Pakiet informacyjnyPobieranie 1.47 Mb.
Strona6/24
Data24.02.2019
Rozmiar1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „INNOShip”


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Zakres tematyczny konkursu (obszary badawcze): • Nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających

 • Rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 • Prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza

 • Opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową

 • Opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy albo

 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania zależą od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoship2018/Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „INNOMOTO”


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Zakres tematyczny konkursu (obszary badawcze): • Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu,

 • Innowacyjne pojazdy i napędy,

 • Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy albo

 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania zależą od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 11 maja do 10 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-19/Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania zależą od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 28 maja do 06 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-23/Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania uzależnione są od rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 10 kwietnia do 25 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-18/Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków

Od 22 marca do 22 listopada 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-13/


Pobieranie 1.47 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna