Pakiet informacyjnyPobieranie 0,84 Mb.
Strona15/24
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

Konkursy ministerstw
Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Na co?

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:

 • szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,

 • współzawodnictwo sportowe,

 • organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Dla kogo?

O dofinansowanie zadań mogą się następujące podmioty:

 • polskie związki sportowe,

 • Polski Komitet Olimpijski,

 • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Na jakich warunkach?

Na realizację programu Minister w 2018 r. przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w wysokości 119.000.000,00 zł.

Termin składania wniosków

do 31 października 2018 r.Dodatkowe informacje

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2217,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.htmlProgram dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2018 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Na co?

W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w następujących sportach:

 • piłce ręcznej;

 • piłce siatkowej;

 • koszykówce;

 • lekkiej atletyce;

 • kolarstwie;

 • hokeju na lodzie.

Dla kogo?

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

 • polskie związki sportowe;

 • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie, zwane dalej „stowarzyszeniami”.

Na jakich warunkach?

Na realizację Programu Minister w 2018 roku przeznacza kwotę ujętą w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości 27 000 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania dla pojedynczego podmiotu jest nie mniejsza niż 500 000,00 złotych i nie większa niż 10 000 000,00 złotych.

Wniosek musi określać finansowy wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania, w wysokości co najmniej 5% wnioskowanej dotacji.


Termin składania wniosków

do 30 września 2018 r.Dodatkowe informacje

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2262,Program-dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-roku-2018-r-zadan-z-obszaru-wspierania-.htmlProgram dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2018 roku


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Na co?

W ramach Programu dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego zadania realizuje się:

 • w obszarze procesu szkolenia;

 • w obszarze badawczym i monitoringu.

Dla kogo?

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

 • organizacje o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej, badawczej i analitycznej w zakresie sportu;

 • ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Na jakich warunkach?

Na realizację programu w 2018 roku, Minister przeznacza kwotę ujętą w ustawie budżetowej na rok 2018, w wysokości 1 800 000,00 złotych.

Dofinansowanie dla pojedynczego podmiotu wyniesie nie mniej niż 100 000,00 złotych i nie więcej niż 1 800 000,00 złotych.

Wniosek musi określać finansowy wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania, w wysokości nie niższej niż 2% wnioskowanej dotacji.


Termin składania wniosków

do 30 czerwca 2018 r.Dodatkowe informacje

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2264,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.htmlOtwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego”


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na co?

Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację zadania przygotowania koncepcji i podjęcia działań związanych z promocją twórczości artystycznej jako strategii włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością w życie środowiska lokalnego, rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań oraz kształtowania poczucia sprawczości.

Dla kogo?

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Na jakich warunkach?

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 80 000 zł.

Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 20% całkowitej wartości zadania.Termin składania wniosków

Do 02 lipca 2018 r.Dodatkowe informacje

https://bip.men.gov.pl/strony/przygotowanie-koncepcji-oraz-przeprowadzenie-ogolnopolskiego-przegladu-tworczosci-artystycznej-jako-formy-aktywnego-wlaczania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-tym-z-niepelnosprawnosci.html1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna