Pakiet informacyjnyPobieranie 0,84 Mb.
Strona18/24
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24Program Priorytetowy „Ochrona powierzchni ziemi”, Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Wsparcie może zostać udzielone na następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez:

  • usunięcie odpadów,

  • remediację,

  • działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku,

  • ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji;

 • zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

 • usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

 • podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Na jakich warunkach?

Forma dofinansowania:

 • dotacja,

 • pożyczka

Warunki wsparcia uzależnione są od rodzaju przedsięwzięcia.

Termin składania wniosków

02 stycznia – 21 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-1/Program Poprawa jakości powietrza, Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

 • Budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej;

 • Modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię/elektrownię geotermalną;

 • Budowa lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się budowy otworu badawczego.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).Na jakich warunkach?

Formy dofinansowania

 • Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych, od 1 mln zł do 90 mln zł;

 • inwestycja kapitałowa,

 • dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych.

Termin składania wniosków

07 maja – 28 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/nabor-12018-czesc-1/Program Poprawa jakości powietrza, Część 3) Bocian – Rozproszone, odnawialne źródła energii


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Program w trakcie opracowywania.

Dla kogo?

Program w trakcie opracowywania.

Na jakich warunkach?

Program w trakcie opracowywania.

Termin składania wniosków

Nieznany

Dodatkowe informacje

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/czesc-4-lemur--energooszczedne-budynki-uzytecznosci-publicznej/Program Poprawa jakości powietrza, Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Program w trakcie opracowywania.

Dla kogo?

Program w trakcie opracowywania.

Na jakich warunkach?

Program w trakcie opracowywania.

Termin składania wniosków

Od IV kwartał 2017 r. II kwartał 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/czesc-4-lemur--energooszczedne-budynki-uzytecznosci-publicznej/


Program Poprawa jakości powietrza, Część 5) Samowystarczalność energetyczna


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Program w trakcie opracowywania.

Dla kogo?

Program w trakcie opracowywania.

Na jakich warunkach?

Program w trakcie opracowywania.

Termin składania wniosków

Nieznany

Dodatkowe informacje

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/czesc-5-samowystarczalnosc-energetyczna-/1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna