oryginalne palmy nie rosną, trzeba było gałęzie palmowe zastępować innymi i w ten sposób narodziły się liczne odmiany polskich palm. Najczęściej są to pionowe bukiety i bukieciki różnej wysokości, w których koniecznie muszą znaleźć się gałązki wierzbowe, o tej porze roku obsypane srebrzystymi puszystymi baziami. Gdy zbliża się Niedziela Palmowa, nazywana także Kwietną lub Wierzbną, w całej Polsce robi się kolorowo i zielono od palm. W tą niedzielę wierni z palmami w ręku podążają do kościołów. Swięci się je na nabożeństwie. Poświęcone palmy przynosi się do domów, na błogosławieństwo boże i aby zdobiły nasze mieszkania oraz stoły w okresie świątecznym. Palma – to pamiątka uroczystego tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Palma – to symbol nowego życia.

Następujący po Niedziele Palmowej Wielki Tydzień to czas zarówno obrzędów kościelnych oraz rozlicznych przygotowań i zwyczajów domowych. Najważniejsze obrzędy kościelne i nabożeństwa pasyjne rozpoczynają się w Wielki Czwartek. W Wielki Czwartek we wszystkich kościołach zawiązuje się dzwony. Na znak żałoby zastępują je kołatki. Liturgia nabożeństw wielkoczwartowych ma upamiętniać Ostatnią Wiecierzę i ustanowienie Eucharystii. Na pamiątkę umycia nóg apostołom przez Chrystusa, przed ostatnią wspólną z nimi wiecierzą, idąc za jego przykładem, biskupi, a niegdyś także królowie i wielmoże polscy obmywali nogi dwunastu nędzarzom. Był to znak chrześcijańskiej pokory, miłości bliźniego i braterstwa. Biedaków tych zawsze hojnie obdarzano i ugaszczano. Podczas wieczorniej ciemnej jutrzni gasi się kolejno świece na ołtarzu, po czym kapłani uderzają mszałami w pulpity na znak chaosu, jaki nastąpił wśród apostołów, kiedy żołnierze rzymscy pojmali Chrystusa i kiedy opuścili Go przerażeni uczniowie.

SCENKA

Dekoracja: Na środku stół przykryty białym obrusem. Na nim chleb i kielich mszalny. Przy stole siedzq, wymienieni w tekscie apostołowie, Maryja i Maria Magdalena. W głebi, po prawej stronie, duży krzyż, dużo kolorowych kwiatów. Równolegle do niego, po lewej stronie, makieta pustego grobu Chrystusa wykonana z kamieni, papieru pakowego itp. Recytatorzy wychodzq, zza kulis. Chór ustawiony jest z boku po lewej stronie.
Chór szkolny Duchu święty Boże przyjdź

Duchu Swięty Boże przyjdź

Przyjdź duchu światło.

Duchu ogniu przyjdź,

Przyjdź i rozpal nas
Przyjdź duchu ojca,

Bądź naszym światłem.

Niech promienieje

Twej chwały blask


Bądź światłem prawdziłym,

Umocnij nas.

Chcemy rozważać

Zmartwychwstał Pan.

Narrator (na podkladzie E. Morricone, La Califfa): Czas Wielkiego Postu zmierza ku końcowi. Przed nami trzy dni stanowiące serce roku liturgicznego. Wydarzenia tych dni nie są jedynie wspomnieniem z przeszłości. Przeciwnie – mamy szansę stać ich uczestnikami, choć pod osłoną znaków. Czyż to nie wspaniale? Wejdźmy w atmosferę nadchodzących dni przywołując świadków tamtych wydarzeń. Piotrze, oto leżą przed nami chleb i kielich. Jaki szczególny dzień przypominają ci te znaki?

Piotr Apostoł: Patrząc na chleb i kielich, ze wzruszeniem wspominam tamten wieczór Ostatniej Wieczerzy; ostatniej, gdyż był to ostatni posilek, jaki spożyliśmy przed śmiercią naszego Mistrza - Jezusa. Byl to wieczór szczególny. Jezus wziął chleb (bierze chleb do rqk), łamał go i podawał nam wszystkim zebranym w Wieczerniku, mowiąc: ,,Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął kielich (bierze kielich do rqk) z winem i rzekł: ,,Bierzcie i pijcie, to jest bowiem Krew moja za was wylana". Potem przykazał: ,,To czyńcie na moją pamiątkę'. Tego wieczoru nie śmielismy Go o nic pytać. Zrozumieliśmy, że to Jego testament, choć nie byliśmy w stanie pojąć powierzonej nam tajemnicy. Uświadomiliśmy sobie, że blisko jest chwila, ktorą zapowiadał, iż będzie cierpiał i umrze na krzyżu. Po skończonej wieczerzy w ciszy poszliśmy z naszym Mistrzem do Ogrodu Oliwnego.Chór szkolny Dar
Jak zrozumieć twoją prawdę, Panie

I żyć tylko nią.

Gdzie mam szukać twojej drogi, Panie

By iść drogą twą.


Twoje ciało jest chlebem

I ty je dajesz nam

Twoje ciało to życie

I najcenniejszy dla nas dar.


Ja mam słuchać twego słowa, Panie

By w nim zawsze trwać.

Jak mam przyjąć twoją miłość, Panie

By ją innym dać

Recytator I (na podkladzie muzyki E. Moriccone z filmu Misja): Do końca ich umłlował..., Pawel Heintsch

Do końca ich umiłował. To ciało, ktore umiera, Chleba juz nie spożyje, W kielichu ust nie zanurzy.

Do konca ich umiłował:

To Ciało tu pozostanie

Na pokarm Go dla nich użyje,

Bo przyszedl jak ten, ktory służy.

Do końca ich umiłował,

Idzie im nogi umywać:Nowe nas łączy Przymierze –

Ojciec jest we mnie, wy ze mną.I dał im siebie samego:

Wieczną Paschalną Wieczerzę,

I dał im drogę do siebie:

,,Będziecie mieć milość wzajemną".Narrator: Janie, co wydarzyło się poźniej? Byłeś jedynym z Apostolów obecnym pod krzyżem Jezusa na Golgocie. (Narrator i Jan podchodzą do krzyża; podkład muzyczny: Enya, Watermark.)

Jan Apostol: Był piątek. Z drżącym sercem szedłem na Golgotę. Inni Apostołowie z obawy o swoje życie rozproszyli się. Stanąłem pod krzy­żem z Matką Jezusa. Nigdy tego nie zapomnę. Bó1 wypełniał moje serce, kiedy patrzyłem na straszliwą Mękę Jezusa. Jeden z żołnierzy przebił włócznią Jego bok, z którego wypłynęła krew i woda. Kiedy mój Pan umierał, całą ziemię okryła ciemność. Wtedy usłyszałem Jego słowa: ,,Wykonało się". Umarł. Ciało Jezusa złożono w grobie, wykutym w skale. Wydawało że wszystko skończone.

Recytator II (podchodzi do krzyża z boku): Krzyż, Tadeusz Kordyasz

Zwisam rozpięty

na krzyżu

okrutny


ciężar ran

Ty

konasz obokrozpięty

przedziwny Człowiek

Pan

Lecz Ty


bez zmazy baranek

Ty Bóg


Ty królów Król

A ja


to grzechy same

a ja


to jęk i ból

Pomnij


o Zbawicielu

w Królestwie wspaniałym swym

że ufam Ci

bezgranicznie

ze kocham

przez krew

przez łzy.

Chór szkolny Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze

Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze

Przez baranka krew wejdźmy tam.

Przyjdźmy do śpiewania go wielbiąc

Wywyszając Boży tron.

Wznosząc serce swe

I wielbiąc Króla chwal

Chwała ci, Jezu. (Do krzyża podchodzi Maryja).Maryja: Pieta, E. Szelburg-Zarębina

Widzisz -

Mówiłam -

Ludzie są dobrzy:

podnieśli Cię, Synu, wysoko.

Z wysokiego, wysokiego drewna,

gdy oczami wspierasz się o ziemię,

i na mnie wsparło się Twe oko.

Pamiętam —

Dzieckiem małym

chciałam Cię,

matka,


zamknąć w łonie —

a Tyś mi urósł

i królujesz teraz

w wielkiej cierniowej koronie.

To ludzie

Choć sami mali,

wzniesli Cię

i ukoronowali.

Myślałam:

Dziecko bez serca -


gdyś zgubił się nam na drodze

I znaleźliśmy Cię między kapłany

Nad księgą w synagodze.

Aoto-


bok Ci wlocznią otwarli

i serce Twe widać,

i krwawi.

Nie dziw się, Synu,

że matka oprawcom Twym

błogosławi.

żeby nie ludzie,

nie grzeszni,

nic by nie zaszło w niebie:

nie poczęłabym,

nie urodziłabym

Ciebie.


I nie poznałabym, co to

Matczyna radość

I boleść.

Taka to, Synu Boży,

O nas obojgu opowieść.


Narrator: Mario Magdaleno, śmierc Jezusa nie zakończyła Jego misji. Opowiedz nam, kogo spotkałaś w poranek wielkanocny. (Podklad muzyczny: Peer Gynt, suita nr 1, cz. I,Poranek.)
Maria Magdalena: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, udałam się do grobu i zobaczyłam odsunięty kamień. Pobiegłam oznajmić to uczniom. Ale nikt mi nie chciał wierzyć. Wróciłam więc do grobu i zaczęłam płakać. Nagle, widząc światło, nachyliłam się do jego wnętrza i ujrzałam dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Zapytali mnie: ,,Niewiasto, czemu płaczesz?" Odpowiedziałam im: ,,Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono". Nagle odwróciłam się, i ujrzałam przed sobą stojącego Jezusa, ale nie wiedziałam, że to był On. Myślałam, że to ogrodnik. Wtedy rzekł do mnie: ,,Niewiasto, czemu placzesz? Kogo szukasz?" Kiedy zaczęłam się tłumaczyć, usłyszałam ponownie Jego głos. Powiedział: ,,Mario". Wtedy Go poznałam. Nieopisana radość wypełniła moje serce. Upadłam Mu do nóg i objęłam Jego stopy. Jezus umarł, ale zmartwychwstał i żyje! To wam oznajmiam jako dobrą nowinę!
Apostoł Jan: Zmartwychwstanie, Henryk Bilka

Nad ranem... czuwali strażnicy nad zmarłym Panem, Posłani od Piłata, by stwórcy świata uczniowie nie wykradli. Czuwali wsparci na broni, z zmęczenia i trwogi pobladli, Czekali aż dzień się odsłoni. I oto: Jakby ktoś ogień rozpalił nad grobu grotą ! Kamień grobowy się odwalił! Powietrze od huku zadrżało! Ujrzeli strażnicy wylękli prześliczne Chrystusa ciało, nad słońce jaśniejsze.

Stał Chrystus - Zmartwychwstały.Chór szkolny: Alleluia (Haendla)


Alleluja! Biją dzwony,

Głosząc w świata wszystkie strony,

Zmartwychwstał Pan

Alleluja -3


Biją długo i radośnie,

Że aż w piersiach serce rośnie,

Tryumf prawdzie dan.

Alleluja...


W majestacie Boskiej chwały,

Idzie Chrystus Zmartwychwstały

Mędzy uczniów swych

Alleluja...


Dzień wesoły nam dziś nastał,

Pan po męce zmartwychpowstał,

Płynie pieśni ton.

Alleluja


Na koniec wszyscy aktorzy wstają i składają życzenia świqteczne.

Wielki Piątek jest w kościele dniem najgłębszej żałoby. Po południu w bocznych nawach wszystkich świątyń odsłaniane są Groby Chystusa. Wielki Piątek jest dniem skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i praktyk religilnych. Jest także dniem ścisłego postu: tylko raz w ciągu dnia można zjeść do syta.

Jednocześnie Wielki Pątek jest dniem bardzo intensywnych przygotowań domowych, a przede wszystkim dniem kraszenia jaj oraz wielkiego gotowania i pieczenia. Wszystkie bowiem przysmaki na wielkanocny stół powinny być gotowe już w Wielki Pątek, najpóżniej w Wielką Sobotę przed południem. Przede wszystkim należy przygotować kolorowe jajka, których nie może zabraknąć ani na świątecznych stołach, ani w koszyczkach, które w Wielką Sobotę niesiemy do poświęcenia w kościele.

święcimy zawsze chleb, jajka, chrzan, sól, kiełbasę, szynkę, babki paschalne. Do koszyczka wkładamy także wielkanocnego baranka. Jest on symbolem Chrystusa, który jako niewinny ofiarował się za ludzkie grzechy. Poniósł śmierć, ale zmartwychwstał. Baranek wypieka się z ciasta lub zrobiony z masła, czekolady i cukru. Czerwona chorągiewka z krzyżem jest symbolem rodzaju śmierci Jezusa Chrystusa oraz zwycięstwa nad nią.


Jutro będzie wielkanoc.
Jutro będzie Wielkanoc,

Babki w piec już wsadzone,

Gotują się kiełbasy,

I mieć będziem święcone!


Najpierw obrus bielutki

Mama na stół położy,

Na nim stanie w pośrodku

Ten Baranek , ten Boży.


Chorągiewka czerwona,

A zaś kijek złocony,

Babka jedna i druga

Z każdej będzie stać strony.


Potem szynka ogromna,

W niej borówka zatknięta,

Na znak, że to radosne

I wiosenne są święta.


Obok będzie kiełbasa

Na okrągłym półmisku,

I prosiątko pieczone,

Co jajeczko ma w pysku.
Jajkiem będziem się dzielić

Wszyscy w domu z kolei,

Życzyć sobie pociechy,

Życzyć sobie nadziei.


Z rana przyjdzie ksiądz proboszcz

I poświęci stół cały,

Domek także pokropi,

By się dzieci chowały.


Tak się zrobi wesoło,

Tak słoneczko zaświeci –

Ach, już nie ma, powiadam,

Jak Wielkanoc dla dzieci!
Jajka - są znakiem nowego życia, przypominają nam, że Chrystus zmartwychwstał czyli zaczął żyć na nowo. Legenda głosi, że święta Magdalena, gdy szła w niedzielę wielkanocną odwiedzić grób Chrystusa, po drodze nakupiła jajek na posiłek dla apostołów. Po spotkaniu zmartwychwstałego Chrystusa spostrzegła, że nawet jajka, które niosła, z radości zmieniły kolor, stały się czerwone i do dziś na pamiątkę tego zdarzenia ludzie malują jajka na Wielkanoc.

W Polsce występuje kilka odmian barwnych jaj. Pospolicie wszystkie zwie się pisankami. W rzeczywistości należy tu odróżnić najczęściej spotykane kraszanki, oklejanki, prawdziwe pisanki i malowanie.

Kraszanki są najprostrze w wykonaniu. Nazwa kraszanek poshodzi od słowa krasić – barwić. Całe jaja barwione na jeden kolor.

Kraszanki innaczej: najpierw należy ufarbować jajko na ciemny kolor. Po wysuszeniu kolorowego jajka wydrapujemy na nim drobne wzorki, używając ostrego narzędzia, np. igły lub nożyka do papieru.

Oklejankami zwiemy jajka ugotowane na twardo i ozdobione naklejonymi na skorupkę różnobarwnymi wycienkami z papieru.

Najczęściej w Polsce spotykane są pisanki. Pisanki –odwrotnie niż kraszanki –najpierw pokrywamy rysunkiem, korzystając z wosku lub kredek świecowych ,a potem farbujemy. Po wyjęciu jajka z barwnika i przeschnięciu usuwa się wosk i otrzymujemy biały wzór na barwnym tle. Powtarzając tę operację kilka razy przez nakładanie wosku na coraz inne miejsca i zmienianiu barwników, możemy otrzymać pisankę wielobarwną. Aby uzyskać piękny brązowy kolor, zanurzamy jajka w wywarze z łupin cebuli na 10 minut

Malowanie. Czyste lub ufarbowane na jednolity kolor jajo możno ozdobić zwykłymi farbami lub flamastrami. Ładny i niezwykły ornament można również uzyskać rozprowadzając na powierzchni jaja i delikatnie wcierając palcem w skorupkę kolorowy proszek, np. z pokruszonych kredek.

Przed wielkosobotnią wieczorną mszą święci się w kościołach ogień, ciernie i wodę chrzelną. Wieczór wielkosobotni – tak jak i w przeszłości – jest już właściwie początkiem święta Zmartwychwstania.


O wielkanocnym poranku
Poranek wielkanocny wszystko poprzemieniał,

nie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia.

Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci,

skacze złotym zajączkiem w dobre ręce dzieci.

Dawną drogą Bolesną kroczy Weronika –

w chuście dzwon wielkanocny dźwięczy jak muzyka.

Cyrenejczyk z radością na nowy krzyk czeka.

Pierwszy papież ukradkiem sprawdza źródła wiary,

wbieg do grobu i cudu w zachwycie docieka.

Dobry łotr mówi pacierz i niesie ze łzami

baranka z chorągiewką, z jasnymi oczami.

Magdalena przyjmuje świąteczne życzenia,

święty Jan pisać zaczął. Już drży ze wzruszenia.

I wszyscy w ewangelii ludzie zapomniani,

o których nic nie głoszą z ambony kapłani,

gromolą się jak niegdyś pasterze z królami

w poranek wielkanocny. Stukają sercami.
Niedziela Wielkanocna – wielkie święto Zmartwychwstania Chrystusa rozpoczyna się uroczystą Rezurekcją, trzygodzinną mszą świętą i procesją wielkanocną. Mszę tę odprawia się w Wielką Sobotę o północy lub o świcie w wielką Niedzielę.

W Wielkanocną Niedzielę gromadzimy się wszyscy na uroczystym śniadaniu, przy odświetnie nakrytym stole, przybranym gałązkami, baziami wierzbowymi, babką paschalną, jajkami i innymi świątecznymi potrawami.Wielkanocny stół

Nasz stół wielkanocny

haftowany w kwiaty.

W borówkowej zieleni

listeczków skrzydlatych

lukrowana baba

rozpycha się na nim,

a przy babie –

mazurek w owoce przybrany.

Palmy - pachną jak łąka

w samym środku lata.

Siada mama przy stole,

a przy mamie – tata.

I my.

Wiosna na naszza firanek zerka,

a pstrokate pisanki

chcą tańczyć oberka.

Wpuśćmy wiosnę.

Niech słońcem

zabłyśnie nad stołem

w wielkanocne świętowanie

jak wiosna wesołe!


Poniedziałek Wielkanocny, nazywany także drugim dniem świąt, upływa pod znakiem spotkań rodzinnych i towarzyskich oraz z dawien dawna jest dniem zabaw, żartów i ogólnej radości. Najważniejszym i najbardziej znanym zwyczajem związanym z tym właśnie dniem jest Dyngus zwany również Smigusem, Smigurtem lub Smigustem – czyli oblewanie się wodą. Obecnie w lany poniedziałek oblewają się wodą i perfumami, ale nie tak obficie jak dawniej.

W świąteczne dni chłopcy wycinali z tektury lub drewna kolorowego kogutka i umieszczali go na wózku. Z tam wielkanocnym kurkiem wstępowali do domów i śpiewali piosenki, życząc gospodarzom dobrych plonów i zdrowia. Kogut symbolizował zdradę Piotra, a przede wszystkim był znakiem Zmartwychwstania Chrystusa, które nastąpiło o świcie kiedy piały koguty. Obchodząc mieszkania i składając świąteczne życzenia śpiewano:

A my z kurkiem rano wstali,

Pierwszą rosę otrząsali.

Nasz kureczek rano pieje:

Wstańcie, panny, do kądzieli,

A wy, matki, jeszcze śpijcie,

Bo się przez dzień narobicie.
Zielone święta. Jest to święto kościelne upamiętniające zesłanie Ducha świętego na apostołów; święto „ruchome”, które przypada w maju lub na początku czerwca, w zależności od terminu Wielkanocy, zamykające wielkanocny cykl świąteczny.

Chór szkolny święte imię Jezus


Święte imię Jezus

Jest na ustach mych

I w sercu mym.

W mocy ducha uwielbiam cię.

Nie ma w innym zbawienia,

Gdyż nie dano nam ludziom

Innego imienia.

W nim zbawienie jest.: uploads -> doc
doc -> ZałĄcznik nr 23 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego dla połOŻnych
doc -> Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I Położnych
doc -> ZałĄcznik nr 11 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
doc -> Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do wykonania hartowania kikuta
doc -> Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I Położnych
doc -> ZałĄcznik nr 13 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego I intensywnej opieki dla pielęgniarek
doc -> ZałĄcznik nr 12 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek
doc -> ZałĄcznik nr 7 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek
doc -> ZałĄcznik nr 9 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego dla pielęgniarek
doc -> Ministra zdrowia
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna