Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 0,84 Mb.
Strona20/23
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 5) WRUM – Wsparcie rozwoju niskoemisyjnych usług transportowych


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Program jest w trakcie opracowywania.

Dla kogo?

Program jest w trakcie opracowywania.

Na jakich warunkach?

Program jest w trakcie opracowywania.

Termin składania wniosków

Nieznany

Dodatkowe informacje

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/wsparcie-rozwoju-niskoemisyjnych-uslug-transportowych/Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 6) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Program jest w trakcie opracowywania.

Dla kogo?

Program jest w trakcie opracowywania.

Na jakich warunkach?

Program jest w trakcie opracowywania.

Termin składania wniosków

Nieznany

Dodatkowe informacje

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/czesc-5-efektywne-energetycznie-systemy-oswietleniowe/Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, Nabory dla fazy B+R i fazy W)


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Wsparcie kierowane jest na przedsięwzięcia wpisujące się w co najmniej jeden z poniższych obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji:

 • Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska w zakresie: nowoczesnych biotechnologii w ochronie środowiska

 • Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;

 • Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:

  • Materiałów i technologii;

  • Systemów energetycznych budynków;

  • Rozwoju maszyn i urządzeń;

  • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów.

 • Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;

 • Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;

 • Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);

 • Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej.

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym. Przez innowacyjność rozumie się zarówno innowacyjność produktową, rozumianą jako wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań, jak i procesową, rozumianą jako wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy.
W fazie B+R:

Przedsięwzięcia, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe.

Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursu.
W fazie W:

Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie/zakładzie polegające na: • uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/technologii,

 • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii,

 • które służą poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszają negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniają odporność gospodarki na presje środowiskowe.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1807 z późn. zm.).

Na jakich warunkach?

Forma dofinansowania:

 • dotacja (faza B+R),

 • pożyczka (faza B+R oraz faza W),

 • inwestycja kapitałowa (faza W).

Termin składania wniosków

Od 19 lutego do 29 czerwca 2018 r. (faza B+R, faza W)

Dodatkowe informacje

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iii/Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Wspierane będą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia polegające na przeprowadzeniu u Beneficjenta działań prowadzących do zweryfikowania, w ramach systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV, posiadanych lub nabywanych innowacyjnych technologii środowiskowych. Realizowane przedsięwzięcia muszą w sposób bezpośredni wiązać się z: • weryfikacją i opracowaniem niezbędnej dokumentacji weryfikacyjnej;

 • ewentualnymi niezbędnymi dodatkowymi badaniami weryfikowanej technologii na potrzeby uzyskania danych do potwierdzenia efektu działania.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1807 z późn. zm.).

Na jakich warunkach?

Forma dofinansowania:

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000 PLN.Termin składania wniosków

Od 03 kwietnia 2017 do 28 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/#kot2


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna