Pakiet nr 53 Zestaw serwet do operacji urologicznychPobieranie 13,87 Kb.
Data28.02.2019
Rozmiar13,87 Kb.

Załącznik nr 1.53
...........................................

pieczęć wykonawcySZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA

Pakiet nr 1.53 - Zestaw serwet do operacji urologicznych

Lp.

Nazwa asortymentu

Opis

Producent/nr katalogowy

Jedn. miary

Ilość

Cena jedn. brutto

Wartość brutto

(kol. 6 x kol. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Sterylny zestaw do operacji urologicznych

 • 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190cm (opakowanie wewnętrzne)

 • 1 ręcznik chłonny 11 x 16cm

 • 1 serweta główna Tiburon® 89 x 262 x 220cm z obłożeniem ramion stołu, otwór nieprzylepny 7,5 x 15cm wzmocnienie chłonne, pasek klejący do fiksacji serwety w okolicy łonowej, z filtremszt.

150Razem
Prosimy o wpisanie do tabeli producenta i nr katalogowy wyrobu

Uwagi do pakietu:

 • serweta główna wykonana z miękkiego, łatwo układającego się, niepylącego, niepalnego (klasa I), nie gromadzącego ładunków elektrostatycznych (czas utrzymania ładunku poniżej 0,1 sek.) laminatu trójwarstwowego polipropylenowo-poliolefinowego o gramaturze min. 70g/m2, spełniającego wysokie wymagania dla obszaru krytycznego (HP wg EN 13795) na całej powierzchni, bez dodatkowych wzmocnień

 • warstwa zewnętrzna i wewnętrzna chłonna, warstwa środkowa pełnobarierowa (odporność na penetrację wody co najmniej 30 dmH2O)

 • zestaw wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość min. 300 kPa na mokro i sucho)

 • współczynnik odporności na penetrację płynów >300 cm H2O

 • współczynnik chłonności >350

 • wytrzymałość wzdłużna na rozciąganie na sucho i mokro MD ≥ 130N

 • wytrzymałość poprzeczna na rozciąganie na sucho i mokro CD≥75 N.

 • Zamawiający wymaga dostarczenie materiału testowego w ilości 1 szt.

Razem brutto......................... (słownie............................................................................................................)


............................dnia.................................... .......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
Załącznik nr 1.53 do SIWZ

Strona 1 z 1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna