Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej w 2012 rokuPobieranie 134,42 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar134,42 Kb.

Otwarty Konkurs Ofert

na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej
w 2012 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.


Powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie:


 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 1. Festyn z Okazji Święta Wojska Polskiego.
 1. Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 150 000 zł.

2) W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 1.04 - 15.08.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- festyn będzie integralną częścią obchodów Święta Wojska Polskiego
w Warszawie i będzie składał się z przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych
i promocyjnych. Podmiot realizujący zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji imprez masowych.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności MON, tel. 22 68 40 165 lub 22 68 40 144.


 1. Album „Grób Nieznanego Żołnierza”

1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości 40 000 zł.

2) W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 1.04 - 15.08.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- zadanie obejmuje opracowanie i wydanie albumu przedstawiającego historię


i dzień dzisiejszy Grobu Nieznanego Żołnierza. Album powinien zostać wydany w nakładzie 500 egz., format A-4, oprawa twarda lakierowana, dodatkowo konfekcjonowana w etui. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać doświadczenie i praktykę w zakresie wydawania albumów i książek.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 1. Święto Kawalerii Polskiej w Warszawie.

1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości 60 000 zł.

2) W 2011 roku na to zadanie MON przyznała dotację w wysokości 30 000 zł;

3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 1.07 - 9.09.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- zadanie obejmuje przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia), poczęstunek żołnierski, przygotowanie konkursów związanych z kawalerią, wystaw, ekspozycji, przemarszu pododdziałów konnych kultywujących tradycje kawaleryjskie. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji imprez masowych
(5-6 tys. osób), umiejętność realizacji przedsięwzięć mających charakter kulturalno-rekreacyjny, doświadczenie we współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Dowództwie Garnizonu Warszawa, tel. 22 68 79 139.


 1. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 1. Kampania informacyjna skierowana do żołnierzy, w tym uczestników misji, obejmująca przeszkolenie dotyczące włączenia problematyki płci do operacji pokojowych z uwzględnieniem znajomości rezolucji UNSCR 1325 i dyrektywy BI-SC 40-1 NATO dotyczących uczestnictwa i ochrony kobiet w konfliktach zbrojnych oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć.
 1. Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości 80 000 zł.

2) W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 1.03 - 30.11.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- zadanie powinno obejmować kilka elementów edukacyjnych: broszury, ulotki, film edukacyjny, dwudniowe warsztaty szkoleniowe w grupach. Wykonawca opracuje materiały edukacyjne związane z polityką równych szans oraz niedyskryminacji. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Biurze Konwentu Dziekanów, Rada ds. Kobiet w SZ RP, tel. 22 68 74 204.


 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 1. Kurs spadochronowy dla najlepszych uczestników mistrzostw, zawodów sportowo-obronnych rozgrywanych w 2011 roku.

1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości 110 000 zł.

2) W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 01.06 - 30.09.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01. 2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- zadanie obejmuje przeprowadzenie szkolenia teoretycznego, praktycznego naziemnego dla 60 osób oraz oddanie skoków spadochronowych z wysokości. Uczestnikami kursu będą najlepsi zawodnicy Mistrzostw Sportowo-Obronnych Młodzieży klas tzw. wojskowych, Mistrzostw Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych, Zawodów Sportowo-Obronnych Żołnierzy NSR, Zawodów Sportowo-Obronnych Srebrne Muszkiety. Wykonawca powinien zagwarantować uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań
o podobnym charakterze, w tym kadrę specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON tel. 22 68 40 175 lub 22 68 40 159.


 1. Obóz spadochronowy dla wyróżniających się studentów kierunków związanych z edukacją obronną.

1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości 55 000 zł.

2) W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 01.06 - 30.09.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01. 2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012

7) Warunki realizacji zadania:

- zadanie obejmuje przeprowadzenie szkolenia teoretycznego, praktycznego naziemnego dla 30 osób oraz oddanie skoków z spadochronowych wysokości. Wykonawca powinien zagwarantować uczestnikom zakwaterowanie
i wyżywienie. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON tel. 22 68 40 175 lub 22 68 40 159.


 1. Organizacja i zabezpieczenie udziału reprezentacji Wojska Polskiego w Wojskowych Mistrzostwach Świata CISM i Wojskowych Mistrzostwach Europy w zakresie sportu kwalifikowanego, przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu powszechnego, inne przedsięwzięcia.

1) Na realizację zadań wymienionych w nw. wykazie zaplanowano kwotę w wysokości 1 600 000 zł.

2) W 2011 roku na realizację zadań z powyższego rodzaju wydatkowano środki
w wysokości ok. 2 200 000 zł.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 1.03 - 31.12.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01. 2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki
i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze w tym:

kadrę specjalistów o wymaganych kwalifikacjach sportowych potwierdzonych dokumentami (trenerzy), bazę lokalową i materiałowo-techniczną umożliwiającą realizację zadania.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego tel. 22 6870 712.
 1. Organizacja i zabezpieczenie udziału reprezentacji Wojska Polskiego
  w wojskowych mistrzostwach Świata CISM i wojskowych mistrzostwach Europy w zakresie sportu kwalifikowanego, w tym:
 • Wojskowe mistrzostwa świata CISM w narciarstwie i biathlonie

(Słowenia, marzec).

 • Wojskowe mistrzostwa świata CISM w biegu na orientację

(Dania, czerwiec).

 • Wojskowe mistrzostwa świata CISM w taekwondo (Wietnam, sierpień).

 • Wojskowe mistrzostwa świata CISM w pięcioboju wojskowym (Finlandia, sierpień).

 • Wojskowe mistrzostwa świata CISM w pięcioboju morskim

 • (Szwecja, sierpień).

 • Wojskowe mistrzostwa świata CISM w strzelectwie (Chiny, wrzesień).

 • Wojskowe mistrzostwa świata CISM w triathlonie

(Szwajcaria, wrzesień).

 • Wojskowe mistrzostwa świata CISM w żeglarstwie (Turcja, listopad).

 • Wojskowe mistrzostwa Europy CISM w półmaratonie

(Paryż, październik).

 • Zawody w cyklu Pucharu Świata i Olimpiady Spadochronowej 2012
  (maj-grudzień).

 • Wojskowe mistrzostwach Europy CISM w zapasach

(Macedonia, wrzesień).

 • Regionalne mistrzostwa CISM - otwarte mistrzostwa WP

w spadochroniarstwie (Poznań, lipiec)

 • Organizacja i przeprowadzenie 51 Międzynarodowego Pucharu w Kolarstwie oraz przygotowanie reprezentacji WP do tego przedsięwzięcia (Kielce, sierpień).

 • Reprezentowanie WP w Zgromadzeniu Ogólnym i Kongresie CISM,

(Uganda, maj).

 • Reprezentowanie WP w Konferencji Europejskiej CISM,

(Litwa, listopad).


 1. Przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu powszechnego, w tym:
 • Mistrzostwa Wojska Polskiego w judo (Wrocław, marzec).

 • Mistrzostwa Wojska Polskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej

(Bydgoszcz, marzec).

 • Mistrzostwa Wojska Polskiego w półmaratonie (Wrocław - Sobótka,
  marzec).

 • Mistrzostwa Wojska Polskiego w tenisie ziemnym

(Poznań, maj - czerwiec).

 • Mistrzostwa Wojska Polskiego w żeglarstwie (Poznań, sierpień).

 • Mistrzostwa Wojska Polskiego w maratonie

(Wrocław-Sobótka, wrzesień).

 • Mistrzostwa Wojska Polskiego w Biegu na Orientację (Ustka, wrzesień).

 • Narciarski Bieg Żołnierski - CISM Day Run (Jakuszyce, marzec).

 • Zawody Pucharu Polski w żeglarstwie (kwiecień - październik)

 • Mistrzostwa szkolnictwa wojskowego w piłce koszykowej (Toruń, maj).

 • Regaty oficerskie o Puchar Ministra Obrony Narodowej w żeglarstwie

(Węgorzewo, maj).

 • Regaty o Puchar Komendanta - Rektora Akademii Marynarki Wojennej

(Gdynia, czerwiec).

 • VIII Bieg Katorżnika (Lubliniec, sierpień).

 • Memoriał im. kpt. Daniela Ambrozińskiego w radioorientacji sportowej

(Sieradz, wrzesień).

 • Zawody o Puchar Rektora - Komendanta Akademii Obrony Narodowej w badmintonie (Warszawa, wrzesień).

 • Otwarte zawody żeglarskie o Puchar Szefa Sztabu Generalnego WP

(Zegrze, wrzesień).

 • Bieg o Nóż Komandosa (Lubliniec, październik).

 • Otwarte zawody strzeleckie o Puchar Szefa Sztabu Generalnego WP

(Warszawa, październik).

 • Cykl turniejów w ramach deblowego Pucharu Wojska Polskiego w tenisie ziemnym kadry zawodowej (Wrocław, Poznań, Warszawa, Szczecin, Kraków, Bydgoszcz – marzec - listopad).

 • Maraton Komandosa (Lubliniec, listopad).
 1. Inne przedsięwzięcia:
 • Podsumowanie działalności sportowej w Siłach Zbrojnych RP za rok 2011 (Warszawa, marzec).

 • Żołnierze - sportowcy Wojska Polskiego na V Światowych Igrzyskach Sportowych CISM Brazylia 2011. Wydawnictwo w wersji polsko-angielskiej wraz z płytą DVD (kwiecień).

 • Opracowanie i wydanie materiału w formie kalendarza na rok 2013 promującego osiągnięcia sportowców wojskowych w roku 2012 (listopad).

 • Wydanie w formie książki pt. „Kultura Fizyczna 2011 w SZ RP”
  oraz w ramach „Kroniki Sportu Polskiego 2011” informacji dotyczącej funkcjonowania i osiągnięć sportu wojskowego za rok 2011 (Warszawa, kwiecień).
 1. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 1. Koncert świąteczny dla rodzin żołnierzy pełniących służbę w misjach pokojowych poza granicami państwa.
 1. Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości
  150 000 zł. Miejsce koncertu uzależnione będzie od liczby żołnierzy z danego związku taktycznego przebywających na misjach pokojowych.

 2. W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

 3. Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

 4. Termin realizacji zadania: grudzień 2012 r.

 5. Oferty należy składać do dnia 10.01. 2012 r.

 6. Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

 7. Warunki realizacji zadania:

- zadanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie koncertu oraz poczęstunku dla ok. 500 osób. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie w organizowaniu imprez masowych.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON tel. 22 68 40 165.


 1. 47. Konkurs Orkiestr Wojskowych „Świeradów Zdrój 2012”

 1. Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 100 000 zł.

 2. W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: wrzesień 2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01. 2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- zadanie składać się będzie z koncertów konkursowych w wykonaniu orkiestr wojskowych kat. D, koncertu galowego. Możliwe jest zarejestrowanie audio-video koncertu galowego, następnie transmisja i retransmisja w regionalnych


i ogólnopolskich stacjach telewizyjnych z zachowaniem praw autorskich
i pokrewnych. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji imprez masowych dla ok. 3 tys. osób.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON tel. 22 68 40 175 lub 22 68 40 159.


 1. Mistrzostwa Wojska Polskiego w Szachach

1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 50 000 zł.

2) W 2011 roku MON przyznał kwotę w wysokości 90 000 zł na Mistrzostwa Wojska Polskiego oraz na Przygotowanie i udział reprezentacji Wojska Polskiego w 22. Mistrzostwach NATO w Szachach „NATOCHESS 2011”.

3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4)Termin realizacji zadania: maj 2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01. 2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki

i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:

bazę lokalową, materiałowo-techniczną umożliwiającą realizację zadania.


 1. Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

 2. Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Wychowania
  i Promocji Obronności, tel. 22 68 40 165.
 1. Przygotowanie i udział reprezentacji Wojska Polskiego w 23. Mistrzostwach NATO w Szachach „NATOCHESS 2012”

1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 35 000 zł.

2) W 2011 roku MON przyznał kwotę w wysokości 90 000 zł na Mistrzostwa Wojska Polskiego oraz na Przygotowanie i udział reprezentacji Wojska Polskiego w 22. Mistrzostwach NATO w Szachach „NATOCHESS 2011”.

3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4)Termin realizacji zadania: czerwiec - sierpień 2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01. 2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki

i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:

bazę lokalową, materiałowo-techniczną umożliwiającą realizację zadania.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności, tel. 22 68 40 165.


 1. Konferencja na temat: „Wojewódzka administracja rządowa w przygotowaniach obronnych państwa”
 1. Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 32 000 zł.

 2. W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: marzec 2012 r. - dwa dni robocze.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- zadanie obejmuje zagwarantowanie wyżywienia dla ok. 40 uczestników (wymagane zagwarantowanie zakwaterowania dla 10 osób), wydanie publikacji pokonferencyjnych, przygotowanie materiałów promocyjnych. Podmiot powinien posiadać doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych poświęconych problematyce obronnej i bezpieczeństwa państwa, w tym zapewnienie doświadczonej kadry naukowej zajmującej się tą problematyką.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON tel. 22 68 74 771.
 1. Folder „Dowództwa Garnizonu Warszawa”

1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 12 000 zł.

2) W 2011 roku MON sfinansował folder w nakładzie w wysokości 5000 egz. na kwotę 7 500,00 zł.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: od 1.03 do 15.08. 2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- folder powinien być przygotowany w formie informatora w którym zawarta zostanie historia i współczesność Dowództwa Garnizonu Warszawa i podległych jednostek wojskowych. Folder powinien składać się z 6-8 zakładek o formacie 10 na 21 cm. Nakład 5000 egz. w języku polskim i angielskim. Podmiot powinien posiadać doświadczenie w zakresie wydawania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz praktykę w wykonywaniu folderów i informatorów.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Dowództwie Garnizonu Warszawa

tel. 22 68 79 139.
 1. Opracowanie i wydanie folderu dotyczącego wojskowej służby kobiet.1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 10 000 zł.

2) W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 02.04 - 31.05.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- zadanie obejmuje merytoryczne opracowanie ulotki – folderu w języku polskim


i angielskim, w nakładzie 1000 egz. objętość 20 stron, format 10,5 cm na 14,5 cm (po zbigowaniu), kolorystyka 4+4, papier – kreda biała błyszcząca 150g/m, dwustronnie lakierowany UV i dziewięciokrotnie bigowany (łamany). Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki techniczne i kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Konwentu Dziekanów, Rada ds. Kobiet w SZ RP, tel. 22 68 74 204.


 1. Wydanie w formie książki „Vademecum wojskowej służby kobiet 2012”.

1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 5 000 zł.

2) W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 1.03 - 30.06.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6)Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- Vademecum powinno zawierać podstawy formalno-prawne funkcjonowania wojskowej służby kobiet w SZ RP oraz w NATO. Druk w nakładzie 500 egz., kolorowa szata graficzna, kolor 4+4, papier 80g, okładka: karton 240g, kolor 4+0, lakier UV, oprawa szyta i klejona, format A5, ok. 100 str. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki techniczne i kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Konwentu Dziekanów, Rada ds. Kobiet w SZ RP, tel. 22 68 74 204.


 1. Szkolenie selekcyjne na samolotach kandydatów do WSOSP.

1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 1 350 000 zł.

2) W 2011 roku takie zadanie było sfinansowane w wysokości 1 030 000 zł.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 11.06 - 14.07.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- szkolenie teoretyczne wg. zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego programu teoretycznego do licencji turystycznej PPL dla 80 kandydatów,

- praktyczne szkolenie lotnicze wg. 20 godzinnego programu, który obejmuje szkolenie wstępne wraz z wykonaniem 12 kręgów samodzielnych według zatwierdzonego przez ULC programu szkolenia lotniczego obowiązującego w danym ośrodku,

- loty zapoznawcze do strefy, w zasłoniętej kabinie, loty nawigacyjne z obowiązkowym przelotem na lotnisko kontrolowane oraz wykonanie trzech lotów zapoznawczych na średni pilotaż w celu określenia zachowania kandydata podczas akrobacji,

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Preferowane wymagania dodatkowe:

- przeprowadzenie szkolenia teoretycznego dla całej grupy (80 osób) przez jeden wybrany ośrodek

Minimalna ilość szkolonych praktycznie w powietrzu w jednym ośrodku – 20 kandydatów

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, tel. 81 55 17 100.


 1. Organizacja obchodów Święta Wojsk Lądowych.

1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 20 000 zł.

2) W 2011 roku takie zadanie zostało sfinansowane w wysokości 15 000 zł.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania 1.08 - 12.09.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- zadanie obejmuje zorganizowanie festynu plenerowego dla rodzin żołnierzy
i pracowników wojska, przygotowanie oprawy artystycznej, materiałów promocyjnych (banery, windery, plakaty, ulotki), poczęstunku żołnierskiego. Podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien mieć określone w celach statutowych zadania z zakresu promowania postaw patriotycznych i proobronnych.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Dowództwie Wojsk Lądowych,
tel. 22 68 78 069.


 1. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
  w kraju i za granicą.

 1. Sesja Superwizja dla psychologów, którzy udzielali pomocy psychologicznej po zdarzeniach traumatycznych (śmierć, wypadek, katastrofa, kataklizm)
 1. Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 20 000 zł.

 2. W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 1.10 - 30.11.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- zadanie obejmuje przeprowadzenie jednodniowej sesji konsultacyjnej w formie ustrukturyzowanej dyskusji dla dwóch 20-osobowych grup psychologów, którzy brali czynny udział w interwencjach kryzysowych, po zdarzeniach traumatycznych w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien mieć orientację w specyfice problematyki wojskowej i masowych zdarzeń traumatycznych oraz doświadczenie w prowadzeniu superwizji zarówno indywidualnie jak i grupami. Powinien także posiadać kadrę przygotowaną dydaktycznie, z odpowiednimi uprawnieniami superwizorów.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) W 2011 roku Minister Obrony Narodowej nie zlecał zadań w tym rodzaju.

10) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON, tel. 22 68 40 168.


 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  1. Szkolenie dotyczące problematyki z zakresu agresji, konfliktów, stresu i przemocy – w tym mobbingu, stalkingu, molestowania i dyskryminacji – przeznaczone dla żołnierzy i pracowników wojska.

1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 27 000 zł.

2) W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku


do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 1.03 – 30.11.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- zadanie obejmuje upowszechnianie informacji o pozaprawnym charakterze niektórych zachowań oraz ich konsekwencjach karnych. Tematyka szkolenia powinna obejmować wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów prawa związanych z zakresem zadania. Szkolenia powinny składać się z części wykładowej i warsztatowej (7 warsztatów w systemie dwudniowym, w grupach liczących każdorazowo do 30 uczestników). Podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien mieć orientację w specyfice problematyki wojskowej oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania stresowi, konfliktom, agresji i przemocy.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) W 2011 roku Minister Obrony Narodowej nie zlecał zadań w tym rodzaju.

10) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON, tel. 22 68 40 163.


  1. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeznaczone dla żołnierzy i pracowników cywilnych, dotyczące profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz zagrożeń związanych z używaniem leków podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.

1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 28 000 zł.

2) W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria rozpatrywania ofert ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 1.03 – 30.11.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6) Termin dokonywania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- szkolenie powinno składać się z aktywnych metod warsztatowych i ćwiczeń
z użyciem m.in. sprzętu wskazującego na upośledzenie zdolności do prowadzenia pojazdów po spożyciu napojów alkoholowych. Zadanie obejmuje 14 szkoleń jednodniowych, każdorazowo po 2 grupy liczące do 30 osób. Koszt jednego szkolenia 2 000 zł. Podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien mieć orientację w specyfice problematyki wojskowej oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności profilaktycznej
z zakresu wpływu alkoholu i narkotyków na organizm człowieka-kierowcy.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON, tel. 22 68 40 163.  1. Przeprowadzenie w środowisku wojskowym kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych

1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 80 000 zł.

2) W 2011 roku takie zadanie nie było zlecane.

3) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

4) Termin realizacji zadania: 4.05 - 30.11.2012 r.

5) Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 10.02.2012 r.

7) Warunki realizacji zadania:

- kampania powinna obejmować conajmniej dwa elementy edukacyjne – płyty CD i ulotki oraz dodatkowe elementy zaproponowane przez Zleceniobiorcę. Dodatkowo zadanie powinno zawierać dwa trzydniowe warsztaty szkoleniowe dla edukatorów wojskowych - każda grupa po ok. 30 osób. Podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien posiadać doświadczenie w realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnych i prowadzeniu działalności z zakresu uzależnień oraz zachowań ryzykownych.

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.

9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON, tel. 22 68 40 168.
Wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresach:
I. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

1. Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości


1 000 000 zł.

2. W 2011 były przyznane środki finansowe w wysokości 1 300 000 zł

3. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku do tego Otwartego Konkursu Ofert.

4. Termin realizacji zadań: 1.03 - 31.12.2012 r.

5. Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

6. Termin wyboru ofert: do 10.02.2012 r.7. Warunki niezbędne do realizacji zadań określone zostaną w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 1. Na realizację zadania z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości

500 000 zł.

 1. W 2011 były przyznane środki finansowe w wysokości 2 200 000 zł.

 2. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte w są w załączniku do tego Otwartego Konkursu Ofert.

 3. Termin realizacji zadań: 1.03 - 31.12.2012 r.

 4. Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 r.

 5. Termin wyboru ofert: do 10.02.2012 r.

 6. Warunki niezbędne do realizacji zadań określone zostaną w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.


IV. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej


 1. Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości zł. 2 606 000 zł. W 2011 roku Minister Obrony Narodowej zlecał w rodzaju zadanie na kwotę 4 020 000 zł

 2. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte w załączniku do tego Otwartego Konkursu Ofert.

 3. Termin realizacji zadania: 1.03 - 31.12.2012 r.

 4. W odniesieniu do obszaru wspierania działalności na rzecz byłych żołnierzy, weteranów misji wojskowych, w szczególności rannych i poszkodowanych a także ich rodzin – termin realizacji zadania obejmuje okres od 2.02 - 30.11.2012 r.

 5. Oferty należy składać do dnia 10.01. 2012 r.

 6. Termin wyboru ofert: do 10.02.2012 r.

 7. Termin wyboru ofert dotyczących przedsięwzięć realizowanych w obszarze wspierania działalności na rzecz dla byłych żołnierzy, weteranów misji wojskowych, w szczególności rannych i poszkodowanych a także ich rodzin: do 17.01.2012 r.

 8. Warunki do realizacji zadań określone zostaną w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego

V. Warunki składania ofert:

 1. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realziacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty jest dostępny także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca wojska ze społeczeństwem).

 2. Do dnia 16.01.2012 r. zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl. wykaz ofert nie spełniających warunków formalnych.

 3. Oferty należy przesyłać na adres: Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.

 4. Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DWiPO w terminach podanych przy poszczególnych rodzajach zadań. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert objętych konkursem określone są w „Zasadach przyznawania i rozliczania przez Ministra Obrony Narodowej dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie obronności organizacjom pozarządowym 2012”, które stanowią integralną część ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

6. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań w Zakresie Obronności. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w siedzibie Departamentu Wychowania i Promocji Obronności od stycznia do lutego 2012 r.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.


    1. Termin i warunki szczegółowe realizacji zadań.

    1. Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

    2. D

     DYREKTOR

     DEPARTAMENTU WYCHOWANIA

     i PROMOCJI OBRONNOŚCI     płk Jerzy GUTOWSKI

     odatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wychowania
     i Promocji Obronności MON pod nr telefonu: 22/ 68 40 142, 68 40 175, 68 40 193, od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00-14:00.


Strona z

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna