Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. AutorzyPobieranie 1,21 Mb.
Strona1/4
Data26.03.2018
Rozmiar1,21 Mb.
  1   2   3   4

Plan Odnowy Miejscowości Rybitwy na lata 2009-2020

Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r.Autorzy:
mgr Katarzyna Cichoń

mgr Paweł Walczyszyn
Przy współpracy:
Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu


InicjatywaLokalna.pl

ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

tel./fax 041 343 01 24

e-mail: biuro@inicjatywalokalna.plwww.inicjatywalokalna.pl


Rozdział

Nazwa

Strona
Spis treści

3

1.

Wstęp

4

2.

Metodologia

5

3.

Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości

6

4.

Charakterystyka Miejscowości Rybitwy

7

4.1

Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia i liczba ludności

7


4.2

Historia miejscowości

10

4.3

Określenie przestrzennej struktury miejscowości

12

5.

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

14

5.1

Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe

14

5.2

Obiekty i tereny

15

5.3

Infrastruktura społeczna

17

5.4

Infrastruktura techniczna

19

5.5

Przedsiębiorczość i rolnictwo

22

5.6

Kapitał społeczny i ludzki

23

6.

Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

24

7.

Miejscowość Rybitwy w 2020 roku

26

8.

Komplementarność celów z innymi programami

28

9.

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną


30

9.1

Zadania do realizacji w latach 2009-2020 w miejscowości Rybitwy

31

9.2

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne

32

10.

Opis zadania priorytetowego w ramach „PROW 2007-2013”

33

10.1

Szczegółowe zestawienie kosztów zadania priorytetowego

34

10.2

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania priorytetowego

34

11.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Rybitwy

35

11.1

Wdrażanie

36

11.2

Finansowanie

37

11.3

Komunikacja społeczna i promocja

43

11.4

Monitoring

44

11.5

Aktualizacja

44

Bibliografia

45

Spis tabel

46

Spis fotografii

47


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna