PajęczynaPobieranie 46.26 Kb.
Data01.12.2019
Rozmiar46.26 Kb.

Test 07


 1. Standard Wi-Fi to:

  1. standard, który stworzono do budowy sieci bezprzewodowych

  2. wirtualny operator telefonii komórkowej

  3. urządzenie, którego zadaniem jest emisja tonów niskich

  4. popularna aplikacja przeznaczona do zarządzania plikami w komputerze
 1. Czy VoIP to:

  1. metoda rozpoznawania pisma

  2. rodzaj sieci komputerowej

  3. serwer internetowy znajdujący różnego typu informacje na podstawie wprowadzonych słów kluczowych

  4. technika przesyłania głosu przez Internet
 1. Skanowanie polega na:

  1. wydruku obrazu na specjalnej drukarce o wysokiej jakości wydruku

  2. wstawieniu tekstu do grafiki

  3. zmianie formatu pliku graficznego

  4. przetworzenie statycznego obrazu rzeczywistego obiektu do postaci cyfrowej
 1. Która domena jest domeną instytucji rządowych:

  1. edu

  2. com

  3. gov

  4. mil
 1. DVD-R-DL to:

  1. płyta DVD o dwóch warstwach zapisu z jednej strony płyty

  2. jednowarstwowa płyta DVD jednokrotnego zapisu o pojemności 4,7 GB

  3. płyta DVD wielokrotnego zapisu, można kasować wybrane pliki i w ich miejsce zapisywać inne

  4. pamięć elektroniczna umieszczona w obudowie z wtykiem interfejsu USB
 1. Style wykorzystywane w serwisach WWW przechowuje się w oddzielnym pliku. Wybierz prawidłowy

  1. *.css

  2. *.pps

  3. *.html

  4. *.bmp
 1. Urządzenie lub system, którego funkcją jest nieprzerwane zasilanie urządzeń elektronicznych to:

  1. USB

  2. UPS

  3. URL

  4. UNC
 1. Poprawna struktura strony WWW w języku HTML ma postać:
a)........................

.........


Pobieranie 46.26 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu