Oznaczenie sprawyPobieranie 13,34 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar13,34 Kb.

oznaczenie sprawy WSM/DZP/381-8789/N/2010 DRUK ZP-12
Pieczęć zamawiającegoZbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych* otwartych w dniu 20.08.2010 r.


złożonych do przetargu nieograniczonego na dostawę APARATURY DO OPERACJI ZAĆMY dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Termin wykonania*

Okres gwarancji*

Warunki płatności*

1

Alcon Polska Sp. z o.o.

ul. Żelazna 28/30

00-832 Warszawa

401 892,00 zł

35 dni

36 m-cy

30 dni licząc od dnia doręczenia faktury zamawiającemu

2

OPTOtech Medical

Sp. J. A. Śmigacz, T. Chabik

ul. Osiedlowa 35,

32-020 Wieliczka

349 333,34 zł

35 dni

36 -mcy

30 dni licząc od dnia doręczenia faktury zamawiającemu


* - niepotrzebne skreślić

Edyta Gwóźdź - Sekretarz Komisji Przetargowej


.....................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół) 20.08.2010 r. /-/ Edyta Gwóźdź - Sekretarz Komisji Przetargowej
.........................................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)


numer strony ...©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna