Organizacja ćwiczeń I treningów z użyciem lotnictwa sił zbrojnych rpPobieranie 10,64 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar10,64 Kb.

ZASADY ORGANIZACJI LOTÓW WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH ZAŁOGOWYCH ORAZ BEZZAŁOGOWYCH
W STREFACH R


 1. W celu wykonania lotów wojskowych statków powietrznych w strefach R, wnioskujący lub organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest:

 1. pozyskać zezwolenie burmistrza lub prezydenta miasta (powyżej 25000 mieszkańców) na przelot wojskowego statku powietrznego nad miastem w jego granicach administracyjnych lub dyrektora parku narodowego w przypadku przelotu nad parkiem narodowym;

 2. przesłać do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o udzielenie zgody na wlot w strefę R co wiąże się z wniesieniem opłaty lotniczej przez zgłaszającego przelot;

 3. dla załogowych statków powietrznych wykonujących lot z V > 250 kts IAS zaleca się ze względów bezpieczeństwa, a także dla statków powietrznych bezzałogowych wykonujących operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS), co najmniej 133 dni1 przed terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia, dostarczyć do Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej następujące informacje:

 • nazwa przedsięwzięcia,

 • typ i ilość statków powietrznych,

 • trasę i wysokość lotu,

 • termin przedsięwzięcia,

 • lotniska startu, lądowania i zapasowe,

 • wniosek o wydzielenie ROL/EA lub TSA/TRA dla BSP,

 • sposób utrzymywania łączności radiowej pilota statku powietrznego ze służbami ruchu lotniczego lub wojskowymi organami naprowadzania i dowodzenia lotnictwem,

 • telefony kontaktowe osób upoważnionych do uzgodnień przedsięwzięcia;

 1. w przypadku pokazu lotniczego postępować zgodnie z Art. 123 ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r., Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
  i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych
  i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych z późniejszymi zmianami oraz
  pkt 1 lit. a, b i c przedmiotowych zasad.

 1. Pkt. 1a w części dotyczącej miast powyżej 25000 mieszkańców, pkt.1b i 1c nie dotyczy lotów BSP o masie statku powietrznego gotowego do lotu (masie startowej) nie większej niż 150 kg, wykonujących loty poza wysegregowanymi strukturami przestrzeni powietrznej wyłącznie w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS).

 2. Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  przesyła uzgodniony wniosek do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wydzielenie rejonu ograniczeń lotów ROL/EA, TSA, TRA2 lub/i zapewnienie służb ATS podczas lotu. 

Podstawa:

Ustawa Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. Art. 123;

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 106, poz. 678);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobów korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. Nr 210, poz. 1324);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 183, poz. 1794);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.1 Nie dotyczy lotów wykonywanych na podstawie Wytycznych Inspektora Sił Powietrznych Nr 1 z dnia
05 stycznia 2017r. (zezwolenie na niestosowanie prędkości 250kts - SERA).

2 ROL/EA, TSA, TRA – wydzielane zgodnie z „Zasadami wydzielania i rezerwacji przestrzeni powietrznej na potrzeby organizacji ćwiczeń, treningów, zawodów i pokazów z użyciem lotnictwa wojskowego (załogowego i bezzałogowego)” oraz „Zasadami wydzielania i rezerwacji przestrzeni powietrznej na potrzeby wykonywania skoków spadochronowych oraz zasadami zgłaszania wypuszczania balonów wolnych w FIR Warszawa”
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna