Pani, Pan Marszałek, Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent, Przewodniczący Związku MiędzygminnegoPobieranie 21,59 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar21,59 Kb.

WA – 51/ 5/201 Rzeszów, dnia 2 marca 2012 r.
Pani, Pan

Marszałek,

Starosta,

Wójt, Burmistrz, Prezydent,

Przewodniczący Związku

Międzygminnego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia nt.:

 • Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych w 2012 roku wg obowiązujących przepisów. Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz pracowników służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych – 20 marca 2012 r. w godz. 9.30 – 15. 00.

 • Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku wg obowiązujących przepisów. Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego – 12 kwietnia 2012 r. w godz. 9.30 – 15. 00.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie pracowników o planowanych szkoleniach.

Szkolenia prowadzą: Pani Lucyna Kuśnierz- z-ca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Rzeszowie i Pani Krystyna Gąsiorek – starszy specjalista Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Rzeszowie.Miejsce szkolenia – Blue Diamond Hotel Wellness SPA Nowa Wieś 414 k/Rzeszowa w sali konferencyjnej. Hotel położony jest przy granicy Rzeszowa przy drodze krajowej Nr 19 w kierunku Lublina. Strona internetowa www.bluediamondhotel.pl

Koszt szkolenia – 160 zł od osoby (cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek RIO w Rzeszowie Nr 24 1010 1528 0015 5722 3100 0000 przed szkoleniem. Faktury za uczestnictwo zostaną przesłane pocztą po szkoleniu.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 15 marca 2012 r. – na szkolenie dla pracowników jednostek organizacyjnych JST i do 5 kwietnia 2012 r. na szkolenie dla pracowników JST. Ilość miejsc ograniczona. Na stronie tej znajduje się instrukcja rejestracji. W przypadku problemów z rejestracją informacje udzielane są pod nr tel. - 61 661 32 42 – Centrum Wspierania Administracji Pro Publico – Poznań, natomiast inne informacje dotyczące szkoleń tel.17 85 900 46 – RIO Rzeszów.


Zastępca Prezesa

mgr Anna Trałka

Dojazd z Rzeszowa do hotelu • Z przystanku na Placu Wolności: autobus nr 2 - 7:37, 8:37, autobus nr 14 – 7:47, 8:17.

 • Z przystanku Dworzec Autobusowy: autobus nr 202 – 7:35, 8:15, 9:00, autobus nr 214 – 7:15, 7:45, 8:30.

Dojazd z hotelu do Rzeszowa

 • Z przystanku Nowa Wieś: autobus nr 2 – 13:30, 15:30, autobus nr 14 – 13:50, 14:17, 14:39, 15:15, 15:29.

 • Z przystanku Trzebownisko pływalnia: autobus nr 214 – 13:47, 14:32, autobus nr 202 – 13:51, 14:26, 15:26.


PROGRAM SZKOLEŃ
Sprawozdawczość budżetowa

i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych

samorządowych jednostek organizacyjnych

w 2012 roku

wg obowiązujących przepisów 1. Rodzaje, formy i ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 1. Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań.
 1. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości – istotne elementy i wybrane przykłady z orzecznictwa.
 1. Szczegółowe zasady sporządzania:

a). sprawozdań w zakresie operacji finansowych: Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN,
b). sprawozdań budżetowych: Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-30S, Rb-34S, Rb-WSa.


 1. Pytania i odpowiedzi.

.

Sprawozdawczość budżetowai sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych

jednostek samorządu terytorialnego

w 2012 roku

wg obowiązujących przepisów

 1. Rodzaje, formy i ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 1. Terminy i obieg omawianych sprawozdań.
 1. Odpowiedzialność kierownika jednostki, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty i marszałka województwa w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań.
 1. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości – istotne elementy i wybrane przykłady z orzecznictwa.
 1. Szczegółowe zasady sporządzania wybranych sprawozdań:

a). w zakresie operacji finansowych: Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN,

b). budżetowych: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-30S, Rb-34S, Rb-WSa.
 1. Pytania i odpowiedzi.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna