Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 0,84 Mb.
Strona10/23
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs dotyczy programu pn. „Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych”


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Zdrowia

Na co?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację polityki zdrowotnej pn. Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry medycznej: lekarzy i pielęgniarek POZ, pielęgniarek zatrudnionych w poradniach specjalistycznych leczenia osteoporozy, koordynatorów zatrudnionych w szpitalach oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu (konsultacja u pielęgniarki i lekarza specjalisty w poradni specjalistycznej, badania densytometryczne: kości kręgosłupa lędźwiowego i jednej z szyjek kości udowej, kości kręgosłupa lędźwiowego, jednej z szyjek kości udowej, RTG boczne kręgosłupa, RTG kości przedramienia).Dla kogo?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu może ubiegać się:

 • uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub

 • instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub

 • podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie reumatologii lub ortopedii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Termin składania wniosków

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 21 maja 2018 r. do dnia zamknięcia konkursu.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-146/Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs dotyczy programu pn. „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej”


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Zdrowia

Na co?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują wdrożenie Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry medycznej: pielęgniarek i położnych POZ i osób będących w grupie ryzyka oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu.Dla kogo?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu może ubiegać się:

 • uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub

 • instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub

 • podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Termin składania wniosków

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 21 maja 2018 r. do dnia zamknięcia konkursu.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-147/Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs dotyczy programu pn. „Ogólnopolski program edukacyjny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc”


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Zdrowia

Na co?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na utworzeniu poradni antynikotynowych i zapewnieniu poradnictwa specjalistycznego dla osób, które chcą rzucić palenie oraz na realizacji komponentu informacyjno edukacyjnego. W ramach tego komponentu zorganizowana będzie kampania medialna oraz przeprowadzone będą działania edukacyjne skierowane do pracowników oraz kadry medycznej.Dla kogo?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu może ubiegać się:

 • uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub

 • instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub

 • podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie pulmunologii lub onkologii lub opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka zdrowotna w zakresie pulmonologii, lub podmiot leczniczy posiadający umowę zOW NFZ na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna..

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Termin składania wniosków

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 21 maja 2018 r. do dnia zamknięcia konkursu.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-147/Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs dotyczy programu pn. „Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)”


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Zdrowia

Na co?

Zakres zadań możliwych do realizacji w ramach przedmiotowych projektów dotyczy wdrożenia programu profilaktycznego pn.Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN).

Wnioskodawca może sfinansować: • Świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach wdrażania programu KORDIAN. Do rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych należy użyć stawek jednostkowych, których zestawienie stanowi załącznik nr 18 do Regulaminu,

 • Działania edukacyjne skierowane do kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej,

 • Działania edukacyjne skierowane do pacjentów,

 • Realizację akcji informacyjnej programu,

 • Powołanie Rady ds. Oceny Programu,

 • Zakup sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu KORDIAN.

Dla kogo?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu może ubiegać się:

 • uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub

 • medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub

 • podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kardiologii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Termin składania wniosków

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 29 czerwca 2018 r. do dnia zamknięcia konkursu.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-159/


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna