Pakiet nr …Pobieranie 194,01 Kb.
Data24.10.2017
Rozmiar194,01 Kb.


PAKIET NR 1 - załącznik nr 2 do SIWZ

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent

Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

1.

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

Trzpień bezcementowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), konus 12/14 mm, 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu pokryty w 1/3 tytanową okładzina porowatą napylana próżniowo. Opcja trzpienia o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia, a środkiem głowy edoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowata napyloną próżniowo i dodatkową warstwą hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny, ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrąbku 9wzmacniającą stabilizację implantu). Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Opcjonalnie panewka wkręcana typu press-fit z gwintem na obrzeżu. Wkładka polietylenowa w rozmiarach 28, 32 mm rosnących wraz z rozmiarem panewki. Głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 28,32 mm. W cenie endoprotezy piła20Razem

x

x

x

x
Wartość pakietu netto ………………..PLN Wartość pakietu brutto …………………….. PLN Podpis i pieczęćPAKIET NR 2 – załącznik nr 2 do SIWZ


Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent

Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

1.

Endoproteza bezcementowa przy nasadowa stawu biodrowego

Trzpień przy nasadowy bezcemtnowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), konus 12/14 mm, 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładzina porowatą napylona próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Opcja trzpienia o zwiększonej w stosunku do standardowych odległości pomiędzy osią trzpienia, a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą, napyloną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny, ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrąbku (wzmacniającą stabilizację implantu). Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Opcjonalnie panewka wkręcana typu press-fit z gwintem na obrzeżu. Wkładka polietylenowa w rozmiarach 28, 32 mm rosnących wraz z rozmiarem panewki. Głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 28, 32. Do każdego kompletu piła.25
Razem

x

x

x

x

Wartość pakietu netto ………………… PLN Wartość pakietu brutto …………………. PLN Podpis i pieczęć
PAKIET NR 3 - załącznik nr 2 do SIWZ


Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent

Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

1.

Endoproteza cementowa stawu biodrowego

Panewka nisko profilowa z polietylenu o podwyższonej gęstości z dwoma tytanowymi znacznikami rentgenowskimi w rozmiarach od 42 mm do 64 mm, głowa metalowa o różnych średnicach z pięcioma długościami szyjki: - 3,5; 0 ;

+ 3,5; + 7,5; + 10,5; lub głowa ceramiczna w trzech długościach szyjki: - 3,5; + 3,5;

Trzpień prosty, bez kołnierzowy, nie wymagający centralizera, cementowy. Powierzchnia trzpienia pokryta jest podłużnymi rowkami, które rzaem z okolicą proksymalną przeciwdziałają siłom rotacyjnym. Trzpień występuje w dziewięciu rozmiarach: 7,5; 8,75; 10,0; 11,25; 12,5; 13,75; 15,0; 16,25; 17,5;

Do każdej endoprotezy należy dołączyć ostrze do piły.


30Razem

x

x

x

x

Wartość pakietu netto ……………………...PLN Wartość pakietu brutto ………………………….. PLN Podpis i pieczęć


PAKIET NR 4 - załącznik nr 2 do SIWZ


Lp

Nazwa

Ilość

kpl.

Producent

Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

1.

Endoproteza stawu kolanowego, pierwotna

Endoproteza cementowa, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, , anatomiczna, w ośmiu rozmiarach , część piszczelowa tytanowa i wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, uniwersalna w dziesięciu rozmiarach, wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA- substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego wiązadło krzyżowe lub tylno stabilizowanego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w dziesięciu rozmiarach.

Do każdej endoprotezy należy dołączyć piłę.


30Razem

x

x

x

x
Wartość pakietu netto ………………… PLN Wartość pakietu brutto ……………….. PLN Podpis i pieczęćPAKIET NR 5 - załącznik nr 2 do SIWZ


Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent

Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

1.

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z panewką press-fit

Trzpień przynasadowy tytanowy o trapezoidalnym przekroju i krzywiznach przyśrodkowych umożliwiający odtwarzanie cech anatomicznych, o czterech kątach szyjki, każdy w dwunastu rozmiarach, stożek szyjki 12/14. Panewka tytanowa press-fit w rozmiarach Ǿ 36,-80 mm ze skokiem co 2 mm z możliwością zastosowania wkładki PE standardowej i z inklinacją 10°i 20°. Panewka z mechanizmem blokującym i antyrotacyjnym dla insertu jednocześnie umożliwiającym śródoperacyjna wymianę insertu. Głowa metalowa o średnicy 28 mm, w pięciu rozmiarach długości szyjki i ceramiczna w trzech długościach szyjki.

Do każdej endoprotezy należy dołączyć piłę.


50
Razem

x

x

x

x

Wartość pakietu netto ……………..PLN Wartość pakietu brutto …………………PLN Podpis i pieczęć

PAKIET NR 6 - załącznik nr 2 do SIWZ


Lp

Nazwa

Ilośćkpl

Producent

Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

1.

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z panewką stożkową

Trzpień modularny, w kształcie klina, o przekroju prostokątnym, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, wykonany ze stopu tytanu z domieszką niobu, przynajmniej w dwunastu rozmiarach długości w zakresie 130-200 mm. Głowa metalowa o średnicy 28 mm, w pięciu rozmiarach z samo tnącym gwintem na całej wysokości, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 46 do 76 mm. Okienka w dnie panewki kotwiczącej, pozwalające na kontrole położenia i na umieszczenie przeszczepów kostnych. Wkładka polietylenowa z zerowym lub 10 stopniowym okapem. Dno wkładki zabezpieczone tytanem, zapobiegającym kontaktowi z kością. Możliwość zastosowania głowy ze stopu o wysokiej twardości oraz wkładki polietylenowej z możliwością artykulacji metal-metal.

Do każdej endoprotezy należy dołączyć piłę.


60Razem

x

x

x

x

Wartość pakietu netto …………………..PLN Wartość pakietu brutto ………………………. PLN Podpis i pieczęć

PAKIET NR 7 - załącznik nr 2 do SIWZ


Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent

Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

1.

Endoproteza cementowa stawu kolanowego, kłykciowa, modularna, trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka polietylenowa).

Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, posiadający opcje zachowania lub wycięcia więzadła krzyżowego tylnego (ze stabilizacją i bez stabilizacji). Element udowy posiadający możliwość dokręcania trzpieni przedłużających (cementowych i bezcementowych) i klinów wyrównujących ubytki kłykciowe, dystalnych i tylnych. Modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowa, wyposażona w zabezpieczający rąb na całym obwodzie. Opcjonalnie możliwość wykorzystania rewizyjnej tacy piszczelowej z offsetem lub bez. Część piszczelowa posiadająca możliwość dokręcania trzpieni przedłużających (cementowych i bezcementowych) i klinów wyrównujących ubytki kostne. Wkładka piszczelowa w opcji ze stabilizacją i bez stabilizacji, o różnych grubościach: odpowiednio 8 mm,10 mm, 12,5 mm, 15 mm, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie wykonana z polietylenu wysokiej gęstości „cross link polietylen”. Możliwość zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki rewizyjnej ze wzmocnionym elementem metalowym zapewniającej półwiązanie protezy. Opcjonalnie możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki osadzonego na cemencie w czterech rozmiarach.

Zestaw kompletnych narzędzi zdeponowany na czas trwania kontraktu.


50
Udo+

piszczel+

wkładka+

rzepka+


ostrzeRazem

x

x

x

x

Wartość pakietu netto ……………….. PLN Wartość pakietu brutto …………………. PLN Podpis i pieczęćPAKIET NR 8 - załącznik nr 2 do SIWZ


Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent

Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

1.

Endoproteza cementowana stawu biodrowego

Trzpień cementowo bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina , zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym( nie wymaga centralizatora) , w 10 rozmiarach, konus 12/14 mm. Proteza musi posiadać jako opcję trzpienia a środkiem głowy endoprotezy ( offset literalny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantuj głowy. Wymagana dostępność dwóch opcji trzpienia: wykonanie ze stopu tytanu z chropowatym wykończeniem powierzchni oraz wykonany ze stopu kobaltowo- chromowego z wykończeniem gładkim. Panewka cementowa z polietylenu ze znaczkiem rentgenowskim. Średnica wewnetrzna 28 mm lub 32 mm, średnica zewnętrzna 46 mm , zmienna co 2 mm. Głowa metalowa w czterech wielkościach szyjki w rozmiarach 28 , 32 mm.10Razem

x

x

x

x

Wartość pakietu netto ………………….. PLN Wartość pakietu brutto …………………… PLN Podpis i pieczęć


PAKIET NR 9 - załącznik nr 2 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ


Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent

Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

1.


Zestaw do autotransfuzji i drenażu

Zestaw sterylny, składający się ze zbiornika na krew, worka na krew z drenażu, rurki próżniowej. Zbiornik na krew o pojemności 800 ml (+/- 10 ml) zasilany wewnętrzna baterią alkaliczną i wytwarzający trzy poziomy podciśnienia .

Zbiornik na krew wyposażony we wstępny filtr krwi (200 mikronów).

Worek na krew o pojemności 800 ml (+/- 30 ml)

Długość rurki próżniowej nie krótsza niż 183 cm.

Jednorazowy zestaw do płukania pola operacyjnego i odsysania jamy szpikowej z zasilaniem bateryjnym oraz końcówkami do płukania pola operacyjnego, odsysania jamy szpikowej, szczotka do kości piszczelowej (o co najmniej 10 różnych końcówkach).

Przepływ 1400 ml/min umożliwiający szybkie i dokładne opracowanie rany. Duża tarcza przeciwrozpryskowa 9” zapewniająca ochronę personelu chirurgicznego. Ciśnienie 70 psi zapewniające doskonałe wnikanie do kości gąbczastej. Możliwość równoczesnego odsysania. Szczotki z możliwością przepłukiwania i odsysania w celu przygotowania kanału udowego i plateau kości piszczelowej.150Razem

x

x

x

x
Wartość pakietu netto ………………. PLN Wartość pakietu brutto ……………… PLN Podpis i pieczęćPAKIET NR 10 - załącznik nr 2 do SIWZ


Lp

Nazwa

Ilość szt

Producent

Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

1.

Cement kostny z antybiotykiem:

Cement kostny średniej lepkości z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu.. Oba komponenty są barwione chlorofilem.

Opakowanie 40 g.


200
2.

Zestaw pojedyńczy (tzw. Kolanowy) – zawierający 1 mieszalnik/strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa, krótka). W zestawie są ponad to: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni.

Zestaw przystosowany do mieszania cementu o objętości: 1 x 80 g140Razem

x

x

x

x
Wartość pakietu netto ………………. PLN Wartość pakietu brutto …………………….PLN Podpis i pieczęćPAKIET NR 11 – Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent

Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

1.

Implanty do ACL

Skobel kobaltowo-chromowy o długości strzałek 20 mm i rozstawie 6, 8, 11, 16 mm. Strzałki w przekroju prostokątne o ściętych, ostrych zakończeniach ułatwiający penetracje tkanki kostnej, boki zewnętrzne strzałek karbowane, wewnętrzne gładkie zapobiegające uszkodzeniu przeszczepu. Skobel z 4 ząbkami do mocowania przeszczepu.
4 szt.
2.

Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych , wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2 z igłą okrągłą ½ koła o długości 24-27 mm.

80 szt.
3.

Zestaw do szycia łękotki prowadnica pistoletowa z dwiema głowami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanianego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica z systemem do określenia miary głębokości wkłucia igieł w zestawie z instrumentem spychającym węzeł.

20 szt.
4.

Igła do specjalistycznych artroskopowych procedur rekonstrukcji stożka rotatorów do użycia z narzędziem artroskopowym ( igła do barku )

2 szt.
5.

Lasso do przeszywania obrąbka lub tkanki miękkiej w operacji barku.

2 szt.
6.

Lasso do przeszywania obrąbka lub tkanki miękkiej w operacji barku

2 szt.
7.

Lasso do przeszywania obrąbka lub tkanki miękkiej w operacji barku

2 szt.
8.

Lasso do przeszywania obrąbka lub tkanki miękkiej w operacji barku

2 szt.
9.

Przezroczysta kaniula typu „twist-in” z trokarem o średnicy 6 - 8,25 mm i długości 7 – 9 cm sterylna jednorazowa kaniula z prostym zakończeniem do stawowym z dwupłatową rozciągalną membraną gwarantującą szczelne utrzymanie instrumentów w kaniuli. Kaniula wyposażona w konektor luer-lock z zakrętką oraz w części odstawowej podwójne wycięcie w kołnierzu trokara gwarantujące pewne utrzymanie trokaru w kaniuli podczas penetracji. Trokar plastikowy z dwoma naprzeciwległymi blokerami dopasowanym do umocowania w kaniuli.

4 szt.
10.

Przezroczysta kaniula typu „Expanula” z trokarem o średnicy 8,25 mm i długości 9 cm sterylna jednorazowa kaniula z prostym zakończeniem do stawowym z dwupłatową rozciągalną membraną gwarantującą szczelne utrzymanie instrumentów w kaniuli. Kaniula o zewnętrznym szerokim gwincie. Kaniula wyposażona w konektor luer-lock z zakrętką oraz w części odstawowej podwójnie wycięte na kołnierzu trokara gwarantujące pewne utrzymanie trokaru w kaniuli podczas penetracji. Trokar plastikowy z dwoma naprzeciwległymi blokerami dopasowanym do umocowania w kaniuli. Dodatkowy element w kształcie tulejki na kaniuli po przekręceniu tulejka rozszerza się od strony stawu tworząc blokadę przed wysunięciem kaniuli.

4 szt.
11.

Gumowa kaniula o dwóch szerokich kołnierzach na każdym końcu połączonych gumową rurką z zastawką.

4 szt.
12

Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o
średnicy 2,8 mm i długości 11,7 mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z nicią niewchłanianą wychodzącą tylko z części dystalnej implantu, nić o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw to implant wkręcany z nicią na podajniku jednorazowy – implementacja implantu bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi oraz wierteł. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu..Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici.

10szt.
13

Implant wchłanialny z PLDLA, o średnicy 3,0 mm. Mocowanie implantu poprzez nawiercenie kości i wbijanie w kanał kości. Implant z nicią niewchłanianą wychodzącą tylko z części dystalnej implantu, nić o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw to impnat wbijany z systemem antywyrwaniowym z nicią na podajniku jednorazowy. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici.

6 szt.
14.

Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5 mm i długości 16 mm. Rdzeń implantu zwiększający swoja średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z dwoma rodzajami nici niewchłanianych wychodzącymi tylko z części dystalnej implantu, w dwóch różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych włókien zewnętrznych. Zestaw to implant wkręcany z dwiema nićmi na podajniku – jednorazowy. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici.

6 szt.
15

Drut wiercący o średnicy 3,5 mm do tworzenia kanałów w systemie retro. Drut wyposażony w łamaną końcówkę wyposażony w manualna obrotową blokadę zatrzasku łamanej końcówki. Możliwość wiercenia kanału o średnicy od 6 mm do 13 mm. Drut z podziałką co 5 mm z gumowym znacznikiem pozwalającym do określenia głębokości kanału podczas wiercenia w technice tzw. „retro”.

6 szt.
16

Implant wchłanialny z PLLA lub niewchłaniany z PEEK w kształcie śruby kaniulowanej o długości 15 mm i średnicy od 4,00 mm do 5,5 mm.

2 szt.
17

Implant wchłanialny z PLDLA w kształcie śruby interferencyjnej typu Delta o długości 28 mm z tzw. Miękkim gwintem na całej długości implantu.Implant kaniulowany na całej długości. Dostepny w rozmiarach średnicy 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm oraz śruby ACL

5 szt.
18

Implant wchłanialny z PLDLA w kształcie śruby interferencyjnej o długości 28 mm z tzw. Miękkim gwintem na całej długości . Dostępny w rozmiarach średnicy 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm oraz śruby ACL

30 szt.
19

Implant wchłanialny z PLDLA w kształcie śruby interferencyjnej o długości 23 mm z tzw. Miękkim gwintem, zakończony główką. Implant kaniulowany na całej długości. Dostępny w rozmiarach średnicy 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, W zestawie z jednorazowym aplika torem w kształcie kaniuli do wprowadzania do jamy stawowej. Implant i aplikator sterylny

2 szt.
20

Implant niewchłaniany z PEEK w kształcie śruby interferencyjnej długości 23 mm z tzw. zwiększającą się równomiernie wraz z odległością od czubka do podstawy rozmiar średnicy 9-12 mm i długości 35 mm sterylna, kaniulowana. Śruba z dodatkowymi sześcioma wycięciami w części kani ulowej pozwalające na pewne trzymanie na śrubokręcie oraz śruby ACL

2 szt.
21

Drut prowadzący z ni tinolu o średnicy 1,1 mm. Drut ma obu końcach z podwójnymi znacznikami określającymi odległość od jego końca

4 szt.
22

Implant niewchłaniany śruba interferencyjna tytanowa w dostępnych wymiarach 6-10 mm średnicy o tzw. miękkim gwincie i długości 20-30 mm oraz śruby ACL tytanowe

4 szt.
23

Implant niewchłaniany śruba interferencyjna tytanowa w dostępnych wymiarach 6-10 mm średnicy i długości 20-30 mm

4 szt.
24

Implant niewchłaniany składający się z guzika tytanowego w kształcie prostokąta o zaokrąglonych rogach o długości 12mm zintegrowany z pętlą z materiału niewchłanianego plecionego tworzącego pętlę. Pętla zaciskowa o długości 60 mm zmniejszająca swoją długość po naprzemiennym pociąganiu końcówek linki regulującej. Jedna nić prowadząca wzmacniana tzw. ortopedyczna w zestawie dołączona do guzika do wciągnięcia w kanał udowy i druga nić regulująca długość pętli. Guzik tytanowy dostosowany do wprowadzania przez kanał kostny o średnicy do 3 mm. Implant sterylny.

40 szt.
25

Drut wiercący z oczkiem, drut o średnicy 2,4 mm zakończony grotem 3 mm. Drut z podziałką co 5 mm od podstawy grota służący do mierzenia długości kanału kostnego.

6 szt.
26

Drut wiercący o średnicy 2,4 mm o długości 42-45 cm z jednego końca zaostrzony z drugiego zakończony otworem i spłaszczony w części środkowej pozwalający na takie umieszczenie nici w otworze aby nie zwiększała ona średnicy drutu podczas przeciągania przez kanał kostny o średnicy 2,4 mm. Autoklawny wielorazowy.

6 szt.
27

Drut wiercący o średnicy 2,4 mm z jednego końca zaostrzony w kształcie wiertła. Autoklawny wielorazowy.

6 szt.
28

Ostrze Shawera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym płaszczu w części tnącej oraz ząbkowanym ostrzu. Ostrza w średnicach 0d 2,00 mm do 5,85mm

4 szt.
29

Ostrze shawera do tkanki kostnej o stożkowym ostrzu. Stożek z głębokim rowkiem od czubka do podstawy oraz z delikatnymi wcięciami horyzontalnymi. Ostrza w średnicach od 3,85 mm do 5, 85 mm.

2 szt.
30

Ostrza shawera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z głębokimi rowkami od bieguna górnego do dolnego . Ostrza w średnicach od 3,85 mm do 5,85 mm

2 szt.
31

Ostrze shawera do tkanek miękkich o gładkim ostrzu płaszczu w części tnącej oraz ząbkowanym ostrzu. Ostrza w średnicach od 2,00 mm 5,85 mm

4 szt.
32

System do mikrozłamań wygięte pod kątem 30 i 45 stopni, do użycia z rękojeścią shawera.

10 szt.
33

Sterylny system do pobierania i podawania autologicznej skondensowanej plazmy, zbudowany z dwóch połączonych systemów strzykawkowych: jeden do pobierania krwi, drugi do odsysania plazmy i podawania bezpośrednio pacjentowi. System jednorazowy, sterylny.

40 szt.
34

Cytrynian sodu 4 % w fiolkach do 10ml

40 szt.
35

Sterylny zestaw do trwałego oznaczania skóry z miarką.

40 szt.Razem

x

x

x

x


Wartość pakietu netto …………………. PLN Wartość pakietu brutto ………………… PLN Podpis i pieczęć
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna