Parametry wymaganePobieranie 430 Kb.
Strona1/4
Data20.05.2018
Rozmiar430 Kb.
  1   2   3   4

ZP-18-010UN dostawa implantów laryngologicznychZałącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1 – IMPLANT ŚLIMAKOWY –20SZTUK
Producent *………………………………………..

Model/Typ *……………………………………….


Lp.

PARAMETRY WYMAGANE

PARAMETRY OFEROWANE – opis* (str. folderu, ulotki)

(opis oferowanych implantów, numer strony załączonego folderu/ulotki)Należy wskazać wszystkie parametry wskazane przez zamawiającego

1

Implant z tytanową obudową części wewnętrznej – jeżeli istnieje dodatkowa powłoka na obudowie implantu np. silikonowa , należy uwzględnić ją w opisie
2

Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji nie mniejsza niż 16
3

Implant wyposażony w rozwiązanie umożliwiające perimodiolarne umiejscowienie elektrod
4

Możliwość wyboru elektrody do różnego rodzaju warunków anatomicznych w uchu pacjenta ( w tym możliwość dostarczenia implantu z elektrodą prostą dla przypadków wykluczających zastosowanie elektrody z układem perimodiolarnym)

Należy podać dokładny opis elektrod możliwych do zastosowania
5

Możliwość pomiarów telemetrycznych za pośrednictwem implantu i programatora (pomiar impedancji, pomiar odpowiedzi nerwu słuchowego na stymulację elektryczną)
6

Możliwość tymczasowego usunięcia magnesu z części wewnętrznej w przypadku konieczności wykonania badania MRI o natężeniu pola powyżej 1,5T
7

Zauszny procesor dźwięków wyposażony w dwa mikrofony
8

Procesor dźwięków automatycznie dopasowujący parametry do warunków akustycznych otoczenia
9

Gwarancja na implant ślimakowy (część wszczepialna) minimum 10 lat
10

Gwarancja na procesor dźwięków minimum 3 lata
11

Wymagana obecność przedstawiciela firmy podczas operacji, pierwszego dopasowania procesora dźwięków oraz podczas sprawdzania systemu implantu w przypadkach indywidualnych, a w razie konieczności wykonania poszerzonej diagnostyki
12

Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania procesora dźwięków i implantu.
13

Procesor dźwięku z możliwością bezprzewodowego komunikowania się z drugim procesorem dźwięku (w sytuacji implantacji obustronnej) lub z aparatem słuchowym lub innym urządzeniem znajdującym się na drugim uchu (niebędącym implantem słuchowym )pozwalającym na zintegrowane obustronne przetwarzanie dźwięku.
14

W zestawie do procesora dźwięku , na żądanie zamawiającego , dołączone drugie urządzenie do umieszczania na drugim uchu, współpracujące w technologii bezprzewodowej z procesorem dźwięku pozwalające na zintegrowane obustronnie przetwarzanie dźwięku.
15

Możliwość zastosowania procesora dźwięku przystosowanego dla pacjentów z częściową głuchotą (stymulacja elektroakustyczna , procesor z wbudowanym aparatem słuchowym)* wypełnia Wykonawca:Należy podać numer strony katalogu/folderu gdzie znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów.

__________ dnia __ __ 2018 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)Załącznik Nr 1A do SIWZ
WYKAZ PARAMETRÓW OCENNYCH DLA PAKIETU NR 1Lp

Parametr ocenny

Punktacja

Oferowany parametr* – wypełnia wykonawca

(opis oferowanych implantów, numer strony załączonego folderu/ulotki)
1

Grubość części wewnętrznej implantu ślimakowego

<4mm -10 pkt
4,1- 5,0 mm- 4 pkt

5,1- 7,0 mm- 2 pkt

>7 mm – 1 pkt

2

Częstość stymulacji

≤16000pps- 1pkt
>16000 pps dp 32000 pps – 2 pkt

>32000 pps do 50000pps – 3 pkt

>50000- 5 pkt

3

Maksymalna średnica aktywnej części elektrody z okołowrzecionowatą pamięcią kształtu

<0,55mm – 5 pkt
0,55mm – 3 pkt

>0,55mm- 1 pkt.

4

Liczba programów możliwych do zapisania w procesorze dźwięków

1 program – 0 pkt
2-3 programów – 3 pkt

>3 programy – 5 pkt

5

Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji n- niezależnych źródeł stymulacji w implancie (elektrode contacts)

< 16- 5 pkt
16 do 20 – 7 pkt

>20 - 10 pkt

6

Możliwość jednoczesnej stymulacji więcej niż jednej elektrody

NIE- 1 pkt
TAK – 5 pkt

7

Możliwość wykonywania rezonansu magnetycznego bez konieczności usuwania magnesu z części wewnętrznej

< 0,6 T -1 pkt
>0,6 do 1,5 T-2 pkt

>1,5T- 3 pkt

8

Możliwość wykonywania pomiarów śródoperacyjnych NRT pilotem bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń

NIE- 0 pkt

.

TAK- 5 pkt

9

Zasilania za pomocą litowo – jonowych akumulatorów

NIE – 1 pkt
TAK – 5 pkt

10

Możliwość zastosowania mikrofonu bezprzewodowego bez konieczności podłączenia z dodatkowym osprzętem

NIE – 0 pkt
TAK – 5 pkt

11

Wytrzymałość na uderzenia części wszczepialnej implantu

<2 J lub niepublikowana – 0 pkt
>2 do 5J- 5 pkt

>5J- 10 pkt

12

Możliwość bezpośredniego połączenia telefonu typu smart fon z procesorem bez konieczności użycia dodatkowego okablowania i innych urządzeń

NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

13

Możliwość dostarczenia procesora dźwięku spełniającego kryteria odnośnie wodoodporności

IP68- 7 pkt
IP57- 5 pkt

IP44i poniżej – 1 pkt

14

Możliwość dostarczenia procesora jednomodułowego w przypadku pacjentów bez małżowiny usznej

NIE- 0 pkt
TAK – 5 pkt*Wypełnia Wykonawca , Należy podać numer strony katalogu/ folderu gdzie znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów.

__________ dnia __ __ 2018 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 2 -Zestawienie parametrów granicznych procesorów dźwięku systemu implantu ślimakowego – 30 sztuk


Lp.

PARAMETRY WYMAGANE

Parametr graniczny (warunek konieczny)

PARAMETRY OFEROWANE – opis* ( str folderu, ulotki)

1.

Procesor dźwięku kompatybilny z wszczepialną częścią systemu implantu ślimakowego Advanced Bionics.

TAK
2

Procesor dźwięku z możliwością zastosowania technologii słyszenia obu usznego

TAK
3

Procesor dźwięku z możliwością bezprzewodowego przekazywania sygnału do drugiego procesora ( u pacjentów implantowanych bilateralnie)

TAK
4

Zauszny procesor dźwięku wyposażony w dwa mikrofony

TAK
5

Procesor dźwięku automatycznie dopasowujący parametry pracy do warunków akustycznych otoczenia

TAK
6

Klasa wodoszczelności procesora dźwięku minimum IP57

TAK
7

Gwarancja na procesor dźwięku implantu ślimakowego min. 3 lata

TAK
8

Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania procesora dźwięku i pomiarów implantu

TAK
9

Zapewnienie szkolenia dla zespołu Kliniki dotyczącego stosownego systemu implantu ślimakowego (aktualizacje oprogramowania , nowe możliwości techniczne)

TAK

* wypełnia Wykonawca

Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów
Należy podać numer strony katalogu/folderu gdzie znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów

__________ dnia __ __ 2018 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/ Wykonawców)Załącznik nr 2A
Pakiet nr 2- Zestawienie parametrów technicznych procesorów dźwięku systemu implantu ślimakowego poddawanych ocenie
L.p.Oceniany parametr techniczny

Dodatkowe informacje na temat parametru podlegającego ocenie

Parametr techniczny (ocena punktowa

Dodatkowe uwagi

Oferowany parametr*1.


Liczba programów możliwych do zapisania w procesorze dźwięku

1 program


1pkt    1. programy
3 pkt

>3 programów

5 pkt2.

Możliwość zastosowania rożnych strategii kodowania dźwięku

1 strategia

1 pkt2-3 strategia

3 pkt> 3 strategie

5pkt3.


Możliwość zastosowania cewki telefonicznej w procesorze dźwięku

NIE

TAK

0 pkt

2pkt

Proszę podać w opisie czy cewka telefoniczna jest integralną częścią procesora dźwięku.


4.Możliwość podłączenia systemów wspomagających rozumienie mowy (FM lub Roger) do procesora dźwięku

NIE

TAK

0 pkt

2pkt
5.


Procesor dźwięku z możliwością zasilnia bateryjnego

NIE

TAK

0 pkt

2pkt
6

Możliwość zasilania za pomocą akumulatorów

NIE

TAK

0 pkt

2pkt*Wypełnia Wykonawca Należy podać numer strony katalogu / folderu / ulotki gdzie znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów.

__________ dnia __ __ 2018 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/ Wykonawców)
Załącznik nr 3

Pakiet nr 3- System implantu zakotwiczonego w kości skroniowej na przewodnictwo kostne wraz z cyfrowym procesorem dźwięku na poziomie min. 45dB do 65 dB – 10 sztuk


Lp.

PARAMETRY WYMAGANE

Parametr graniczny (warunek konieczny)

PARAMETRY OFEROWANE – opis* ( str folderu, ulotki)

I

CZĘŚĆ IMPLANTOWA1.

Tytanowy implant o długość 4mm, samogwintujący się

TAK
2

Możliwość badania MRI min. 1,5T- badania bez interwencji chirurgicznej lub zabiegowej

TAK
3

Dystans uwzględniający grubość tkanki podskórnej (dostępnych przynajmniej 4 warianty grubości tkanki podskórnej)

TAK
II

OSPRZĘT CHIRURGICZNY WYMAGANY DO PROWADZENIA IMPLANTACJI – jednorazowego użytku1

Niezbędny, kompletny osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji: narzędzie do wkręcania, miarki, wzorniki (m.in. wiertło naprowadzające o długości 3mm+4mm,wiertło rozwierające o długości 4mm, przyrząd do wykonania otworu w skórze, nasadka na zaczep na czas leczenia)

TAK
2

Wymagana obecność inżyniera klinicznego przy zabiegach

TAK
III

CYFROWY PROCESOR DŹWIĘKU – WYMAGANIA TECHNICZNE: min. 45dB do 65 bD1

Cyfrowe przetwarzanie sygnału

TAK
2

Cyfrowy procesor dźwięku – Wzmocnienie procesora min. 45 dB HL do 65 db HL, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

TAK
3

Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe , ogólnie dostępne baterie zasilające.

TAK
4

System redukcji sprzężeń akustycznych

TAK
5

Min. 4 programy użytkowe

TAK
6

Regulator tonów niskich

TAK
7

Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii

TAK
8

Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon , głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi

TAK
9

Co najmniej 4 kolory obudowy procesora (czarny, brązowy, srebrny, beżowy/ żółty )

TAK
10

Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi, w tym z telefonem możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli , możliwość sterowania procesorem za pomocą pilota lub aplikacji na telefon

TAK
11.

Pełne dopasowanie procesora dźwięku możliwe poprzez przewodowy interfejs ( np. NOAH –link )oraz bezprzewodowy (bez użycia kabli czy bezpośredniego podłączenia do przekaźnika lub komputera)

TAK
12

Wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej

TAK
13

Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążania implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku , a nie dodatkowego aparatu słuchowego

TAK
14

Wbudowane min. 2 mikrofony

TAK
15

Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.

TAK

*Wypełnia Wykonawca Należy podać numer strony katalogu / folderu / ulotki gdzie znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów.

Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

Zamawiający w związku z nabyciem produktu nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.

Załącznik nr 4
Pakiet nr 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cyfrowy procesor dźwięku o wzmocnieniu na poziomie od 45dB do 65dB HL do implantu zakotwiczonego w kości skroniowej na przewodnictwo kostne, kompatybilny ze wspornikami Cochlear typu BA200, BA210, BA300, BA400, oraz kompatybilne ze wspornikami typu PONTO – 15 sztuk.
Producent -…………………………..

Model/Typ……………………………


Lp.

PARAMETRY WYMAGANE

PARAMETRY OFEROWANE – opis*

( str. folderu, ulotki)

I

Procesor dźwięku z możliwością kompensacji w zależności od poziomu niedosłuchu pacjenta – 45dB HL, 55 dB HL lub 65 dB HL. Pełna dostępność wzmocnienia w zależności od zapotrzebowania.Możliwość doboru odpowiedniej siły

wzmocnienia procesora jest szczególnie ważna u pacjentów u których w przebiegu leczenia niedosłuchu przy pomocy implantów zakotwiczonych w kości doszło do pogłębienia stopnia niedosłuchu. W takich przypadkach jedyną możliwością skutecznej kontynuacji leczenia jest zastosowanie procesora o silniejszym

wzmocnieniu (przykład: pacjent przez 5 lat użytkujący procesor o wzmocnieniu 45dB - w wyniku pogorszenia słuchu może potrzebować wzmocnienia na poziomie 55dB i więcej ). Stąd wskazanie na możliwość wyboru spośród najszerszej na rynku oferty, z której zamawiający będzie mógł dobierać odpowiednie ilości poszczególnych procesorów – w zależności od potrzeb pacjentów.

II

Zaczep oferowanych procesorów kompatybilne ze wspornikami Cochlear typu BA200, BA210, BA300, BA400 oraz kompatybilne ze wspornikami typu PONTO.Potrzeba uniwersalności: zaczep procesora kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi implantami , jakie pacjenci posiadają
III

Zaczepy oferowanych procesorów

kompatybilne z magnesem zewnętrznym w przypadku systemu magnetycznego lub rozważnej u pacjenta w przyszłości wymiany wspornika na magnesPotrzeba uniwersalności :zaczep procesora kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi implantami , jakie pacjenci posiadają. Możliwość istotna w sytuacji, gdy do kliniki trafi pacjent z systemem magnetycznym wymagający wymiany procesora dźwięku Baha. W sytuacji, gdy powikłania skórne u pacjentów ze wspornikami penetrującymi tkanki, zmuszą do wymiany wspornika na magnes- ważne jest aby móc zaopatrzyć w procesor każdego pacjenta bez konieczności wymiany pełnego systemu a jedynie jego części przy zachowaniu minimalnej ingerencji

chirurgicznej.


IV

Sposób zatrzaskiwania samego procesora uniwersalnie w zależności od rozwiązania:

do wewnątrz wspornika implantu lub do wewnątrz zaczepu magnesu. Bezpośrednie połączenie procesora ze wspornikiem lub magnesem bez konieczności użycia dodatkowych elementów pośredniczących.Szczególnie istotne w przypadku podrażnienia tkanek miękkich np. u pacjentów u których stosowana była technika implantacji z wykorzystaniem dermatomu. Zaczepy do wnętrza systemów na przewodnictwo kostne minimalizują ryzyko otarć i podrażnień zmienionych chorobowo tkanek, a także minimalizują ryzyko infekcji. Brak kontaktu zaczepu procesora dźwięku z tkanką miękką nie powoduje pogorszenia jakości dźwięku. Bezpośrednie połączenie procesora ze wspornikiem gwarantuje wydajną transmisję dźwięku oraz możliwe najlepsze efekty słuchowe u pacjentów.
V

Zauszny procesor dźwięku – uniwersalny na ucho lewe i prawe – wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory w zestawie 1 kpl.Uniwersalność ma szczególne znaczenie , pozwala na dokonanie elastycznych zmian ustawień. Brak potrzeby ze strony zamawiającego określenia strony procesora , co minimalizuje ryzyko pomyłek w zamówieniach
VI

W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej, min, 17 kanałów przetwarzania sygnałuProcesor automatyczny z funkcjami poprawiającymi sposób przetwarzania dźwięku oraz odbiór i jakość dźwięku przez pacjenta, dopasowujący się do potrzeb słuchowych pacjenta. Zwiększona ilość kanałów przetwarzania dźwięku przyczynia się do zwiększenia rozdzielczości i liczby pasm częstotliwości , a tym samym do poprawy dopasowania. Najlepsze rozwiązanie przetwarzania dźwięku pozwoli na łatwe dopasowanie urządzenia do potrzeb pacjenta przy równoczesnym zaopatrzeniu go w rozwiązanie zabezpieczające potrzeby słuchowe pacjenta na wiele kolejnych lat
VII

Dostępność w min. 4 kolorach – oryginalna obudowa procesoraMożliwość wyboru z pośród szerokiej gamy kolorystycznej w celu maksymalnego zamaskowania procesora dźwięku we włosach lub na tle skóry. Polepszenie komfortu związanego z noszeniem procesora dźwięku przez pacjenta
VIII

Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli. Możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu pracy za pomocą pilota lub telefonu komórkowego bez dodatkowych urządzeń pośredniczącychMożliwość wyboru spośród szerokiej gamy kolorystycznej w celu maksymalnego zamaskowania procesora dźwięku we włosach lub na tle skóry. Polepszenie komfortu związanego z noszeniem procesora dźwięku przez pacjenta
IX

Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli. Możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzania statusu pracy za pomocą pilota lub telefonu komórkowego bez dodatkowych urządzeń pośredniczących.Wygoda i komfort użytkowania zarówno dla opiekunów –kontrola procesora za pomocą pilota zdalnego sterowania , jak również wsparcie słuchowe pacjentów w trudnych sytuacjach – akcesoria bezpośrednio komunikujące się z procesorem , polepszające rozumienie mowy u pacjentów
X

Możliwość podłączenia procesora do elastycznej opaskiMożliwość sprawdzenia korzyści z nowego procesora u pacjenta : alternatywy tymczasowy sposób noszenia w razie problemów skórnych.
XI

Obecność inżyniera klinicznego przy pierwszych podłączeniach procesorów dźwięku – inżynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentów z obsługi procesora dźwiękuOpieka techniczna nad pacjentem ze strony producenta lub przedstawiciela
XII

Czas trwania serwisu , od dostarczenia przez pacjenta do odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczychSzybkie i kompleksowe usługi serwisowania

*Wypełnia Wykonawca Należy podać numer strony katalogu / folderu / ulotki gdzie znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów.

Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

Załącznik nr 5

Miejscowość ………………. dnia ……………….2018r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy


OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel ………………… e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ……………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę implantów laryngologicznych jednorazowego użytku oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:
  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna