Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnikaPobieranie 11,09 Kb.
Data19.01.2018
Rozmiar11,09 Kb.

Wzór U 10.1 – S2 ……...................,dnia ..................... r.
Dane uczestnika:
Nazwa:
Kod uczestnika w KDPW:
Adres:
tel./fax:

Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA, KORZYSTAJĄCEGO Z RACHUNKU PŁATNIKA

...........................................oświadcza, że na podstawie ważnie zawartej umowy ........................................... (nazwa płatnika i kod uczestnika w KDPW) będzie wykonywał zadania płatnika w rozumieniu regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w zakresie realizowania płatności związanych z regulowaniem zobowiązań i należności pieniężnych wynikających z obrotu papierami wartościowymi oraz innymi związanymi z uczestnictwem w systemie depozytowym. W związku z powyższym, płatności związane z naszymi prawami i obowiązkami wynikającymi z uczestnictwa w KDPW mogą być realizowane przez rachunek płatnika w DSP NBP oznaczonym kodem BIC ……..…………. o numerze ........................................................................... (rachunek podstawowy/dodatkowy*). Jednocześnie upoważniamy KDPW S.A. do przekazywania ................................. (nazwa płatnika) danych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia przygotowań do wykonywania operacji w oparciu o wskazany powyżej rachunek płatnika.

Wszelkie upoważnienia wynikające z treści niniejszego oświadczenia dla KDPW S.A., jak również wyraźnie w nim wyrażone, są skuteczne od dnia………………........
...................................................................................................

/Podpis osób reprezentujących uczestnika/


* niepotrzebne skreślić

_____________________________________________________________________________
Wzór U 10.1 – S2 ...........................,dnia ..................... r.
Dane płatnika:
Nazwa:
Kod uczestnika w KDPW:
Adres:
tel./fax:

Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A.


OŚWIADCZENIE PŁATNIKA
............................................................. (nazwa banku płatnika) oświadcza, że w ramach uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych będzie występował w charakterze płatnika w rozumieniu regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w zakresie realizowania płatności związanych z regulowaniem zobowiązań i należności pieniężnych wynikających z obrotu papierami wartościowymi oraz innymi związanymi z uczestnictwem w systemie depozytowym, w stosunku do ................................................................................ (nazwa i kod uczestnika w KDPW). Realizowanie płatności, o których mowa powyżej, następować powinno przez nasz rachunek bieżący w Departamencie Systemu Płatniczego NBP oznaczonym kodem BIC: .…….. o numerze ................................................................ (podstawowy/dodatkowy*) . Wszelkie upoważnienia wynikające z treści niniejszego oświadczenia dla KDPW SA są skuteczne od dnia…………………………………….
....................................................................................................

/Podpis osób reprezentujących płatnika/


* niepotrzebne skreślić

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna