Pakiet informacyjnyPobieranie 0,84 Mb.
Strona5/24
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24Konkurs „Twoja szansa na przedsiębiorczość” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Instytucja udzielająca wsparcia

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej, Agencja Rozwoju Regionalnego

Na co?

Celem projektu jest Rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Tarnowskiego poprzez udzielenie 580 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw.

Dla kogo?

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 30 lat i więcej,

 • pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne,

 • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego,

 • zainteresowane założeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

 • które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

Na jakich warunkach?

Projekt zakłada realizację ścieżki wsparcia składającej się z:

 • Części I obejmującej szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników projektu;

 • Części II obejmującej:

  • Przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  • Działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (prowadzonych przez uczestników projektu) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 miesięcy) poprzez udzielenie wsparcia doradczego i szkoleniowego.

Termin składania wniosków

Terminy naborów ogłaszane są sukcesywnie na stronie projektu.

Dodatkowe informacje

http://www.twojaszansa.pakd.pl/Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez duże przedsiębiorstwa i konsorcja


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) inni niż MŚP albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania zależą od rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 01 marca do 29 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-6/Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Seal of Excellence


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które:


 • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz

 • zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz

 • otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania)Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania zależą od rodzaju projektu.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.Termin składania wniosków

Od 03 kwietnia do 28 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-14/Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „INNONEUROPHARM”


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Zakres tematyczny konkursu (obszary badawcze): • A: Innowacyjne produkty lecznicze;

 • B: Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych;

 • C: Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny;

 • D: Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie

 • E: Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy albo

 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania zależą od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 03 sierpnia do 02 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoneuropharm-2018/


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna