Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowych


Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójPobieranie 1.46 Mb.
Strona8/23
Data24.02.2019
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na co?

Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Dla kogo?

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Na jakich warunkach?

Maksymalna wartość projektu wynosi: 450 000,00 PLN – w przypadku gmin do 50 tys. mieszkańców, 900 000,00 PLN – w przypadku gmin powyżej 50 tys. mieszkańców.

Termin składania wniosków

Od 01 lipca do 31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-160/Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na co?

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie co najmniej dwóch szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

Dla kogo?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny będący organem prowadzącym (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%

Termin składania wniosków

Od 04 czerwca do 16 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-152/Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na co?

Celem konkursu jest przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w oparciu o programy szkoleń opracowane w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Dla kogo?

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń/kursów dla osób dorosłych dla minimum 500 osób łącznie (niebędących pracownikami tego podmiotu) lub zapewni w projekcie w ramach partnerstwa udział podmiotu posiadającego ww. doświadczenie w tym zakresie

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%

Termin składania wniosków

Od 30 lipca do 19 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-167/Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Sprawiedliwości

Na co?

Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi.

Dla kogo?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty publiczne będące:

  • organami prowadzącymi publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub

  • publiczną/niepubliczną uczelnia prowadzącą kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej grupy branżowej, a w przypadku gdy dana grupa branżowa składa się z części - na kierunkach właściwych dla każdej z części danej grupy branżowej, której dotyczy projekt.

Projekty realizowane są w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%

Termin składania wniosków

Od 30 czerwca r. do 31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-162/Działanie 22.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowanie przyznane będzie na obsługę wsparcia szkoleniowego lub doradczego dla przedsiębiorców z terenu całej Polski, działających w 7 sektorach (budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym).

Działania szkoleniowe i doradcze będą realizowane w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji, co do zasady z zastosowaniem podejścia popytowego.Dla kogo?

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, z późn. zm.),

  • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029),

  • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),

  • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),

  • przedsiębiorcy.

Na jakich warunkach?

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 90% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Termin składania wniosków

I runda: od 31 lipca do 10 sierpnia 2020 r.

II runda: od 11 lutego do 15 marca 2019 r.

III runda: od 12 sierpnia do 13 września 2019 r.

IV runda: od 10 sierpnia do 11 września 2020 r.Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-168/


Pobieranie 1.46 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna