Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 1.46 Mb.
Strona4/23
Data24.02.2019
Rozmiar1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego

Na co?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 • realizacji przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie i promocji szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach (w tym tras rowerowych, biegowych, narciarskich tras biegowych itp.), zgodnie z definicją określoną w §4 pkt 24 Regulaminu,

 • dodatkowo, wyłącznie jako niedominujący element szerszego projektu z zakresu tras turystycznych – realizacji przedsięwzięć polegających na wsparciu infrastruktury towarzyszącej (m.in. miejsca postojowe wyposażone we wiaty zapewniające ochronę przed słońcem i deszczem, stojaki dla rowerów, ławki, stoły, kosze na śmieci, zaplecze sanitarne, tablice informacyjne z mapą, infokioski, urządzenia rekreacyjno – gimnastyczne, parkingi).

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,

 • instytucje kultury,

 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych pod warunkiem spełniania celów wynikających z zapisów Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318),

 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

 • uczelnie,

 • jednostki naukowe,

 • administracja rządowa,

 • parki narodowe.

Na jakich warunkach?

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 65%

Termin składania wniosków

Od 28 maja r. do 27 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-1-4--lokalne-trasy-turystyczne---spr---rpmp-06-01-04-iz-00-12-022-18#tab3


Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Na co?

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty służące wdrożeniu trzech Regionalnych Programów Zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością w następujących obszarach:

 • „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym”,

 • „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy”,

 • „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat”.

Zakres działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi być zgodny z zapisami poszczególnych Regionalnych Programów Zdrowotnych.

Dla kogo?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

 • organizacje pozarządowe,

 • organizacje non-profit,

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

 • podmioty ekonomii społecznej,

 • przedsiębiorcy,

 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne.

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania: 92,73%

Termin składania wniosków

Od 10 sierpnia do 03 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-9-2--uslugi-spoleczne-i-zdrowotne---rpmp-09-02-01-ip-01-12-033-18#tab4Małopolskie Bony Rozwojowe


Instytucja udzielająca wsparcia

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Na co?

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności do usług rozwojowych. Usługi rozwojowe dla Przedsiębiorców rozliczane za pomocą bonów rozwojowych dzielą się na trzy kategorie usług:

 • usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning);

 • usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);

 • usługi jednorazowe (egzamin).

Bony można wykorzystać tylko i wyłącznie na usługę z Bazy Usług Rozwojowych.

Dla kogo?

Uczestnikiem projektu (grupą docelową wsparcia) mogą być wyłącznie małopolskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na jakich warunkach?

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • samozatrudniony: 5 760, 00 zł

 • 1 - 3 pracowników: 8 640, 00 zł

 • 4 - 9 pracowników: 11 520, 00 zł

 • 10 - 19 pracowników: 17 280, 00 zł

 • 20 - 49 pracowników: 28 800, 00 zł

 • 50 - 99 pracowników: 51 840, 00 zł

 • 100 - 249 pracowników: 97 920, 00 zł

Limity kosztów usług rozwojowych:

 • 1 godzina usługi szkoleniowej - 45 zł

 • 1 godzina usługi doradczej - 90 zł

 • Egzamin - całkowita cena usługi / 45 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: System bonowy

W zależności od grupy docelowej lub rodzaju usługi rozwojowej poziom dofinansowania usługi może wynosić 50 lub 80 % w ramach udzielanej pomocy de minimis.Termin składania wniosków

Nabór ciągły

Dodatkowe informacje

http://www.mbon.pl/Fundusz Pożyczkowy „Małopolska Pożyczka” – pożyczki dla przedsiębiorstw


Instytucja udzielająca wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego, wybrani operatorzy

Na co?

Pożyczka może zostać wykorzystana na cele rozwojowe przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa małopolskiego.

Na jakich warunkach?

Kwota pożyczki: od 10 000,00 do 1 000 000,00 PLN.

Okras spłaty: do 7 lat.Oprocentowanie uzależnione od branży, miejsca realizacji przedsięwzięcia i ryzyka (od 1,85%).

Termin składania wniosków

Nabór ciągły

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/poznaj-zasady-dzialania-programu/instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji


Pobieranie 1.46 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna