Opis zmianPobieranie 325,67 Kb.
Strona1/2
Data18.06.2018
Rozmiar325,67 Kb.
  1   2

Opis zmian w programie FK w wersji 2.58.
W wersji 2.58 programu FK zaszły zasadnicze zmiany, jeśli chodzi o sposób zamykania miesięcy a także jeśli chodzi o ewidencję dat wprowadzanych dokumentów. Pozostałe rzeczy nie uległy zmianie.
Jednocześnie możliwa jest również nawet po wgraniu wersji 2.58 praca w programie FK w taki sam sposób jak dotychczas.

To, czy program będzie pracował tak jak dotychczas, lub czy będzie wykorzystywał te nowości, które daje wersja 2.58 programu FK zależy tylko od operatora programu.


Pierwszą nowością w wersji 2.58 jest pamiętanie przez program daty wprowadzenia dokumentu do Dziennika. Polega to na tym, iż po naciśnięciu klawisza [F8] (celem zapisania dekretów), automatycznie jest zapisywana data systemowa komputera. Jest ona widoczna w prawym górnym rogu ekranu z rys.1
Przy korzystaniu z wszystkich nowości wersji 2.58 umożliwia ona chronologiczne sortowanie wszystkich dokumentów.

(Rys.1)
Drugą nowością w programie jest nowy przycisk w [Funkcjach Technicznych].Rys.2
Nazywa się on [Księgowanie Bufora + Zamknięcie miesiąca] (rys.2)


Po naciśnięciu tego przycisku wyświetli się ekran z rys.3
Rzeczą, która na pewno się tu przyda jest przycisk [Procedura Otwarcia Nowego Roku]. Po jego naciśnięciu wyświetli się opis procedury otwarcia programu FK na nowy rok.(rys.4.)
Na samej górze ekranu z rys.3 znajduje się przycisk [Otwórz program]. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie ekranu z rys.5. Po twierdzącej odpowiedzi systemowa data z kalendarza komputerowego zostanie na stałe wpisana do programu jako data rozpoczęcia pracy z programem FK w danym roku finansowym.
Zapisanie tej daty w programie jest dla niego sygnałem , iż użytkownik wybrał wykorzystywanie wszystkich nowości, które daje wersja 2.58 programu FK.
Jak widać na rys.3 każdy miesiąc ma przyporządkowane 2 przyciski. Przycisk [Księgowanie miesiąca] i przycisk [Zamknięcie miesiąca].

(rys.3)
Naciśnięcie przycisku [Księgowanie miesiąca] powoduje przepisanie wszystkich zapisów z Dzienników Księgowych do Księgi Głównej programu FK. Jest to operacja nieodwracalna. Innymi słowy, dopóki nie nastąpi zaksięgowanie zapisów z Dzienników Księgowych do Księgi Głównej możliwym są zmiany we wszystkich nie zaksięgowanych pozycjach w Dziennikach. Czyli program pracuje tak jak w starej wersji.


Można wówczas powiedzieć, iż dopóki nie zaksięgujemy danych z Dzienników do Księgi Głównej to dane księgowe są w buforze (w Dziennikach) . A jeśli w buforze, to można je dowolnie zmieniać. Oczywiście każda nowa zmiana w zapisach księgowych jest odnotowana w dacie wprowadzenia danych do Dziennika (patrz prawy górny róg ekranu z rys.1).

Zaksięgowanie danych z bufora (Dziennika) powoduje trwałe przeniesienie zapisów z Dzienników Księgowych do Księgi Głównej. Od tego momentu nie jest możliwym jakakolwiek zmiana w zapisach Dziennika w ramach zaksięgowanego miesiąca. Czyli bufor (Dziennik) zostaje zamknięty.


Jednocześnie po zaksięgowaniu danych z Dzienników do Księgi Głównej każdemu zapisowi zostaje przyporządkowana data, pod którą zapis został zaksięgowany a także numer ewidencyjny (patrz lewy górny róg, rys.6) Numery ewidencyjne nadawane są wg chronologii dat wprowadzania dokumentów i są nadawane narastająco w ramach roku dla wszystkich Dzienników.

(rys.4)


(rys.5)
Oczywiście po zaksięgowaniu danych nadal można dopisywać nowe pozycje do Dzienników Księgowych. Są one nadal otwarte dla zapisu nowych dokumentów. W przyszłości je również trzeba będzie zaksięgować.


Dopiero naciśnięcie przycisku [Zamknięcie miesiąca] (rys.3) zamyka możliwość jakichkolwiek zmian w Dziennikach. Oczywiście program kontroluje, czy wszystkie zapisy z Dzienników zostały wcześniej zaksięgowane. Inaczej zamknięcie miesiąca nie będzie możliwe.

(rys.6)
W ramach [Systemu Księga Główna], po wybraniu przycisku [Wydruk Zapisów Chronologicznie] możliwym jest podgląd wszystkich zapisów wraz z nadanymi im numerami ewidencyjnymi.


Konsekwencją przyjęcia takiej a nie innej zasady księgowania zapisów i zamykania miesięcy jest dodanie do każdego wydruku w jego prawym górnym rogu informacji o tym, czy wydruk jest zbudowany w oparciu o zaksięgowane czy o nie zaksięgowane dane i czy z te dane pochodzą z miesiąca zamkniętego czy z nie zamkniętego.
Do [Systemu Księga Główna] dodano nowy przycisk [Zestawienie Zbiorcze Dzienników] . Jest on tworzony w oparciu o zapisy z Dzienników. Daje możliwość porównania, czy Zestawienie Obrotów i Sald Księgi Głównej jest zgodne z zapisami z Dzienników.


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna