Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowych


Program Operacyjny Inteligentny RozwójPobieranie 1.46 Mb.
Strona6/23
Data24.02.2019
Rozmiar1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Seal of Excellence


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które:


  • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz

  • zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz

  • otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania)Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania zależą od rodzaju projektu.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.Termin składania wniosków

Od 03 kwietnia do 28 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-14/Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „INNONEUROPHARM”


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Zakres tematyczny konkursu (obszary badawcze):  • A: Innowacyjne produkty lecznicze;

  • B: Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych;

  • C: Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny;

  • D: Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie

  • E: Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorcy albo

  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania zależą od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 03 sierpnia do 02 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoneuropharm-2018/Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania uzależnione są od rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 10 kwietnia do 25 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-18/Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków

Od 22 marca do 22 listopada 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-13/Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – etap II inwestycyjny


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 POIR.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Na jakich warunkach?

Poziom dofinansowania zróżnicowany w zależności od projektu.

Termin składania wniosków

Od 17 kwietnia 2018 do 04 stycznia 2019 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-20/


Pobieranie 1.46 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna