Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” Wyrażam zgodęPobieranie 137.23 Kb.
Data01.11.2017
Rozmiar137.23 Kb.


PowerPlusWaterMarkObject8062939
OŚWIADCZENIE

rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka

w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………

imię i nazwisko

w wyjeździe do ……………………………………………….. w terminie ……………………………………………………….
Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało u  rodziny ucznia szkoły goszczącej


……………………………………………………………………………………………………………

……………

……………

Imię i nazwisko ucznia goszczącego

Wiek

Płeć

oraz realizowało program wizyty mogący różnić się od programu polskich opiekunów, z którymi wyjeżdża.Wyrażam zgodę, aby w przytoczonych wyżej sytuacjach moje dziecko pozostawało pod opieką prawnych opiekunów ucznia goszczącego lub pracowników szkoły goszczącej.
Uwagi dotyczące zdrowia dziecka:

  • choroby przewlekłe i przyjmowane leki ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  • inne dolegliwości (omdlenia, częste bóle głowy, duszności, szybkie męczenie się, choroba lokomocyjna itd.) ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • alergie (leki, żywność, inne) …………………………………….…………… ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………


Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
In case of a threat to my child’s life or health, I agree on his/her hospitalization, diagnostic procedures or medical operations.
Hiermit  erteile ich dem Arzt beziehungsweise dem bahandelnden Arzt im Krankenhaus die Erlaubnis, mein Kind im Falle einer lebensbedrohlichen Situation zu operieren, beziehungsweise aerztlich zu versorgen.

Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas wycieczki.Ojciec

Matka

Imię i nazwiskoTelefonAdres e-mailAdres zamieszkaniaPodpisy

Data

Podpis

Data

Podpis
Pobieranie 137.23 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu