Ostrzeżenia niebezpieczeństwoPobieranie 291,58 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar291,58 Kb.

Instrukcja obsługi

SHINE 6 w 1
OSTRZEŻENIA


NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wskazuje na sytuację zagrożenia, w której aktualnie się znajdujemy. Trwający proces należy bezzwłocznie przerwać, aby nie doszło do zagrożenia.

Wyrażenie to będzie odnosiło się do najbardziej ekstremalnych sytuacji.


OSTRZEŻENIE: Wskazuje na potencjalną sytuację zagrożenia w której możemy się znajdować. Trwający proces powinno się przerwać, aby nie doszło do zagrożenia.
UWAGA: Wskazuje na potencjalną sytuację zagrożenia, w której aktualnie się znajdujemy. Jeżeli trwający proces nie zostanie zakończony, może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Wyrażenie to będzie również stosowane przy niewłaściwej obsłudze urządzenia.Przed użyciem przeczytaj instrukcje.OSTRZEŻENIE !

Niewielkie części.Zakaz używania przez dzieci poniżej 3 roku życia.
UWAGA !
Niniejszy produkt został zaprojektowany do użytku domowego. Zadaniem tego urządzenia jest sprawowanie wszystkich funkcji poszczególnych urządzeń. Nie używaj urządzenia na zewnątrz oraz niezgodnie z jego przeznaczeniem.


BATERIE
OSTRZEŻENIE:

Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
 1. Użyj baterii zgodnie z instrukcją.

 2. Nie stosuj używanych baterii wraz z nowymi bateriami. Nie używaj baterii różnych rozmiarów.

 3. Włóż baterie po uprzednim upewnieniu się jaka jest polaryzacja (+/-).


UWAGA! Umieszczenie baterii niezgodnie z ich polaryzacją może spowodować zniszczenie urządzenia.

 1. Usuń, zużyte i rozładowane baterie z pilota

 2. Nie wyrzucaj baterii do ognia

 3. Baterie należy oddać do recyklingu zgodnie z obowiązującym prawem.


UMIESZCZANIE BATERII:

Poniższy produkt do poprawnego działania potrzebuje dwóch baterii AAA.
 1. Usuń klapkę zabezpieczającą, umieszczoną na odwrocie pilota.

 2. Umieść dwie alkaliczne baterie AAA zgodnie z polaryzacją.

 3. Zamknij klapką zabezpieczającą.

 4. Wciśnij przycisk „Podświetlenie” i sprawdź czy dioda LED zaświeciła się.

 5. Jeśli dioda LED nie zaświeciła się, spróbuj wyjąć i ponownie włożyć baterie.Programowanie przez wprowadzenie kodu: 1. Na liście kodów dołączonej do instrukcji Pilota znajdź 4- cyfrowy kod urządzenia, które chcesz obsługiwać,

 2. Włącz urządzenie które ma być sterowane, a następnie skieruj pilota w jego kierunku.

 3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” oraz jeden z „Głównych przycisków sterujących urządzeń” przez 3 do 5 sekund aż dioda LED zacznie nieprzerwanie świecić.

 4. Po zaświeceniu diody LED, wprowadź 4-cyfrowy kod odpowiedniego urządzenia. Wprowadzenie cyfry kodu zostanie potwierdzone mignięciem diody LED. Poprawne przyjęcie całego kodu, zostanie zasygnalizowane wyjściem z trybu programowania (dioda LED zgaśnie).

 5. W celu sprawdzenia działania wprowadzonego kodu, należy wyłączyć odbiornik poprzez wciśniecie przycisku „POWER” na pilocie. Jeśli dioda LED mignie dwukrotnie i nadal będzie się świeciła, oznacza to błędne wprowadzenie kodu lub niepoprawny kod. Należy powtórzyć punkt 3 i 4.

 6. Dla sprawdzenia poprawności działania wprowadzonego kodu, sprawdź działanie innych podstawowych przycisków. Jeśli odbiornik nie reaguje powtórz kroki 3 i 4 wybierając inny kod.


Uwaga:

Brak aktywności przez 30 sekund spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania.
Programowanie przez ręczne wyszukiwanie kodu: 1. Włącz urządzenie które ma być sterowane, a następnie skieruj pilota w jego kierunku.

 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” oraz jeden z „Głównych przycisków sterujących urządzeń” przez 3 do 5 sekund aż dioda LED zacznie nieprzerwanie świecić.

 3. Po zaświeceniu się diody LED, wciśnij raz przycisk „SET”, a następnie zwolnij go. Dioda LED zacznie migać co 1 sekundę – proces ręcznego wyszukiwania kodu.

 4. Skieruj uniwersalnego pilota w kierunku urządzenia które ma być sterowane, wielokrotnie naciskaj przycisk „POWER”. Kiedy urządzenie wyłączy się niezwłocznie wciśnij jeden z „Głównych przycisków sterowania urządzeń” w celu zapamiętania kodu urządzenia.

 5. Dla sprawdzenia poprawności działania wprowadzonego kodu, sprawdź działanie innych podstawowych przycisków. Jeśli odbiornik nie reaguje powtórz kroki począwszy od 2.


Programowanie przez automatyczne wyszukiwanie kodu:


 1. Włącz urządzenie które ma być sterowane, a następnie skieruj uniwersalnego pilota w jego kierunku.

 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” oraz jeden z „Głównych przycisków sterujących urządzeń” przez 3 do 5 sekund aż dioda LED zacznie nieprzerwanie świecić.

 3. Po zaświeceniu się diody LED, wciśnij raz przycisk „SET”, a następnie zwolnij go. Dioda LED zacznie migać co 1 sekundę – proces ręcznego wyszukiwania kodu.

 4. Skieruj uniwersalnego pilota w kierunku urządzenia które ma być sterowane, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „POWER” - dioda LED zacznie szybko migać – proces automatycznego szukania kodu został rozpoczęty.

 5. Dioda LED będzie migać co 3 sekundy. Kiedy urządzenie wyłączy się niezwłocznie wciśnij jeden dowolny przycisk dla zatrzymania automatycznego wyszukiwania kodu.

 6. Dla zapamiętania wyszukanego kodu urządzenia wciśnij jeden z „głównych przycisków sterowania urządzeń”.

 7. Dla sprawdzenia poprawności działania wprowadzonego kodu, naciśnij przycisk „POWER” - jeśli urządzenie włączy się oznacza to, że proces automatycznego wyszukiwania kodu został zakończony pomyślnie. Jeśli urządzenie nie włączy się oznaczać to może że proces będzie trzeba powtórzyć. Jeśli nadal nie będzie możliwe znalezienie poprawnego kodu może to oznaczać, że urządzenie nie jest obsługiwane przez uniwersalnego pilota.

Funkcje przycisków:
Uwaga:

Niektóre przyciski mogą nie działać przy wszystkich 6 urządzeniach. Powodem tego mogą być różne funkcje urządzeń.
PRZYCISK

FUNKCJA

POWER

Włączenie lub wyłączenie sterowanych urządzeń

Numery przycisków

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

MUTE

Wyłączenie fonii podczas oglądania programu

OK

Wybór i potwierdzenie opcji

TEXT

Pokazuje obraz teletextu

KANAŁ +

Kanał do góry

KANAŁ -

Kanał w dół

MENU

Opcje MENU

GÓRA

Przejście do góry - wybór opcji

DÓŁ

Przejście w dół - wybór opcji

PRAWO

Przejście w prawo - wybór opcji

LEWO

Przejście w lewo - wybór opcji

EXIT

Wyjście

GŁOŚNOŚĆ +

Zwiększenie siły głosu

GŁOŚNOŚĆ -

Zmniejszenie siły głosu

AV

Wciśnij wielokrotnie, by dokonać wyboru TV lub AV

SUB-T

 • TV: Przeprowadzanie w nagłówku operacji, podczas oglądania programu.

 • DVD: Wybór (włączenie/wyłączenie), dostępnych napisów DVD

NAGRYWANIE

Nagrywanie

PLAY

Odtwarzanie

STOP

Stop

PAUZA

Pauza

Przewiń do przodu

Przewiń do przodu

Przewiń do tyłu

Przewiń do tyłu

Powrót

Powrót do poprzedniego menu

Napisy

Napisy, wyświetlają informacje o wybranym kanale

SET

Używany podczas programowania urządzeń

Obraz

Wyświetlanie MENU video

LIGHT

Podświetlenie

SLEEP

Używany do automatycznego wyłączenia telewizora po 30, 60 lub 90 minutach

RED

Czerwony

GREEN

Zielony

YELLOW

Żółty

BLUE

NiebieskiUwaga: lista kodów znajduje się na końcu angielskiej wersji instrukcji.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna