Pac mate Quick Start Guide OutlinePobieranie 1,15 Mb.
Strona1/6
Data15.01.2018
Rozmiar1,15 Mb.
  1   2   3   4   5   6

PAC Mate QX400

Freedom Scientific

Podręcznik użytkownika

ALTIX Sp. z o.o.
ul. Chlubna 88
03-051 Warszawa

tel. (22) 676 90 95


tel. (22) 676 90 30
fax (22) 676 58 22
email: biuro@altix.pl
www.altix.pl

PUBLISHED BY


Freedom Scientific BLV Group, LLC
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com

Informacje umieszczone w tym dokumencie mogą bez wcześniejszego powiadomienia ulegać zmianom. Bez wcześniejszego zezwolenia Freedom Scientific, żaden fragment tej publikacji nie może być w żadnej formie powielany ani przesyłany.

Copyright © 2003 Freedom Scientific BLV Group, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Windows, Windows NT i logo Windows to zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach znaki towarowe Microsoft Corporation. Microsoft Licensing Inc. przedsiębiorstwo podlegające Microsoft Corporation, udziela licencji na produkty OEM firmy Microsoft.

Moduł International CorrectSpell system sprawdzania pisowni 1993 jest własnością Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Spis treści

PAC Mate QX400 1

Witamy 1

Co to jest PAC Mate? 1

Korzystanie z pomocy 2

Konwencje dokumentacji 5

Używanie Windows Mobile z PAC Mate 6

Personalizacja PAC Mate 16Podstawy PAC Mate 20

Konfiguracja ustawień mowy 20

Rozumienie poleceń warstwowych 22

Praca z tekstem 23

Kopiowanie plików na i z PAC Mate 31

Instalacja programów 32

Usuwanie programów 33

Budowa PAC Mate 34

Porty i przełączniki 34

Bateria 36

Zarządzanie energią 36

Resetowanie PAC Mate 37

Futerał 38

Zasady korzystania z PAC Mate 39

Konfiguracja PAC Mate 40

Opcje brajla 40

Przyciski 44

Opcje słownika 45

HTML 46

Wprowadzanie 49Klawiatura 50

Menu 51


Dane o właścicielu 52

Hasło 52


Dźwięki i powiadomienia 52

Tekst 53


Dziś 55

Oznajmianie 56

Głos 56

Informacje 57Certyfikaty 57

Zegar 57


Pamięć 59

Zasilanie 60

Opcje nagrywania 60

Ustawienia regionalne 61

Usuń programy 62

Ekran 62


Wyślij 62

Połączenia 62Łączenie PAC Mate 63

Łączenie z ActiveSync 63

Łączenie przy użyciu karty sieciowej (Ethernet) 68

Łączenie przy użyciu modemu 69

Łączenie z siecią bezprzewodową 71

Konfiguracja konta email 73

Kończenie połączenia 76

Wysyłanie informacji 76Używanie programów PAC Mate 79

Poczta 79

Kontakty 85

Zadania 87

Kalendarz 89

Notatnik 95

Kalkulator 99

Pocket Internet Explorer 99

FSEdit 109

FSCalc 125

Pocket Excel 135

Pocket Word 137

Stoper 143

Windows Media Player 144

PrintPocketCE 146

Sprite Pocket Backup 148Dodatek A: Polecenia PAC Mate 150

Polecenia konfiguracyjne 150

Klawisze funkcyjne i podstawowe skróty do nawigacji 150

Polecenie Czytaj Wszystko 151

Czytanie i nawigacja po tekście 152

Polecenia do zaznaczania 153

Polecenia informacyjne 153

Podstawowe polecenia do edycji 154

Zaawansowane polecenia 155

Polecenia Pomocy 157

Polecenia Skrzynki Odbiorczej 158

Notatnik 159

Polecenia Internet Explorer 159

Polecenia FSEdit 160

Polecenia Stopera 161

Polecenia Windows Media Player 162

Polecenia Pocket Excel 162

Polecenia PrintPocketCE 163Dodatek A: Dodatkowe uwagi 164

Bateria litowo-polimerowa 164

Ochrona słuchu 165

Dodatek B: Nie obsługiwane elementy 166

Dodatek C: Spis znaków brajlowskich - litery 167

Dodatek D: Spis znaków brajlowskich - cyfry 169

Dodatek E: Komputerowe symbole brajlowskie 170

Indeks 172Witamy


Gratulujemy zakupu PAC Mate QX400. QX400 to urządzenie PDA (Personal Data Assistant) zaprojektowane i produkowane przez firmę Freedom Scientific. QX400 korzysta z technologii X-scale, która umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności przy niskim zużyciu energii.

Co to jest PAC Mate?


PAC Mate to linia komputerów łączących platformę Windows Pocket PC 2003 z technologią czytania ekranu przez JAWS. Zestaw ten udostępnia najnowsze technologie mobilne, tworząc wydajne, przenośne narzędzie do zarządzania informacjami.

Kluczowe funkcje: • Program udźwiękawiający JAWS dla Windows Mobile

 • Klawiatura QWERTY

 • Procesor Intel XScale 400 MHz

 • 64 MB RAM

 • 32 MB Flash ROM

 • 2 Gniazda CompactFlash® Typ II

 • Port USB, który automatycznie przełącza PAC Mate w tryb Hosta lub Klienta

 • ActiveSync

 • Port podczerwieni

 • Akumulator

 • Wewnętrzny mikrofon oraz możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu do nagrywania notatek głosowych.

 • Wewnętrzny głośnik oraz złącze stereo jack do podłączenia słuchawek.

 • Podwójny mikser stereo, który umożliwia jednoczesne słuchanie plików dźwiękowych i komunikatów JAWS.

Korzystanie z pomocy


PAC Mate udostępnia wiele metod korzystania z pomocy.

Jeden z rodzajów pomocy PAC Mate to Komunikaty Samouczka. Komunikaty Samouczka udostępniają informacje na temat nawigacji i używania kontrolek. Domyślnie komunikaty te są wyłączone, możesz jednak odczytać je wciskając na PAC Mate INSERT+TAB. Więcej informacji na temat Komunikatów Samouczka znajdziesz w sekcji Konfiguracja PAC Mate, Oznajmianie.Inny tryb pomocy dostępny w PAC Mate to informacje o klawiszach skrótu. Są to klawisze, które wciskasz, aby przejść bezpośrednio do wybranej kontrolki lub elementu menu. Podobnie jak Komunikaty Samouczka, informowanie o klawiszach skrótu jest domyślnie wyłączone. Możesz włączyć tę kontrolkę w oknie Opcje Oznajmiania. Jeżeli opcja ta jest wyłączona, możesz odczytać klawisz skrótu wciskając INSERT+PRZECINEK. Aby przejść bezpośrednio do kontrolki, naciśnij ALT razem z klawiszem skrótu.

Pomoc w zasięgu ręki


Poniższe komendy zapewniają szybki dostęp do Pomocy podczas pracy z PAC Mate.

Opis

Polecenie

Pomoc dla kontrolki

INSERT+F1, C

Pomoc klawiatury

INSERT+F1, K

Pomoc kontekstowa

INSERT+F1, H

Wprowadzenie do pomocy PAC Mate

INSERT+F1, T

Skróty klawiszowe PAC Mate

INSERT+F1, P

Pomoc klawiszy Windows

INSERT+F1, W

Pomoc poleceń warstwy

Polecenie wywołania warstwy, następnie F1

Pomoc dla kontrolki


Naciśnij INSERT+F1, C, gdy chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z kontrolki w oknie dialogowym.

Pomoc klawiatury


Włącz tę funkcję, aby poznać polecenia PAC Mate. Gdy będziesz wciskać kombinacje klawiszy, PAC Mate będzie ogłaszać funkcje poszczególnych skrótów, nie będzie zaś wykonywał samego polecenia. Naciśnij ponownie INSERT+F1, K, aby wyjść z pomocy klawiatury.

Pomoc kontekstowa


Jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat bieżącej aplikacji lub okna oraz poznać dostępne polecenia, naciśnij INSERT+F1, H.

Wprowadzenie do pomocy PAC Mate


Polecenie INSERT+F1, T otwiera temat pomocy online Wprowadzenie do pomocy PAC Mate, znajdziesz tam informacje na temat nawigacji, poleceń PAC Mate oraz korzystania z menu Ustawienia.

Skróty klawiszowe PAC Mate


Jeżeli chcesz otworzyć listę skrótów klawiszowych Pomocy PAC Mate, naciśnij INSERT+F1, P.

Pomoc klawiszy Windows


Polecenie INSERT+F1, W wyświetla listę poleceń Windows przydatnych podczas pracy z PAC Mate.

Pomoc poleceń warstwy


Naciśnij polecenie z pierwszej warstwy, a następnie F1, aby wyświetlić listę poleceń tej warstwy. Przejdź do polecenia na liście i naciśnij ENTER, aby je uaktywnić. Na przykład INSERT+S, F1 wyświetla listę poleceń konfiguracyjnych, używając tej listy możesz dostosować tempo i głośność mowy.

Używanie pomocy online w PAC Mate


Wskazówka: Najszybsza metoda otwarcia Pomocy to przejść do menu Start (Klawisz Windows), nacisnąć raz STRZAŁKĘ W GÓRĘ, a następnie ENTER, możesz też nacisnąć Klawisz Windows, C.

Pomoc online w PAC Mate jest skonstruowana zadaniowo, możesz tam znaleźć zwięzły opis, jak wykonać daną czynność. Aby ułatwić pracę, pomoc online zmienia się zależnie od uruchomionego programu. Na przykład, jeżeli w programie FSEdit otworzysz Pomoc z menu Start, wyświetlona zostanie pomoc dla FSEdit.

Dodatkowo, ponieważ pomoc PAC Mate jest napisana w HTML, możesz używać poleceń programu Internet Explorer, aby nawigować po tematach pomocy. Możesz na przykład szybko przemieszczać się po temacie, otwierając listę łączy poleceniem INSERT+F7. Możesz też z łatwością przemieszczać się po tabelach, używając ALT+CTRL z klawiszami strzałek.

Aby zwiększyć wygodę pracy, dodano łącze Dalej, które pozwala szybko przejść do następnego tematu. Aby przejść wstecz, naciśnij po prostu ALT+STRZAŁKA W LEWO. Jeżeli po przejściu do poprzedniego tematu nie jesteś na początku strony, naciśnij CTRL+HOME.Poniższa tabela zawiera listę poleceń przeglądarki Internet Explorer przydatnych podczas nawigacji.

Opis

Polecenie

Wstecz

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Odśwież stronę

F5

Następne łącze

TAB

Poprzednie łącze

SHIFT+TAB

Lista łączy

INSERT+F7

Przejdź do następnego tekstu nie będącego łączem

N

Lista nagłówków

INSERT+F6

Następny nagłówek

H

Poprzedni nagłówek

SHIFT+H

Pierwszy nagłówek

CTRL+HOME, H

Ostatni nagłówek

CTRL+END, H

Czytaj bieżącą komórkę

ALT+CTRL, C

Następna komórka

ALT+CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Poprzednia komórka

ALT+CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Komórka w górę

ALT+CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Komórka w dół

ALT+CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Pierwsza komórka

ALT+CTRL+HOME

Ostatnia komórka

ALT+CTRL+END

Odwiedź naszą stronę internetową


Dokumentację PAC Mate jest stale uaktualniana i poprawiana przez firmę Freedom Scientific. Najnowszą i najpełniejszą wersję dokumentacji znajdziesz na naszej stronie http://www.freedomscientific.com/fs_support/doc_accessiblepda.asp

Konwencje dokumentacji


 • Znak plus (+) sygnalizuje, że klawisze należy nacisnąć razem. Na przykład: "Naciśnij CTRL+STRZAŁKA W PRAWO, aby przejść do następnego słowa i odczytać je".

 • Polecenie warstwowe to polecenie dwuczęściowe. Wciśnij klawisze z pierwszego zestawu, następnie zwolnij je i wciśnij klawisze z drugiego zestawu. Na przykład: "naciśnij INSERT+S, STRZAŁKA W DÓŁ, aby oczytać tytuł bieżącego okna".

 • Określenie program jest synonimem słowa aplikacja, obie te nazwy mogą być używane zamiennie.

 • Kolejna konwencja odnosi się do stanu aktywnego elementu. Gdy element jest aktywny, oznacza to, że fokus PAC Mate jest umieszczony na tym elemencie i skróty klawiszowe będą wywoływać akcje dla tego elementu. PAC Mate ogłasza stan elementu.

 • Aby zachować zgodność z nowymi wytycznymi BANA, określenie skróty brajlowskie jest równoznaczne z brajlem drugiego stopnia, a brajl bez skrótów oznacza brajl komputerowy. Określenia te są stosowane zamiennie w całym podręczniku.

Używanie Windows Mobile z PAC Mate


Po opanowaniu podstawowych umiejętności, korzystanie z Windows Mobile i PAC Mate jest dość proste. Zalecane jest dokładnie przeczytanie tej sekcji, ponieważ zawiera ona podstawowe informacje na temat PAC Mate, konieczne do pracy w Windows Mobile.

Uruchamianie PAC Mate


Zanim uruchomisz PAC Mate po raz pierwszy, podłącz zasilacz do gniazdka, a następnie drugi koniec kabla włóż w gniazdo zasilania z prawej strony na tylnej ściance urządzenia. Następnie naciśnij włącznik umieszczony na prawo od gniazda zasilania. PAC Mate sygnalizuje włączenie dźwiękiem o rosnącej wysokości, a wyłączenie dźwiękiem o malejącej wysokości.

Po kilku sekundach usłyszysz: "JAWS dla Pocket PC gotowy".Możesz od razu rozpocząć korzystanie z PAC Mate, podczas gdy bateria będzie się ładować, jednak przed odłączeniem PAC Mate od zasilacza baterię należy ładować przez co najmniej cztery godziny.

Układ klawiatury i podstawowe polecenia


Klawiatura PAC Mate QX400 składa się z sześciu rzędów klawiszy, pierwsze pięć rzędów od dołu to komplet klawiszy w układzie QWERTY. W dolnym rzędzie, od lewej do prawej umieszczone są: FN, CTRL, Klawisz Windows, ALT, Backslash, SPACJA, INS, ALT, Klawisz Windows oraz Klawisz Menu Kontekstowego.

W pierwszym rzędzie od góry, za klawiszem ESC, umieszczone jest 12 klawiszy funkcyjnych. Aby ułatwić orientację, na wierzchu QX400 nad klawiszami funkcyjnymi umieszczone są trzy wypustki, sygnalizujące granice między klawiszami: F4 i F5, F8 i F9, F12 i PrtSc.

Klawisze strzałek można znaleźć w prawym dolnym rogu klawiatury, strzałka w górę jest umieszczona nad rzędem trzech pozostałych strzałek.

Wzdłuż prawej krawędzi klawiatury, z góry na dół umieszczone są klawisze: DELETE, HOME, PAGE UP, PAGE DOWN i END.

W miarę możliwości do obsługi urządzenia stosowane są skróty klawiszowe programu JAWS układu Laptop, rolę klawisza JAWS pełni INSERT. Doświadczeniu użytkownicy programu JAWS z łatwością zapamiętają polecenia PAC Mate.

Aby używać PAC Mate, wystarczy znać tylko podstawowe klawisze i najczęściej używane skróty klawiszowe: • ESC (Anuluj lub ESC)

 • ALT (Pasek menu)

 • Klawisz Windows (Menu Start)

 • Klawisze strzałek (W GÓRĘ, DÓŁ, LEWO i PRAWO)

 • ENTER

 • TAB

 • SHIFT+TAB

 • CTRL (Zatrzymaj mowę)

 • INSERT+S, STRZAŁKA W GÓRĘ (Zwiększ głośność)

 • INSERT+S, STRZAŁKA W DÓŁ (Zmniejsz głośność)

Dodatkowo wiele menu PAC Mate umożliwia nawigację przy użyciu pierwszej litery nazwy opcji.

Więcej informacji na temat poleceń znajdziesz w sekcji: Dodatek A: Polecenia PAC Mate.

Kolejne przydatne polecenie to Klawisz Menu Kontekstowego. Polecenie to uaktywnia Menu Kontekstowe, które umożliwia szybkie wywołanie polecenia dla zaznaczonego elementu. Możesz na przykład użyć menu kontekstowego, aby wyciąć, skopiować, zaznaczyć całość, wkleić, skasować lub utworzyć nowy folder. Aby skorzystać z menu kontekstowego, zaznacz element np. słowo w dokumencie, datę w kalendarzu lub plik i naciśnij Klawisz Menu Kontekstowego. Strzałkami wybierz z menu polecenie i naciśnij ENTER. Aby zamknąć menu bez wykonywania polecenia, naciśnij ESC.

Klawiatura PAC Mate ma również warstwę NUMERYCZNĄ Funkcja ta jest przydatna podczas wpisywania dużej ilości danych numerycznych. Uaktywnij ją wciskając FN+SCROLL LOCK. Klawisz FN jest umieszczony w lewym dolnym rogu klawiatury, a SCROLL LOCK to trzeci klawisz od prawej w górnym rzędzie. Aby wyłączyć klawiaturę numeryczną, naciśnij ponownie FN+SCROLL LOCK.

Przyciski klawiatury numerycznej są rozmieszczone na klawiaturze QX400 zgodnie z poniższym opisem:


 • 7, 8, 9 w wierszu liczb to 7, 8, 9 na klawiaturze numerycznej.

 • 0 w wierszu liczb to GWIAZDKA na klawiaturze numerycznej.

 • U, I, O oraz P to 4, 5, 6 oraz MINUS na klawiaturze numerycznej.

 • J, K, L oraz ŚREDNIK to 1, 2, 3 oraz PLUS na klawiaturze numerycznej.

 • M, KROPKA i SLASZ to 0, KROPKA i SLASZ na klawiaturze numerycznej.

Nawigacja po ekranie Dziś


Po włączeniu PAC Mate aktywny jest ekran Dziś. Domyślnie na ekranie Dziś wyświetlanych jest sześć elementów: data systemowa, informacje o właścicielu, Spotkania, Wiadomości Email, Zadania i poziom naładowania baterii. Pomiędzy tymi elementami możesz przemieszczać się strzałkami W GÓRĘ i W DÓŁ. Tak samo przemieszczasz się po wszystkich menu. Aby uaktywnić wybrany element ekranu Dziś lub opcję menu, naciśnij klawisz ENTER.

W przypadku elementów ekranu Dziś, które otwierają okno dialogowe lub listę, aby powrócić na ekran Dziś naciśnij ESC.

Aby odświeżyć ekran Dziś, żeby zawierał on najbardziej aktualne informacje, naciśnij INSERT+ESC.

Opcja konfiguracji ekranu Dziś, aby wyświetlał tylko najczęściej używane opcje, dostępna jest na liście Ustawienia, po wybraniu opcji Dziś na zakładce Osobisty.

Niezależnie od aktualnie wykonywanej czynności, menu Start zawsze jest dostępne po wciśnięciu klawisza Windows.

Aby przejść do zasobnika systemowego, naciśnij INSERT+F11, a następnie przemieszczaj się pomiędzy elementami STRZAŁKAMI W LEWO i W PRAWO.

Na ekranie Dziś można znaleźć jeszcze jeden przydatny komponent. Podobnie jak wszystkie inne programy na PAC Mate, ekran Dziś udostępnia menu. Menu to pozwala szybko: utworzyć spotkanie, zadanie lub notatkę, wprowadzić nowy kontakt, napisać wiadomość e-mail oraz otworzyć dokument Word lub arkusz Excel. Aby skorzystać z tego menu, naciśnij klawisz ALT.

Uwaga: Pracując z PAC Mate możesz czasami napotkać nie obsługiwane funkcje lub zwroty typu “stuknij tutaj”. W takim przypadku zamiast stuknięcia, naciśnij ENTER.


Programy i menu


Standardowo, większość programów udostępnia pasek menu z takimi opcjami jak Nowy, Edycja lub Narzędzia. Polecenia z paska menu są dostępne po wciśnięciu klawisza ALT. Naciśnij ENTER na menu, które chcesz otworzyć. Wiele menu posiada podmenu. Jeżeli program udźwiękawiający ogłosi obecność podmenu, możesz nacisnąć ENTER lub STRZAŁKĘ W PRAWO, aby otworzyć podmenu, do poprzedniego menu możesz powrócić STRZAŁKĄ W LEWO.

W przypadku podmenu, które nie są ogłaszane, nie możesz powrócić do poprzedniego menu STRZAŁKĄ W LEWO, zamiast tego należy ponownie nacisnąć ALT. Podobnie, jeżeli do otwarcia menu użyjesz ENTER, nie można wtedy przemieszczać się pomiędzy menu przy użyciu strzałek, jak dzieje się to w Windows dla komputerów desktop. Zamiast tego musisz ponownie nacisnąć ALT.


Praca z oknami dialogowymi i kontrolkami


Okna dialogowe to mniejsze okna, które przeważnie pojawiają się po wybraniu jakiejś opcji w menu. Zawierają one kontrolki pozwalające konfigurować rozmaite ustawienia.

W oknach dialogowych występuje wiele typów kontrolek, np. pola edycyjne, pola kombi, suwaki.

Klawisz TAB pozwala przemieszczać się do przodu pomiędzy dostępnymi kontrolkami, SHIFT+TAB przełącza w odwrotnym kierunku.

Wielostronicowe okna dialogowe


Okno wielostronicowe to okno z kilkoma zakładkami. Gdy otworzysz okno wielostronicowe, po nazwie okna odczytywana jest nazwa bieżącej zakładki. Na przykład "Dźwięki i powiadomienia, Głośność strona".

Aby szybko przemieszczać się pomiędzy zakładkami okna, naciśnij CTRL+TAB lub CTRL+SHIFT+TAB.


Okna HTML


Pocket PC używa okien HTML, znanych również jako dymki informacyjne, aby wyświetlać informacje przy użyciu tekstu HTML, łączy i przycisków. Standardowo okna te są dostępne tylko w wybranych programach i urządzeniach. Po oknie takim możesz przemieszczać się przy pomocy kursorów, aby uaktywnić przycisk, hiperłącze lub przycisk opcji, naciśnij ENTER .

Przyciski opcji


Przyciski opcji są wyświetlane jako małe kółka. Kontrolka ta pozwala na zasadzie wykluczania zaznaczyć tylko jeden przycisk opcji w grupie. Użyj STRZAŁKI W DÓŁ, aby przemieszczać się pomiędzy przyciskami opcji, kiedy przejdziesz do odpowiadającej Ci opcji, naciśnij TAB, aby przejść do następnej kontrolki.

Uwaga: Tylko jeden przycisk opcji w grupie może być aktywny.


Pola edycyjne


Pola edycyjne działają podobnie do pól edycyjnych w edytorach tekstu. Możesz wpisać w polu edycyjnym tekst i przemieszczać się po nim używając poleceń do czytania. Wielowierszowe pola edycyjne pozwalają na wprowadzenie więcej niż jednej linii tekstu.

Pola edycyjne kombi


Pole edycyjne kombi to połączenie dwóch kontrolek: pola edycyjnego i pola listy. Możesz wpisać wartość lub otworzyć listę poleceniem ALT+STRZAŁKA W DÓŁ. Lista zawiera propozycje wartości dla pola edycyjnego. Po liście możesz przemieszczać się STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ, aby zamknąć listę, naciśnij ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub ESC. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniej wartości na liście, możesz wpisać ją w polu edycyjnym.

Pole kombi


Zwykłe pole kombi różni się nieco od pola edycyjnego kombi. Musisz dokonać wyboru spośród wartości zaproponowanych przez program. Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby przemieszczać się pomiędzy opcjami lub naciśnij pierwszą literę nazwy poszukiwanej opcji.

Uwaga: Gdy napotkasz pole kombi, aby przejść do następnego elementu konieczne może być dwukrotne wciśnięcie STRZAŁKI W DÓŁ.


Pole edycyjne pokrętło


Pole edycyjne pokrętło to połączenie dwóch kontrolek. Możesz pisać w tym polu lub używać klawiszy strzałek, aby przełączać się pomiędzy dostępnymi wartościami. Pola tego typu najczęściej używane są do wprowadzania wartości numerycznych.

Suwak poziomy


Kontrolkę tą możesz dostrajać STRZAŁKAMI W LEWO i W PRAWO. Wartości niektórych suwaków można zmieniać o większe wartości klawiszami PAGE UP i PAGE DOWN.

Pole wyboru


Pole wyboru może zaznaczone lub nie zaznaczone. Po przejściu na pole wyboru PAC Mate ogłasza jego bieżący stan. Naciśnij SPACJĘ, aby zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru.

Na liście, której elementy posiadają pola wyboru, pomiędzy opcjami możesz przełączać się przy pomocy strzałek, pola wyboru można zaznaczać i odznaczać SPACJĄ.


Przyciski


Przyciski to najczęściej spotykany element okien dialogowych. W większości okien dialogowych wciśnięcie ENTER uaktywnia przycisk. Na wciśnięcie klawisza ENTER reaguje również domyślny przycisk okna, nawet jeżeli aktywna jest inna kontrolka. Na przykład w oknie Opcje Głosu, aby uaktywnić przycisk OK po ustawieniu tempa głosu wystarczy wcisnąć ENTER, zamknie to okno dialogowe i zapisze zmiany.

Widok listy


Pracując z PAC Mate zauważysz, że w programach Microsoft często można spotkać widok listy. Widok listy prezentuje pliki utworzone w wybranym programie i jest wyświetlany zawsze po otwarciu programu lub zamknięciu pliku. Po elementach listy możesz przemieszczać się STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ. Podczas przemieszczania po liście odczytywana jest pierwsza kolumna informacji. Aby usłyszeć informacje ze wszystkich kolumn dostępnych dla bieżącego elementu, naciśnij INSERT+I, polecenie czytania bieżącej linii.

W widoku listy dostępne jest też menu kontekstowe (Klawisz Menu Kontekstowego). Menu kontekstowe umożliwia szybkie wykonywanie poleceń takich jak wycinanie, kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy, przenoszenie, zaznaczanie wszystkich elementów itd. Aby wywołać poleceni dla wybranego elementu, przejdź do niego STRZAŁKĄ W DÓŁ lub jeżeli chcesz zaznaczyć kilka elementów SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ. Następnie naciśnij na wybranym elemencie Klawisz Menu Kontekstowego. Wybierz polecenie z menu kontekstowego i naciśnij ENTER.

Oczywiście zamiast wciskać Klawisz Menu Kontekstowego zawsze możesz użyć odpowiednich skrótów klawiszowych np. CTRL+X, CTRL+C, DEL lub CTRL+A.

Drzewo


Na drzewie elementy są prezentowane jako pionowa zhierarchizowana struktura. Pomiędzy elementami drzewa możesz przemieszczać się STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ. Gdy usłyszysz “poziom zero zamknięty”, użyj STRZAŁKI W PRAWO, aby otworzyć ten poziom. Poniżej pojawi się nowy zestaw informacji. Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby przejść na następny poziom. Jeżeli element jest zamknięty, naciśnij ponownie STRZAŁKĘ W PRAWO, aby rozwinąć ten element. Jeżeli chcesz zamknąć poziom, naciśnij STRZAŁKĘ W LEWO.

Uwaga: PAC Mate ogłasza numer poziomu tylko, gdy ulegnie on zmianie.


Używanie Eksploratora plików


Eksplorator plików, podobnie jak Eksplorator Windows, umożliwia dostęp do wszystkich plików w PAC Mate. Aby uruchomić Eksploratora plików, naciśnij Klawisz Windows, P, P, Enter, aby otworzyć podmenu Programy. Następnie naciśnij E, aby uruchomić Eksploratora plików.

Po pierwszym uruchomieniu Eksploratora plików usłyszysz “My Documents lista, Osobiste folder, jeden z trzy.” Zwrot “My Documents lista” oznacza, że otwarty jest folder My Documents i wyświetlona jest lista wszystkich jego podfolderów i umieszczonych w nim plików. Zwrot “Osobiste folder, jeden z trzy” oznacza, że zaznaczony jest folder Osobiste i jest to pierwszy z trzech podfolderów katalogu My Documents.

Aby wyświetlić na liście wszystkie pliki i foldery PAC Mate, naciśnij najpierw ALT. Przejdź do opcji Wyświetl i naciśnij ENTER. Następnie przejdź na opcję Moje Urządzenie i ponownie naciśnij ENTER.

Do nawigacji po liście folderów i plików, używaj poleceń z poniższej tabeli.Opis

Polecenie

Poprzedni plik/folder

STRZAŁKA W GÓRĘ

Następny plik/folder

STRZAŁKA W DÓŁ

Otwórz plik/folder

STRZAŁKA W PRAWO lub ENTER

W górę o jeden poziom

STRZAŁKA W LEWO

Zaznacz plik lub folder

SPACJA

Wyświetl według

CTRL+Y

Sortuj według

CTRL+T

W Eksploratorze Plików pasek menu (ALT) zawiera: Edytuj, Otwórz, Moje dokumenty, Karta pamięci, Wyświetl Sortuj według. Aby otworzyć plik lub folder, zaznacz go na liście i naciśnij ENTER.

Aby szybko skasować, zmienić nazwę, skopiować lub przenieść plik lub folder, zaznacz na liście wciskając SPACJĘ, a następnie wywołaj odpowiednie polecenie lub otwórz menu kontekstowe. Aby zaznaczyć wiele elementów, użyj SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ.

Oto kilka przykładów, jak używać Eksploratora plików do zarządzania plikami.

Przenoszenie lub kopiowanie pliku/plików na kartę CompactFlash: 1. Zaznacz pliki, które chcesz przenieść.

 2. Otwórz menu kontekstowe.

 3. STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz opcję Kopiuj lub Wytnij i naciśnij ENTER.

 4. Następnie naciśnij ALT, aby przejść na pasek menu i wybierz Kartę Pamięci.

 5. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać pliki.

 6. Naciśnij ponownie ALT, wybierz menu Edytuj i Wklej.

Sortowanie plików według typu:

 1. Na liście plików naciśnij CTRL+T.

 2. STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz opcję Typ i naciśnij ENTER.

Tworzenie nowego folderu:

 1. Wybierz w Eksploratorze plików, gdzie chcesz utworzyć nowy folder. Możesz tworzyć foldery na każdym poziomie z wyjątkiem poziomu Moje Urządzenie.

 2. Naciśnij ALT, a następnie naciśnij ENTER na opcji Edytuj.

 3. Przejdź strzałkami do opcji Nowy Folder i naciśnij ENTER.

 4. Gdy usłyszysz komunikat "Nowy folder", wpisz nazwę dla utworzonego folderu.

Logowanie do sieci


Za każdym razem, gdy chcesz skorzystać poprzez PAC Mate z urządzenia sieciowego, musisz wpisać ścieżkę sieciową, a następnie zalogować się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła. W poniższym przykładzie użyta została sieciowa drukarka brajlowska.

 1. W Eksploratorze plików naciśnij ALT i wybierz z menu opcję Otwórz.

 2. Wpisz ścieżkę do drukarki brajlowskiej i naciśnij ENTER. PAC Mate umieszcza na początku pola edycyjnego dwa znaki backslash. Ścieżka powinna wyglądać mniej więcej tak: \\nazwaserwera\Urzadzenie_brajlowskie.

 3. Gdy skończysz, naciśnij ENTER.

 4. Gdy wyświetlony zostanie komunikat, pomiędzy polami możesz przemieszczać się klawiszem TAB, wpisz nazwę użytkownika i hasło wymagane do połączenia z drukarką. Konieczne może być też wpisanie nazwy domeny.

 5. Po wypełnieniu wszystkich pól, wciśnięcie ENTER powinno połączyć Cię z serwerem, do którego podłączona jest drukarka brajlowska.

Jeżeli zdecydujesz się zapisać hasło w Eksploratorze plików, nie będzie już potrzebne uruchamianie Eksploratora plików przed każdym drukowaniem.

Używanie opcji wyszukiwania


 1. Otwórz menu Start (Klawisz Windows), przejdź do opcji Znajdź i naciśnij ENTER.

 2. Wpisz tekst lub temat którego szukasz.

Wskazówka: Jeżeli szukałeś już wcześniej tego tekstu, naciśnij w polu Znajdź STRZAŁKĘ W DÓŁ i wybierz tekst z listy.

 1. W polu kombi Typ wybierz strzałkami zakres wyszukiwania.

 2. Naciśnij TAB, aby przejść do przycisku Szukaj i naciśnij ENTER.

 3. Naciśnij TAB, aby przejść na listę Wyniki, wybierz strzałkami szukany element i naciśnij ENTER, aby go otworzyć.


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna