Pakiet nr Analizator parametrów krytycznychPobieranie 0,6 Mb.
Strona1/9
Data25.03.2018
Rozmiar0,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ZP/107/2016 Załącznik Nr 3 do SIWZZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCHPakiet nr 1.

 1. Analizator parametrów krytycznych 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2016.

 2. Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie następujących parametrów: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, K+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita.

 3. Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz.

 4. Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestową sensorową kasetę pomiarową oraz pakiet odczynnikowy zawierający odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości.

 5. System kaset dający możliwość doboru wielkości kasety w zależności od natężenia wykonywanych oznaczeń.

 6. Możliwość wyboru parametrów pomiarowych według potrzeb użytkownika.

 7. Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości nie większej niż 70μl dla pełnego panelu.

 8. Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 1 minuta.

 9. Automatyczne mieszanie próbki.

 10. Codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach wykonywana z użyciem osobnych płynów kontrolnych.

 11. Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym z możliwością monitorowania ich poziomu.

 12. Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni.

 13. Możliwa konfiguracja analizatora do poprawnej współpracy z systemem informatycznym.

 14. Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych.

 15. Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną.

 16. Możliwość oznaczenia do 40 próbek na godzinę.

 17. Czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 40 minut.

 18. Możliwość ponownej instalacji tego samego pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów.

 19. Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów.

 20. Inicjalizacja kaset automatyczna bez konieczności ich sprawdzania z użyciem zewnętrznych płynów.

 21. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem).

 22. Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim.

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment, określony w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, spełnia wszystkie przedstawione powyżej parametry oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia asortymentu spełniającego wyspecyfikowane parametry.Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pakiet nr 2.

 1. Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i elektrostymulacji
 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2016.

 2. Urządzenie posiadające oprogramowanie w polskiej wersji językowej (komunikaty na ekranie jak i komendy głosowe).

 3. Waga urządzenia z baterią i łyżkami max. 7 kg.

 4. Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP34 wg IEC529).

 5. Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania defibrylatora, możliwość przeprowadzenia pełnego testu manualnego.

 6. Zasilanie

  1. Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-polimerowy lub równoważny, czas pracy:

   1. min. 5 godz. ciągłego monitorowania EKG

   2. min. 200 defibrylacji z energią 200 J (na jedną baterię)

  2. Zasilanie sieciowe – moduł zasilacza 230V 50 Hz z funkcją ładowania akumulatora.

  3. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze, panelu czołowym lub na akumulatorze.

  4. Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności nie więcej niż 5 godzin.

 7. Defibrylacja manualna

  1. Defibrylacja ręczna i AED.

  2. Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii 1‑360J.

  3. Min. 23 dostępne poziomy energii.

  4. Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja.

  5. Czas ładowania do energii maksymalnej ≤. 9 sekund.

  6. Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane.

 8. Tryb AED

  1. Automatyczna analiza rytmu serca po naklejeniu elektrod defibrylacyjnych.

  2. Automatyczne ładowanie energii po wykryciu rytmów wskazanych do defibrylacji.

  3. Poziom energii wstrząsu od 1 do 360J.

  4. Praca w cyklu analiza/ defibrylacja / uciskanie klatki piersiowej – zgodnie z aktualnymi wytycznymi algorytmu BLS/AED.

  5. Komendy głosowe i komunikaty na ekranie prowadzące przez protokół RKO.

  6. Metronom częstości uciśnięć klatki piersiowej.

 9. Moduł EKG

  1. Monitorowanie EKG z min. 3/5 odprowadzeń.

  2. Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 1-300 ud/min.

  3. Rozdzielczość 1ud/m.

  4. Filtr EKG - min. 4 różne ustawienia (w tym pasmo diagnostyczne 0,05 – 150 Hz).

  5. Wzmocnienie sygnału EKG 0,5;1,0;1,5;2,0;3,0 cm/mV oraz automatyczna regulacja wzmocnienia dostosowująca prezentację krzywych EKG do aktualnego poziomu sygnału.

 10. Moduł stymulatora

  1. Tryb asynchroniczny i „na żądanie”.

  2. Częstość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min.

  3. Szerokość impulsu stymulatora 40 msek.

  4. Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA.

 11. Moduł RESP.

  1. Technika pomiaru impedancyjna.

  2. Zakres od min. 0,3 do 120 oddechów/min, prędkość wyświetlania 25mm/s.

  3. Nadzór bezdechu: min. od 10 do 60 s.

  4. Impedencja od 500 do 2000 Omów.

 12. Moduł pulsoksymetrii SpO2

  1. Pomiar SpO2 z czujnikiem jednorazowego użytku, sterylnym.

  2. Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100%.

  3. Zakres pomiaru pulsu min. 20-300/min.

  4. Dokładność pomiaru pulsu 20 do 250/min +/-3 cyfry. Dokładność saturacji SpO2 70 do 100% +/-2 cyfry, noworodki +/-3 cyfry.

  5. Zakres perfuzji min. 0,03 do 20%.

  6. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie.

  7. Czujnik wielorazowy typu klips w komplecie.

 13. Alarmy

  1. Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych.

  2. Możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie od 30 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów.

  3. Wyświetlanie na ekranie górnych i dolnych progów alarmowych monitorowanych parametrów życiowych

 14. Prezentacja i rejestracja

  1. Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 8 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 800x600 pixeli.

  2. Prezentacja na ekranie min. 4 kanałów dynamicznych.

  3. Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm.

  4. Funkcja nagrywania dźwięku.

  5. Pamięć wewnętrzna oraz możliwość rozbudowy pamięci za pomocą kart SD

  6. Parametry pamięci wewnętrznej: min. 6 godz. epizodów z fragmentami zapisu EKG lub min. 250 zdarzeń, EKG i rejestracji dźwięku - z możliwością transferu danych do komputera.

 15. Inne

  1. Możliwość rozbudowy urządzenia o 12-odprowadzeniowy moduł monitorowania EKG z analizą i interpretacją.

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment, określony w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, spełnia wszystkie przedstawione powyżej parametry oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia asortymentu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.Pakiet nr 3.

 1. Ssak elektryczny jezdny

 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2016.

 2. Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10%.

 3. Podciśnienie max. nie mniejsze niż 90 kPa.

 4. Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) nie mniejsza niż 30 l/min i nie większa niż 38 l/min.

 5. Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg.

 6. Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego.

Zamawiający dopuszcza ssak elektryczny, który ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga regulatora membranowego do ustawiania podciśnienia.

 1. Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.

 2. Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji.

Zamawiający dopuszcza ssak elektryczny z membranową bezolejową pompą próżniową posiadającą dodatkowe zabezpieczenia termiczne i elektryczne.

 1. Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED.

 2. Cicha praca (do 42 dB).

 3. Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 litra.

 4. Zbiornik wielorazowy 2 litrowy wykonany z polisulfonianu na wydzielinę, nietłukący z tworzywa z podziałką, do sterylizacji w temperaturze do 134°C.

 5. Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria.

 6. Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek.

Zamawiający dopuszcza ssak elektryczny z włącznikiem / wyłącznikiem nożnym niezależnym od podstawy, ale z możliwością zamontowania go na wózku jezdnym.

 1. Filtry antybakteryjne - min. 5 szt.

 2. Metalowy uchwyt na dren.

 3. Dren silikonowy do pacjenta – min. 2 m.

 4. Waga urządzenia z wózkiem do 21 kg.

 5. Klasa IIa, typ CF.

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment, określony w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, spełnia wszystkie przedstawione powyżej parametry oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia asortymentu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pakiet nr 4.


 1. Przepływowy ogrzewacz płynów infuzyjnych

 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2016.

 2. Urządzenie do pracy ciągłej.

 3. System zapewniający „suche grzanie” – bez udziału wody.

 4. Możliwość mocowania zarówno za pomocą uchwytu do stojaków kroplówek o różnych średnicach jak i ramienia łóżka oraz możliwość zawieszenia za pomocą paska.

 5. Regulacja temperatury 36-39 ºC lub od 37-42 ºC lub 33 - 43°C.

 6. Czytelny wyświetlacz umożliwiający kontrolę temperatury.

 7. Czas podgrzewania max 4 min.

 8. Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt wysokiej temperatury powyżej 42ºC.

Zamawiający dopuszcza odcięcie zasilania przy temp. 43˚C, pod warunkiem, posiadania przez urządzenie ww. alarmu.

 1. Przepływ 1-20 ml/min lub 0-30 ml/min.

 2. Współpraca ze standardowymi przyrządami produkcji krajowej i zagranicznej śr. 4,1-5,0 mm.

 3. Wymiary urządzenia max. 110x55x265 mm.

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach max. 225 x 290 x 170 mm.

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach max. 175 x 120 x 280 mm.

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach max. 180x75x40 mm.

 1. Masa urządzenia max 1 kg.

 2. Zasilanie 230V, 50/60 Hz.

 3. Pobór mocy max 120W.

Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym pobór prądu wynosi max. 300 VA.

 1. Klasa ochronności min. I, BF, IPX2 lub klasy I, B, IPX1.

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment, określony w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, spełnia wszystkie przedstawione powyżej parametry oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia asortymentu spełniającego wyspecyfikowane parametry.Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.


Pakiet nr 5.

 1. Respirator transportowy

 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2016.

 2. Respirator do terapii oddechowej dorosłych, dzieci i niemowląt w trakcie transportu wewnątrz szpitalnego lub ambulansem.

 3. Respirator o intuicyjnej nawigacji i ustawieniach parametrów wentylacji.

 4. Respirator zasilany pneumatycznie z elektrycznym źródłem zasilania panelu sterowania.

 5. Waga respiratora poniżej 3 kg.

 6. Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 3 do 6 bar (+/- 10%).

 7. Zasilanie AC 230 V, 50-60 Hz.

 8. Zasilanie z własnej wewnętrznej baterii wystarczające na min 16 godzin pracy.

 9. Czas ładowania baterii od 0 do 100% max do 6 godzin.

 10. Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych.

 11. Respirator wyposażony minimum w 4.3” ekran TFT do prezentacji parametrów mierzonych oraz nastawionych. Minimum dwa poziomy regulacji jasności ekranu.

 12. Tryby wentylacji

  1. A/C (VCV, PCV).

  2. SIMV (również z PSV).

  3. BiLVL (również z PSV) lub równoważny.

  4. CPAP (również z z PSV).

  5. Wentylacja manualna.

  6. CPR (wentylacja w czasie RKO) – z możliwością wyboru opcji: pacjent zaintubowany bądź nie. W trybie CPR oddechy podawane automatycznie, bez konieczności angażowania ratownika dźwiękowym sygnałem tempa ucisków klatki piersiowej oraz graficzną animacją na ekranie.

  7. Ratunkowy – natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji z prekonfigurowanymi ustawieniami parametrów dla poszczególnych grup wiekowych (dorośli/dzieci/niemowlęta).

  8. Tryb wentylacji manualnej.

 13. Parametry

  1. Częstość oddechowa regulowana w zakresie min 5-60 oddechów na minutę.

  2. Minutowa objętość kalkulowana w zależności od objętości oddechowej.

  3. Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50-2000 ml.

  4. Prekonfigurowane ustawienia dla trybu ratunkowego w zakresie nie mniejszy niż: dorośli 500 ml/10 oddechów, dzieci 250 ml/15 oddechów, niemowlęta 100 ml/20 oddechów.

  5. Dźwiękowy sygnał tempa uciśnięć klatki piersiowej oraz animacja graficzna na ekranie podczas trybu CPR.

  6. Stosunek I:E regulowany w zakresie min: 1:6 do 3:1.

  7. PEEP – regulowany w zakresie min 0 do 20 cm H2O.

  8. PSV – regulacja w zakresie min 4-40 cm H2O.

  9. CPAP – regulacja w zakresie min 4-20 cm H2O.

  10. Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 100 i max 60%.

  11. Maksymalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmax) regulowane w zakresie min 10 -80 cm.

  12. Minimalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmin) regulowane w zakresie min 0-20 cm H20.

  13. PCV – regulacja w zakresie min 4-50 cm H2O.

  14. Ti – regulowany w zakresie min 0.14 – 9 sekund.

  15. Czułość Trigger – min 3-15 l/min.

  16. Apnea min. 10-60 sek.

 14. Parametry obrazowane na ekranie w czasie rzeczywistym

  1. Częstość oddechów.

  2. Stan naładowania baterii.

  3. Mve, Vte, Paw (AV), PAW (Peak).

  4. Prezentacja minimum jednej krzywej pomiarowej (ciśnienie/czas lub przepływ czas).

 15. Alarmy

  1. Wizualne i dźwiękowe alarmy z możliwością wyciszenia na min 120 sek.

  2. Brak zasilania tlenowego lub jego niski poziom.

  3. Niski stan naładowania baterii.

  4. Rozłączenie układu oddechowego.

  5. Pmax.

  6. Pmin.

  7. Apnea.

  8. Niska objętość minutowa.

  9. Wysoka objętość minutowa.

  10. Przeciek.

 16. Akcesoria

  1. Respirator wraz z akcesoriami w opakowaniu transportowym, zapewniającym ochronę przed kurzem, pyłem, płynami, krwią itp. Opakowanie musi posiadać możliwość zamocowania na ramie noszy oraz uchwyt na ramię.

  2. Butla na tlen medyczny o pojemności 2.7 l.

  3. Reduktor tlenowy z przepływomierzem 0-25 l/min oraz szybkozłączem AGA.

  4. Układ oddechowy pacjenta, jednorazowego użytku – 10 szt..

  5. Przewód ciśnieniowy o długości min 180 cm zakończony wtykiem AGA.

  6. Płuco testowe.

  7. Maska pacjenta dla dorosłych.

  8. Ładowarka 220V.

 17. Respirator kompatybilny z aluminiowymi butlami dzierżawionymi przez zamawiającego (Butle aluminiowe z zaworem zintegrowanym (z przepływomierzem 0-15 l/min) na tlen medyczny o pojemności 2 l ,ciśnienie 200 bar.

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment, określony w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, spełnia wszystkie przedstawione powyżej parametry oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia asortymentu spełniającego wyspecyfikowane parametry.Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pakiet nr 6.

 1. Respirator transportowy z możliwością użytkowania w środowisku MRI 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2016.

 2. Respirator transportowy przystosowany do pracy w środowisku MRI.

 3. Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilanie, sterowanie pracą oraz alarmami wyłącznie pneumatyczne – z przenośnego lub stacjonarnego źródła sprężonego tlenu.

Zamawiający dopuszcza respirator zasilany pneumatycznie z przenośnego lub stacjonarnego źródła sprężonego tlenu z wbudowaną baterią 3,6 V służącą do zarządzania alarmami.

 1. Konstrukcja respiratora umożliwiająca użycie respiratora podczas badania rezonansem magnetycznym (respirator umieszczony w komorze wraz z pacjentem), maksymalne statyczne pole magnetyczne – 3 tesla.

 2. Respirator umożliwiający wentylację pacjentów od ok. 5 kg masy ciała.

 3. Maksymalna waga samego urządzenie – do 3 kg.

 4. Zużycie gazu napędowego poniżej 10 ml/cykl oddechowy + objętość minutowa.

 5. Tryb wentylacji IPPV/CMV.

 6. Funkcja „oddech na żądanie”, automatyczna blokada cyklu wentylacji IPPV/CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej.

 7. Podciśnienie wyzwalające „oddech na żądanie” – max – 3 cm H20.

 8. Wentylacja bierna 100% tlenem – oddech spontaniczny na żądanie z przepływem zależnym od podciśnienia (integralna funkcja respiratora).

 9. Wentylacja manualna z możliwością prowadzenia RKO.

 10. Respirator z niezależną regulacją częstości i objętości oddechowej.

 11. Regulacja częstości oddechów z zakresie nie mniejszym niż 8 – 40 oddechów/min.

 12. Regulacja objętości oddechowej w zakresie nie mniejszym niż 50 - 1750 ml (lub odpowiadająca temu objętość minutowa, nie mniejsza niż 2-14 l/min).

 13. Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cm H20.

 14. Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV: 100.

 15. Manometr ciśnienia w układzie pacjenta.

 16. CPAP płynnie regulowane w zakresie 0-20 cm H20 jako integralna część respiratora.

 17. Regulowane ciśnienie końcowo-wydechowe w zakresie 0-20 cm H20 – PEEP – jako integralna część respiratora lub dodatkowy moduł.

 18. Alarmy:

  1. wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu

  2. niskiego ciśnienia w układzie pacjenta

  3. niskiego ciśnienia gazu zasilającego

 19. Przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym 6-42 l/min.

 20. Respirator dostarczany w komplecie z maską resuscytacyjną uniwersalną 5/3 (lub maską 5 i 3 (dla dorosłych)), przewodem ciśnieniowym, zasilającym o długości min. 180 cm zakończonym końcówką typu AGA, silikonowym przewodem oddechowym z zastawką pacjenta oraz kompletem 10 szt. jednorazowego użytku przewodów oddechowych z zastawką.

 21. Transportowy zestaw tlenowy zawierający:

  1. butlę aluminiową na tlen medyczny o pojemności 2,7 l,

  2. reduktor z przepływomierzem 0-25 l/min i szybkozłączem AGA, torbę transportową pozwalająca umieszczenie w niej zestawu tlenowego oraz respiratora wraz z akcesoriami. Torba powinna posiadać uchwyt do trzymania w dłoni, na ramieniu oraz dodatkowe uchwyty do zawieszenia na noszach transportowych. Konstrukcja wszystkich elementów zestawu pozwala na ich użycie w podczas badania MRI (możliwość umieszczenie wraz z pacjentem w komorze)

  3. jednorazowego użytku system do terapii CPAP stosowany w pomocy doraźnej u pacjentów przytomnych, z ostrymi zaburzeniami oddechowymi, gotowy do użycia po podłączenia do źródła tlenu- po jednym w rozmiarze dla dzieci i dla dorosłych: A) jeden zestaw zawiera co najmniej: maskę jednorazowego użytku z miękkim, dmuchanym kołnierzem, neoprenową uprząż mocującą, system CPAP, przewód tlenowy dł. min. 2 m. B) Regulacja pożądanej wartości ciśnienia CPAP uzyskiwana za pomocą wyboru odpowiedniego przepływu na reduktorze tlenowym. C) Zakres regulacji CPAP: 5-20 cm H20. D) Możliwością umieszczenia nebulizatora pomiędzy maską pacjenta a systemem. E) Port wylotu powietrza umieszczony w jednej linii z przewodem tlenowym, eliminując możliwość przypadkowego zamknięcia

 22. Uchwyt ścienny mocujący respirator w ambulansie zgodnym z wymogami polskiej normy PN EN.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna