Pakiet informacyjnyPobieranie 0.93 Mb.
Strona8/26
Data03.03.2018
Rozmiar0.93 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26  1. Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania zależą od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 02 października do 29 grudnia 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-msp/

  1. Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „PBSE”


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Zakres tematyczny konkursu (obszary badawcze): 1. Energetyka konwencjonalna,

 2. Energetyka odnawialna

 3. Sieci elektroenergetyczne

 4. Nowe produkty i usługi (w tym: energetyka prosumencka i rozproszona, e-mobility)

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy albo

 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania zależą od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 02 października do 01 grudnia 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/12-sektorowe-programy-br-1-17/  1. Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „INNOSTAL”


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Zakres tematyczny konkursu (obszary badawcze): 1. Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania

 2. Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej

 3. Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu

 4. Optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego

 5. Innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska

 6. Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy albo

 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania zależą od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 09 października do 08 grudnia 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/12-sektorowe-programy-br-innostal-1/  1. Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „INNOSBZ”


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Zakres tematyczny konkursu (obszary badawcze): • Bezzałogowe statki powietrzne BSP

 • Bezzałogowe platformy lądowe BPL

 • Bezzałogowe platformy operujące w środowisku wodnym BPW

 • Podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych BSP, BPL i BPW

 • Aplikacje przemysłowe

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy albo

 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania zależą od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 16 października do 18 grudnia 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/12-sektorowe-programy-br-innosbz-1/  1. Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Rozwoju

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.Dla kogo?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na jakich warunkach?

Warunki finansowania zależą od rodzaju udzielonej pomocy publicznej.

Termin składania wniosków

Od 20 listopada 2017 do 19 stycznia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-4/


Pobieranie 0.93 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna