P r o t o k ó Ł Nr ix/03Pobieranie 236,16 Kb.
Strona3/5
Data15.02.2018
Rozmiar236,16 Kb.
1   2   3   4   5

Ad 6/ Przewodnicząca B.Paradowska – przystąpimy teraz do realizacji punktów porządku obrad

związanych z udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy. Punkt szósty porządku obrad,


to przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2003r. Proszę panią Skarbnik o przedstawienie opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie.

Skarbnik K.Sałatowska - przedstawiła uchwałę Nr 99/2004 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie: opinia o sprawozdaniu z

wykonania budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz z odrębnymi sprawozdaniami z

wykonania planów finansowych za 2003r., która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.


Ad 7/ Przewodnicząca B.Paradowska - kolejny punkt dotyczy rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza

Miasta i Gminy za 2003r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2003r. Przed przystąpieniem do dyskusji poproszę Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji o wykonaniu budżetu gminy za 2003r.Przewodniczący Komisji P.Jagła - przedstawił opinię Nr 1/2004 Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19.04.2004r. o wykonaniu budżetu gminy za 2003r., która

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

Przewodnicząca B.Paradowska - otwieram dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu

gminy za 2003r. Proszę o zabieranie głosu.Burmistrz K.Chodubski - radni i zaproszeni gości wysłuchali opinii Regionalnej Izby

Obrachunkowej i opinii Komisji Rewizyjnej, a ja chciałbym powiedzieć, że miniony rok dla gminy

był ciężki, bo w budżecie gminy nie było środków na spłatę zadłużenia, niemniej jednak to zadłużenie

było spłacane, a spłacaliśmy to zadłużenie z oszczędności lub z dodatkowych dochodów. W związku

z tym ten budżet został wykonany, chociaż był to bardzo ciężki rok. Udało się nam także w tym roku

sprawozdawczym uzyskać nie tylko spłatę, ale także umorzenie pożyczki. To zadłużenie naszej

gminy spadło znacznie i w tej chwili kredyty bankowe wynoszą 141 tys.zł. Czyli generalnie jesteśmy

gminą o bardzo niskim zadłużeniu i po prostu mamy szansę na rozwój przy pomocy różnych

kredytów, czy środków pomocowych. Z tym, że ten rok też będzie ciężki, a mówiąc o ubiegłym to

udało się nam to zrobić dzięki współpracy pomiędzy radą i burmistrzem i dzięki pracownikom i

jednostkom organizacyjnym.

Przewodnicząca B.Paradowska - proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu uchwały.

Sekretarz obrad A.Angowska - odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z

wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2003r.Przewodnicząca B.Paradowska - przystępujemy do głosowania.

Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinią Komisji Rewizyjnej i projektem

uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r. Rada Miejska w

obecności 14 radnych - 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła


Uchwałę Nr XII/90/04
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2003 rok, która

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

- 6 -
Ad 8/ Przewodnicząca B.Paradowska - kolejny punkt porządku obrad, to przedstawienie wniosku Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2003r, oraz

opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie powyższego wniosku. Proszę Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku tej komisji.Przewodniczący Komisji P.Jgła - odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia

19 kwietnia 2004r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego

za 2003r., który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

Przewodnicząca B.Paradowska - proszę sekretarza obrad o odczytanie uchwały Regionalnej Izby

Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi

Miasta i Gminy za 2003r.

Sekretarz obrad A.Angowska - oczytała uchwałę Nr 99a/2004 Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie wniosku

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za

2003 rok, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.


Ad 9/ Przewodnicząca B.Paradowska - po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu oraz po

zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

przystąpimy teraz do dyskusji i podjęcia uchwały o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i

Gminy za 2003 rok.

Proszę o zabieranie głosu w dyskusji.

Głosów w dyskusji nie zanotowano.Przewodnicząca B.Paradowska - jeżeli nie ma głosów w dyskusji to proszę sekretarza obrad o

odczytanie projektu uchwały.Sekretarz obrad A.Angowska - odczytała projekt uchwały o udzielenie absolutorium Burmistrzowi

Miasta i Gminy za 2003r.Przewodnicząca B.Paradowska - przystąpimy obecnie do głosowania.

Rada Miejska w obecności 14 radnych - 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach

wstrzymujących się podjęła

Uchwałę Nr XII/91/04
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego, która stanowi

załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.Ad 10/ Przewodnicząca B.Paradowska – kolejny punkt porządku obrad, to dyskusji i podjęcie uchwał w1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna