Opis technicznyPobieranie 180,87 Kb.
Data23.12.2017
Rozmiar180,87 Kb.

PROJEKT PRZEBUDOWY WNĘTRZ
STOŁÓWKI Z ZAPLECZEM KUCHENNYM

ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA, KARLINO, ul. Traugutta 2, działka nr 162/3

INWESTOR: Szkoła Podstawowa w Karlinieul. Traugutta 2, 78-230 Karlino

OPRACOWAŁ:


Inż. Walenty Kallaur


W skład projektu wchodzą:

I. Opis techniczny – technologia

II. Część opisowa projektu zagospodarowania działki.

III. Część opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego.

IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

V. Cześć rysunkowa.I. OPIS TECHNICZNY

- TECHNOLOGIA

Do projektu przebudowy wnętrz stołówki z zapleczem kuchennym

w Szkole Podstawowej w Karlinie ul. Traugutta2.


 1. Część ogólna.

Rozpatrywany zespół pomieszczeń żywienia wraz zapleczem kuchennym usytuowano w przyziemiu Szkoły Podstawowej w Karlinie przy


ulicy Traugutta 2.

Budynek wykonany metodą tradycyjną: murowany z cegły kratówki – ściany zewnętrzne – ze stropami gęsto żebrowymi. Budynek trzytraktowy o układzie ścian nośnych podłużnym.

Trakty pomieszczeń lekcyjnych szerokości 5,4metra rozdzielone korytarzem szerokości 2,5m. Budynek wyposażony w następujące instalacje:


 • c.o. i c.w.

 • kanalizacyjna,

 • wodociągowa,

 • wentylacji mechanicznej,

 • elektryczna.

Zwraca uwagę dobry stan techniczny budynku i instalacji oraz wykończenie wnętrz zapewniające odpowiednie walory użytkowe stołówki.

Budynek wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, w miarę upływu lat w zakresie układu funkcjonalnego stołówki zestarzał się. Wadliwy układ pomieszczeń stołówki nie odpowiada wymaganiom Sanepidu i BHP.

UWAGA: proponowana zmiana układu dotyczyła by wyłącznie kuchni, zmywalni naczyń stołowych, szatni personelu, magazynu produktów suchych i obieralni warzyw oraz umożliwiałaby poprawne rozwiązanie pozostałych pomieszczeń zaplecza. Ze względów konstrukcyjnych nie budzi to zastrzeżeń. Nie przewiduje się żadnych zmian w elewacji budynku.


  1. Program użytkowy.

Zaprojektowano stołówkę z zapleczem kuchennym na 500 posiłków obiadowych jednodaniowych o układzie funkcjonalnym rozdzielonym na dwa zespoły podzielone korytarzem, a mianowicie:

A – stołówkę ze zmywalnią naczyń stołowych, wydawalnią posiłków, kuchnię z przygotowalnią, magazyn dobowy, pomieszczenie mycia sprzętu kuchennego.

B – Magazyny: produktów suchych, ziemniaków, warzyw, urządzeń chłodniczych, opakowań zwrotnych; myjnię termosów.

Obieg talerzy w zespole A spełnia wymagania sanitarno-higieniczne
i pozwala na sprawną obsługę uczniów.

Dostarczane z kuchni gotowe produkty zostaną załadowane do lady bemarowej w wydawalni posiłków, skąd na talerzach składowanych w szafie przelotowej będą wydawane okienkiem podawczym na sale konsumpcyjną.

Po konsumpcji brudne talerze będą trafiały do zmywalni naczyń stołowych, gdzie będą natychmiast myte i wyparzane, a następnie będą złożone w szafie przelotowej pomiędzy wydawalnią posiłków, a zmywalnią.

Zmywalnie należy wyposażyć w zlewozmywak dwukomorowy i maszynę do mycia z wyparzaczem. Odpadki ze zmywalni najkrótszą drogą zostaną wyniesione na zewnątrz budynku do magazynu odpadków, skąd będą codziennie odbierane. Zespół pomieszczeń magazynowych, myjnię termosów, szatnię i łazienkę personelu oraz biuro intendentki – zespół B – zaprojektowano po przeciwnej stronie korytarza.

Gotowe produkty z kuchni zostaną przeniesione w termosach do wydawalni – do lady bemarowej. Przygotowalnia jest bezpośrednio połączona z kuchnią. Wyposażenie kuchni się nie zmienia, wyodrębniono następujące stanowiska obróbki czystej w kuchni:

- stanowisko obróbki mięsnej wyposażone w pień i zlewozmywak,

- stanowisko rozdrabniania warzyw (obranych i umytych…)

- stanowisko obróbki mącznej,

- stanowisko obróbki drobiu,

- stanowisko obróbki ryb,

- stanowisko mycia naczyń kuchennych wyposażone w basen i regał ociekowy,

- trzon kuchenny składający się z kotła warzelnego (150l.) i dwóch patelni elektrycznych oraz trzech taboretów gazowych, cztero palnikowych.

Poszczególne stanowiska rozdzielono zlewozmywakami dwukomorowymi.

Wszystkie pomieszczenia produkcyjne należy wyposażyć w umywalki.

Przygotowalnia brudna będzie składała się z następujących stanowisk:

- stanowisko z obieraczką ziemniaków i basenem,

- stanowisko ręcznego doczyszczania warzyw ze zlewozmywakiem,

- stanowiska naświetlania jaj promieniowaniem ultrafioletowym.

Magazyn produktów suchych należy wyposażyć w regały stalowe.

Magazyn urządzeń chłodniczych należy wyposażyć w szafę chłodniczą i dwie skrzynie mrożnicze lub szafy mrożniczo-chłodnicze.

Magazynek dobowy umiejscowiony został przy kuchni i należy wyposażyć go w dwa regały stalowe oraz w szafę chłodniczą.

Dodatkowo w skład stołówki wejdą następujące pomieszczenia:

- śluza

- szatnia z łazienką personelu – damska,

- magazyn odpadków,

Po przeciwnej stronie korytarza:

- schowek porządkowy z regałem na stężone roztwory środków dezynfekujących,

- biuro intendentki
  1. Wyposażenie.

Wymienić należy przybory sanitarne w kuchni i wykonać basen murowany z regałem stalowym ociekowym. Zdemontować urządzenia grzejne w istniejącej kuchni i przenieść do projektowanej kuchni. Między projektowana wydawalnią posiłków, a zmywalnia wykonać szafę przelotową na czyste naczynia.

Stanowisko naświetlania jaj zaopatrzyć w urządzenie do tego celu przewidziane wyposażone w lampę promieni UV. W kuchni, wydawalni i zmywalni należy wykonać wentylację mechaniczną (nawiewno- wywiewną), wyodrębnioną od pozostałego układu wentylacyjnego zaplecza. Wentylacja ta powinna zapewniać:

- w kuchni – 15 -30 -krotna wymianę powietrza na godzinę, temperatura nawiewu zimą +20stopni Celsjusza, odciąganie zużytego powietrza za pomącą okapów nad urządzeniami grzewczymi.

- w zmywalni – 5-10-krotną wymianę powietrza na godzinę, temperatura nawiewu zimą +20 stopni Celsjusza.

Przy projektowaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla warunków zimowych należy ją tak obliczyć, aby zapewnić utrzymanie temperatury pomieszczenia zgodnej z normą PN/B-02402 „Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych w budynkach” utrzymując w strefie przebywania ludzi prędkość przepływającego powietrza nie większą


niż 0,3m/s. W kuchni należy przewidzieć instalację elektryczna hermetyczną. Urządzenia i maszyny zasilane energią elektryczną powinny być wyposażone w instalację ochronną od porażeń. System instalacji przeciwporażeniowej (zerowanie lub uziemienie) powinien być ustalony z Zakładem Energetycznym. Liczba pracowników kuchni nie zmienia się i przewidziano odpowiedni zaplecze socjalne (5 kobiet + 1 mężczyzna).


 1. Przedmiot opracowania.

Stołówka – jest zakładem gastronomicznym przygotowującym surowce, wyroby kulinarne poddane uprzednio odpowiednim procesom technologicznym i przetworzone do bezpośredniego spożycia.

Projektowany zakład jest samodzielny i przygotowuje posiłki do spożywania ich wyłącznie na miejscu.

Stołówkę zaprojektowano jako wbudowaną w inny obiekt – w szkołę.

Zakłady gastronomiczne znajdujące się w budynku o innym przeznaczeniu powinny być w sposób trwały oddzielone od innych pomieszczeń z nimi nie związanych. Nie dozwolone jest korzystanie przez osoby postronne z pomieszczeń sanitarno – higienicznych przeznaczonych dla pracowników oraz dróg komunikacyjnych stołówki dotyczy części A – kuchnia plus zmywalnia oraz korytarza pomiędzy zespołem pomieszczeń A i B podczas przygotowywania posiłków (korytarz może być użytkowany jedynie podczas fazy wydawania posiłków, kiedy korytarz nie jest wykorzystywany do transportu produktów spożywczych). Budynek stołówki jest usytuowany tak, aby pomieszczenia produkcyjne oraz magazyn odpadków były zlokalizowane od strony północnej /północny- wschód/.

Pojemność sali konsumentów 250 uczniów /dwukrotne wykorzystanie w południe, kuchnia jest dostosowana do wydajności konsumentów, a więc liczby miejsc, rodzaju, wyboru i poziomu serwowanych dań, ilości przerabianych na miejscu świeżych produktów w stosunku do ilości dań gotowych, jak również częstotliwości wymiany konsumentów.
 1. Wymagania funkcjonalne.

Pomieszczenia przeznaczone na działalność gastronomiczną powinny mieć odpowiednią powierzchnię oraz właściwą funkcjonalność.

Powierzchnię uzależniono od wielkości urządzeń technologicznych i ich lokalizacji, zgodnie z przepisami BHP, z uwzględnieniem dróg komunikacyjnych. W zakładzie wyróżniono funkcje:

- magazynowania, np. surowców, odpadków…

- produkcyjną (włączając zmywalnię),

- ekspedycji gotowych posiłków, wydawalnię,

- konsumpcyjną (sala konsumentów),

- administracyjną i socjalną (szatnia personelu, pomieszczenie intendentki…).

Pomieszczenia oraz urządzenia powinny być tak usytuowane, aby zachować ciąg produkcji zapobiegający krzyżowaniu się dróg surowców i gotowych posiłków. Ciągi produkcyjne zaprojektowano w taki sposób, aby każdy następny cykl przebiegał w coraz czystszej części pomieszczeń kuchennych i stołówki.

Należy przestrzegać rozdzielnego magazynowania lub przechowywania niektórych artykułów spożywczych takich jak mięso, wędliny drób nabiał, ryby, jaja, produkty suche, warzywa i owoce.

Niedozwolone jest przechowywanie surowych artykułów spożywczych razem z produktami gotowymi lub półproduktami, zwłaszcza z takimi, które mogą oddziaływać na siebie powodując zmianę smaku lub zapachu.


  1. Gospodarka magazynowa.

Ze względu na potrzeby w skład magazynów wchodzą:

- magazyny warzyw ….

- magazyny artykułów spożywczych np. magazyn produktów suchych, magazyn dobowy…

- stanowisko naświetlania jaj (ponadto ich mycie i dezynfekcja),

- magazyn środków czystości,

- magazyn odpadków.

Dostawa surowców i artykułów spożywczych powinna odbywać się z zewnątrz do przedmagazynu od strony zaplecza.

Ziemniaki będą transportowane bezpośrednio do magazynu ziemniaków zsypem.

W magazynie ziemniaków i warzyw oświetlenie dzienne jest niewskazane. Nie należy dopuszczać do nasłonecznienia pomieszczeń działów produkcyjnego i magazynowego.

Magazyny będą umieszczone w części piwnicznej.

Transport surowców odbywać się będzie klatką schodową.

Wobec tego, że stołówka jest nieduża przeznaczono pomieszczenie na szafy chłodnicze i zamrażarki wyposażone we wpust podłogowy i zlewozmywak.

Magazyn dobowy zlokalizowano bezpośrednio przy kuchni. W magazynie dobowym przewidziano urządzenia chłodnicze.

Magazyn jaj, w którym ponadto będzie się je naświetlało jest wyposażony w lodówkę, zlewozmywak dwukomorowy oraz urządzenie do naświetlania jaj promieniami UV.

Magazyn odpadków jest dostępny wyłącznie z zewnątrz i zabezpieczony przed szkodnikami.

Ze względu na to, że powstaje niewielka ilość odpadków, a zorganizowany będzie ich wywóz, odstąpiono od wymagań chłodzenia magazynu odpadków.

W zakładzie gastronomicznym wydzielono część pomieszczenia do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości oraz środków do w części łazienki personelu.
  1. Część produkcyjna.

W skład części produkcyjnej wchodzą następujące pomieszczenia:
   1. Obróbki wstępnej surowców (obieralnia warzyw).

Przygotowalnia wstępna zlokalizowana jest w przyziemiu.

W przygotowalni wydzielono ciąg technologiczny:

- obróbki warzyw i ziemniaków (obieraczka z płuczka, basen i stanowisko do oczkowania).

Z uwagi na dostarczanie ryb w postaci mrożonej i nie wymagającej obróbki brudnej, w przygotowalni nie przewidziano stanowiska brudnej obróbki ryb.

Obróbkę mięsa i ryb zalicza się do procesów technologicznych czystych i z tych względów czynności tej nie można wykonywać w omawianym pomieszczeniu.

Transport przygotowywanych surowców po obróbce w przygotowalni (usytuowanej w przyziemiu) odbywać się będzie wózkiem podawczym do kuchni. Przygotowalnia posiada dogodne połączenie z magazynem ziemniaków i warzyw, zapewnia też dogodne wynoszenie pojemników z odpadami.

Przy częściowym zaopatrywaniu stołówki w półfabrykaty pomieszczenie przygotowalni może być odpowiednio zmniejszone.
   1. Obróbki termicznej (kuchnia).

Kuchnia łączy się bezpośrednio z:

- wydawalnią posiłków

W kuchni po uzgodnieniu programu technologicznego z Inwestorem wydziela się następujące stanowiska:

- obróbki mięsa (pień do mięsa, zlewozmywak, stół do porcjowania)

- obróbki mącznej (stół roboczy),

- rozdrabniania warzyw (zlewozmywak, maszyna do rozdrabniania)

- stanowisko obróbki drobiu (zlewozmywak, stół roboczy),

- stanowisko obróbki ryb (zlewozmywak, stół roboczy),

- obróbki termicznej (kocioł, trzony kuchenne i patelnie elektryczne),

- zmywalni naczyń kuchennych, umiejscowionej w boksie (basen, zlewozmywak do mycia drobnego sprzętu i regał ociekowy),

W pomieszczeniu obróbki termicznej uwzględniono umywalki.

Wobec zaopatrywania zakładu w pełny asortyment z garmażerni zrezygnowano z pomieszczenia garmażerni).

Kuchnia posiada dogodne połączenie z magazynem produktów suchych i magazynem dobowym.

Wszystkie pomieszczenia posiadają światło dzienne.

Szerokość przejść roboczych w strefie kuchni od 1,0 do 1,2m.

Dodatkowe wyposażenie kuchni to maszyny do krojenia (chleb wędliny i ser), waga, deski do krojenia, odpowiedniej wielkości blaty robocze i blaty do odstawiania oraz wózek do przewozu gotowych dań do szafki
z bemarami.

Wymagane jest miejsce do odstawiania, szafki na naczynia, nakrycia i sztućce.
   1. Ekspedycyjne (wydawanie na miejscu).

Wydawanie posiłków na miejscu rozwiązano poprzez ich ekspedycję do sali konsumentów z wydawalni. Wydawalnia, także bezpośrednio łączy się ze zmywalnią przez okienko.

Wydawalnia samoobsługowa jest uzasadniona niedoborem personelu.


   1. Zmywalnia (naczyń kuchennych, stołowych).

W stołówce po uzgodnieniu programu technologicznego z Inwestorem zaprojektowano:

- zmywalnie naczyń stołowych (naczyń wielokrotnego użytku),

- zmywalnie naczyń kuchennych (w boksie przy kuchni).

Zmywalnia naczyń stołowych posiada bezpośrednie połączenie (okienkiem podawczym) z salą konsumentów w celu odbioru brudnych naczyń oraz odrębne bezpośrednie połączenie szafą przelotową z wydawalnią.

Wydawanie naczyń czystych, zwrot naczyń brudnych oraz transport odpadków ze zmywalni rozwiązano w sposób zapobiegający krzyżowaniu się dróg przekazywania czystych i brudnych naczyń stołowych, oprócz tego zagwarantowano łatwość usuwania odpadków bez konieczności przechodzenia przez inne pomieszczenia produkcyjne lub magazynowe (przez korytarz).

W zmywalni naczyń stołowych zaprojektowano ciąg składający się z następujących elementów:

- stół odkładczy z ewentualnym miejscem (otworem) do usuwania odpadków

- zlewozmywak dwukomorowy,

-maszynę do mycia i wyparzania naczyń w temperaturze mycia 82-85 stopni Celsjusza (przelotowa lub obrotowa)

- stół odkładczy

-szafę przelotową.

W pomieszczeniu tym nie należy przechowywać czystych naczyń – funkcję tę każdorazowo spełnia szafa przelotowa.

W zmywalni naczyń stołowych nie dopuszcza się stosowania domowych zmywarek do mycia naczyń ze względu na obniżona temperaturę wody podczas mycia, należy zastosować urządzenie umożliwiające mycie z wyparzaniem.

We wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych zakładu powinny być umywalki do mycia rąk, wpusty podłogowe i zawory ze złączką do węża.

Przy każdej umywalce powinny się znajdować ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na mydło w płynie.

Rozmieszczenie urządzeń w zmywalni naczyń stołowych gwarantuje jednokierunkowy tok pracy, od strony prawej do lewej.

Zwrot naczyń przez konsumentów do okienka podawczego.
   1. Sala konsumentów.

Wejście do sali konsumentów prowadzi przez korytarz komunikacyjny nie użytkowany przez nikogo podczas procesów przygotowywania posiłków.

Jako minimalny wskaźnik powierzchni sali konsumentów przyjęto 1,4m2/1m.k. (miejsce konsumpcyjne) plus 20% na komunikację.

Urządzenie Sali konsumpcyjnej zależy od rodzaju i charakteru lokalu.

W stołówce obok sali konsumpcyjnej usytuowano WC dla konsumentów, podzielone wg płci oraz z dostępem dla osób niepełnosprawnych.

WC składa się z przedsionka z umywalką i kabiny ustępowej.

Wysokość sali konsumentów co najmniej 3,0m, w naszym przypadku 2,90m z dopuszczeniem do odstępstwa od wymagań normowych przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Szatnie dla konsumentów zastąpiono wieszakami umieszczonymi na sali.

Odległość wieszaka od miejsca konsumpcji nie może być mniejsza niż 1,20m.

Wygodne miejsce do jedzenia dla jednej osoby powinno mieć szerokość 60cm i głębokość 40cm. Konieczny jest właściwy odstęp między osobami.

Pośrodku stołu należy przewidzieć pas szerokości 20cm na półmiski, salaterki i wazy. Korzystna całkowita szerokość stołu wynosi 80-85cm.

Odległość między stołem, a ścianą powyżej 75cm, gdyż samo krzesło potrzebuje 50cm.

Jeśli między stołem, a ścianą ma być przejście, wówczas odległość ta wynosi 100cm.
3.2.6. Pomieszczenia administracyjne i socjalne.
Na terenie szkoły zaprojektowano ustęp z prysznicem obok szatni.

Dla pracowników wydzielono szatnię podstawową, wyposażona w szafki dwudzielnie a także węzeł sanitarny.

Szatnia jest dostępna z komunikacji, a więc odpada konieczność przechodzenia do niej przez pomieszczenia produkcyjne i magazynowe.

Węzeł sanitarny usytuowany przy szatni jest wyposażony w jeden natrysk (na 8 pracowników) i jedna umywalkę do mycia rąk (na 10 pracowników) oraz jeden ustęp (na 10 osób) - biorąc pod uwagę najliczniejszą zmianę.

W szatni na każdego pracownika przypada 2,08m2 wolnej powierzchni podłogi (powinno przypadać więcej niż 0,5m2).

Również wydzielono części pomieszczenia w szatni pracowników na jadalnię dla pracowników, przy wskaźniku 1,1m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywającego posiłek.

WC, umywalnie i natrysk, oraz szatnię personelu usytuowano pobliżu wejścia gospodarczego (są dostępne dla całej załogi) jednakże za przedsionkiem ponieważ jest nie ogrzewany (co grozi przeziębieniem osób pracujących w pomieszczeniach silnie nagrzanych).

W szatni i zespołach sanitarnych dopuszczono zastosowanie oświetlenia pośredniego.


3.2.7. Komunikacja.
Szerokość korytarzy dla ruchu towarowego na zapleczu wynosi 2,5m.

Niedopuszczalne są progi przypodłogowe między pomieszczeniami na jednej kondygnacji (jakakolwiek różnica poziomów).

Na traktach komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej drzwi powinny mieć szerokość minimum 1,2m.
4.0. Wymagania sanitarno-higieniczne.
Produkcję artykułów spożywczych wolno prowadzić w stołówce przeznaczonej do tego celu, w należytych warunkach sanitarnych i higienicznych, zapewniających właściwą jakość zdrowotną produkowanych wyrobów kulinarnych.

W stołówce należy zapewnić odpowiednią do potrzeb ilość bieżącej zimnej i ciepłej wody. Woda powinna być doprowadzona z wodociągu publicznego.

W zakładzie powinien być zorganizowany system odprowadzania ścieków i usuwania odpadów tak, aby ścieki i odpady były usuwane na bieżąco. Urządzenia i sprzęt służące do tego celu powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.

Przy poszczególnych stanowiskach pracy odpady z produkcji powinny być przechowywane w szczelnych, wykonanych z nienasiąkliwego materiału pojemnikach i usuwane z pomieszczeń produkcyjnych niezwłocznie po wypełnieniu 2/3 objętości pojemnika, a w każdym przypadku po zakończeniu prac.

Po usunięciu odpadów, pojemniki i sprzęt kontaktujący się z odpadami należy umyć i wydezynfekować w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu.

Sposób gromadzeniu odpadów, usuwania ich z pomieszczeń zakładu,


a także mycia i dezynfekcji nie może powodować zanieczyszczenia artykułów spożywczych.

Budynek i instalacje z nim związane, w tym także elementy wykończenia ścian i stropów oraz drzwi i okna, powinny być wykonane tak, aby istniała możliwość łatwego utrzymania ich w czystości i zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi i dostępem szkodników.

Pomieszczenie produkcyjne powinny być zaprojektowane w sposób zapewniający właściwy kierunek procesów technologicznych.

Ciągi produkcyjne powinny przebiegać możliwie w linii prostej w taki sposób, aby każdy następny cykl produkcyjny odbywał się w coraz czystszej części pomieszczeń

W stołówce powinny znajdować się odpowiednio do potrzeb, urządzenia do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, aparatury, naczyń, opakowań zwrotnych oraz sprzętu, wykonane z materiału nierdzewnego.

W szczególności zmywanie naczyń, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych powinno odbywać się w wydzielonych miejscach.

Sprzęt taki jak: noże, szufle, łyżki, szczypce, widelce, deski, naczynia powinien być wydzielony dla poszczególnych asortymentów, artykułów spożywczych i nieuszkodzone. Blaty stołów i lad powinny być wykonane z materiału twardego, powinny być gładkie i łatwe w utrzymaniu czystości.

Umyte i wydezynfekowane sprzęt i opakowania powinny być przechowywane w wydzielonych i odpowiednio zabezpieczonych szafkach.

Umywalki do mycia rąk muszą być zainstalowane w każdym pomieszczeniu. Mogą one być wyposażone w zwykłą armaturę doprowadzającą ciepłą i zimną wodę oraz mydło i ręczniki jednorazowego użytku.

W zakładzie gastronomicznym należy wydzielić miejsce do przechowywania:

- sprzętu do utrzymania w czystości pomieszczeń i urządzeń,

- zapasu środków do mycia i dezynfekcji.

Niedozwolone jest przechowywanie surowców w raz z produktami gotowymi, z towarami nie będącymi żywnością, ani też z takimi produktami, które mogą na siebie oddziaływać, powodując zmianę smaku i zapachu.

Sprzęt, narzędzia i naczynia używane w pierwszej fazie produkcji do obróbki surowców i półfabrykatów nie powinny mieć kontaktu z żywnością w końcowej fazie produkcji.

Pracownik zatrudniony przy obróbce surowców i półfabrykatów, w razie potrzeby kontaktu z końcowymi produktami, każdorazowo przed zetknięciem się z tymi produktami, musi dokonać zmiany wymaganych środków ochrony indywidualnej na czyste oraz dokładnie się umyć (śluza kuchenna).

Sprzęt, narzędzia i naczynia, po użyciu w toku produkcji, powinny być umyte i wydezynfekowane oraz przechowywane w sposób nie powodujący zagrożenia dla jakości zdrowotnej artykułów spożywczych.

Surowce, półfabrykaty bądź końcowe produkty powinny być przechowywane i transportowane w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, zepsuciem i rozmnażaniem drobnoustrojów.

Środki spożywcze łatwo psujące się oraz te dla których producent określił temperaturę przechowywania niższą niż temperatura otoczenia, powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych, a mrożonki w zamrażarkach.

Opakowane artykuły spożywcze powinny być składowane na przewiewnych i łatwych do przesuwania podkładach lub regałach w magazynie produktów suchych.

5.0 Wymagania budowlane i instalacyjne.
5.1 Podłogi.
Posadzki w zakładzie powinny być łatwo zmywalne, gładkie (ale nie śliskie), nienasiąkliwe, trudno ścieralne.

W zależności od potrzeb należy wykonać spadki o wielkości 1-1,5% do kanalizacyjnych wpustów podłogowych.

W pomieszczeniach produkcyjnych zaleca się wpusty liniowe zasyfonowane.
5.2. Ściany.
Ściany w pomieszczeniach produkcyjnych, zmywalni naczyń stołowych, zmywalni termosów i pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia chłodnicze należy do wysokości 2m wykończyć płytkami zmywalnymi.

Ściany chłodni oraz magazyn odpadków należy do pełnej wysokości wykończyć płytkami zmywalnymi. Ściany pomieszczenia naświetlania jaj powinny być do wysokości 2m wykończone płytkami zmywalnymi.

Narożniki ścian przy ciągach komunikacyjnych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Na charakter wnętrz składa się szereg czynników minimum ich wykończenie barwne, kształtowanie ścian, kolorystyka podłóg oraz wyposażenie w sprzęt i meble.


5.3. Stolarka.
Drzwi powinny być szczelne, o łatwo zmywalnej powierzchni.

W drzwiach do kabin ustępowych należy zainstalować typowe kratki wentylacyjne.

Zaleca się stalowe drzwi do zaplecza, oraz pomieszczenia na odpadki.

W pomieszczeniach tych dopuszcza się obicie drzwi blachą do wysokości 40cm.

Na drogach transportowych nie mogą występować progi ani stopnie.

Okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą stałe wietrzenie pomieszczeń w górnych częściach, mechanizm otwierania na poziomie parapetu.

W pomieszczeniach produkcyjnych okna należy wyposażyć w siatki przeciw owadom.

Stosunek powierzchni okien (w świetle ościeży) do powierzchni podłóg powinien wynosić:

- w sali konsumentów co najmniej 1:8

- w kuchni co najmniej 1:8,

- w przygotowalni 1:8,

- w zmywalnie 1:8,

- w pozostałych pomieszczeniach w tym w magazynach spożywczych, zaleca się stosunek 1:12.
5.4. Wentylacja.
Nad urządzeniami technologicznymi, z których wydobywa się para czy spaliny np. od urządzeń gazowych, trzeba umieścić odpowiednie okapy wentylacyjne.

Okapy wentylacyjne należy wykonać nad zespołami takich urządzeń technologicznych jak: kotły warzelne, trzony kuchenne, taborety grzewcze czy patelnie elektryczne.

Zaleca się okapy wentylacyjne o pionowych przegrodach z odprowadzeniem skroplin.

W pomieszczeniach produkcyjnych powinno być zapewnione podciśnienie 10-15% w stosunku do pozostałych pomieszczeń.

Przewody wentylacji mechanicznej przechodzące przez pomieszczenia produkcyjne, magazynów, socjalne, sale konsumpcyjne należy obudować.

Wentylacja grawitacyjna obowiązuje we wszystkich pomieszczeniach.

W pomieszczeniach, w których powinno się zapewnić szybkie usuwanie zapachów np. w kuchni trzeba stworzyć warunki podciśnienia, aby nie dopuścić do przenikania zapachów do sąsiednich pomieszczeń.

Minimalne krotności wymian powietrza:

- sala konsumentów 10-15 wymian/godzinę, temperatura nawiewu +20 stopni Celsjusza,

- zmywalnia naczyń stołowych , przygotowalnia 8-10 wymian/godzinę,

- kuchnia 15 wymian/godzinę, temperatura nawiewu +20stopni Celsjusza,

- szatnia zgodnie z przepisami BHP 4 wymiany/godzinę,

- natryski, umywalnia 5 wymian/godzinę, temperatura nawiewu +25 stopni Celsjusza,

- pomieszczenie szaf chłodniczych wg zysków ciepła- orientacyjnie 450-850 W/h na jedno urządzenie chłodnicze,

-pomieszczenie WC 50m3/jedno oczko x n, 25 m3 na jeden pisuar.

Pomieszczenia o różnym poziomie wymagań sanitarnych nie mogą być łączone we wspólny układ wentylacji mechanicznej (np. sala konsumentów z zapleczem produkcyjno magazynowym).


5.5. Instalacja wod.-kan.
Instalacja wodociągowa i ciepłej wody z wyjątkiem przewodów gazowych powinna być prowadzona pod tynkiem.

Zaleca się stosowanie przewodów miedzianych.

Przewody wodociągowe mogą być natomiast po tynku na poziomie piwnic i w traktach komunikacyjnych, jeżeli będą zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

Ścieki technologiczne nie mogą być podłączone do wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie budynku – powinien je odprowadzać wydzielony układ biegnący, aż do urządzeń podczyszczających zlokalizowanych na zewnątrz obiektu.

Przy umywalkach i pisuarach muszą być wpusty podłogowe.

W zespołach sanitarnych należy przewidzieć zawory czerpalne ze złączką do węża na potrzeby porządkowe.

Zapotrzebowanie na wodę dla zakładu gastronomicznego na podstawie norm zużycia wody w ciągu wody wynosi:

-na cele porządkowe 1,5 l/m2 powierzchni (przy założeniu dwukrotnego mysia w ciągu doby)

- na cele sanitarno-higieniczne 60 l/1 pracownika korzystającego z natrysku, oprócz tego 30 l na 1 pracownika.

W bilansie ilości ciepłej wody użytkowej przyjęto 50% zapotrzebowania na wodę przedstawionego powyżej.

Temperatura ciepłej wody w instalacji nie powinna przekraczać 55 stopni Celsjusza dla instalacji z rur stalowych ocynkowanych i 60 stopni Celsjusza dla instalacji z rur miedziany i polipropylenowych.

Przygotowanie ciepłej wody przy umywalkach i zlewozmywakach powinno gwarantować natychmiastowe osiągnięcie temperatury 45 stopni Celsjusza.

Zaleca się podgrzewacze elektryczne przepływowe o wydajności 10 l/min.

Przy umywalkach trzeba zainstalować suszarkę do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku, a oprócz tego zawiesić pojemnik na mydło w płynie.

Ilość ścieków przyjmuje się wskaźnikiem 95% zapotrzebowania na wodę zimną.

W kuchni, przygotowalni, wydawalni musi być zainstalowana umywalka do mycia rąk. Obok wpustów podłogowych należy zainstalować zawory czerpalne ze złączką do węża.

W pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych i obieralni warzyw należy wykonać wpusty podłogowe średnicy 100mm, w pozostałych pomieszczeniach wpusty średnicy 50mm.

Łapacz tłuszczu i piasku należy zlokalizować poza zakładem, wyjąwszy łapacze skrobi, które powinny być instalowane przy obieraczce ziemniaków. Tłuszczowniki należy również wykonać na zewnątrz zakładu.
5.6 Instalacje centralnego ogrzewania.
Instalacja centralnego ogrzewania powinna być prowadzona pod tynkiem lub obudowana, z wyjątkiem przyłączy (gałązek) do grzejników.

Grzejniki centralnego ogrzewania powinny być gładkie.

Ze względów higienicznych poleca się grzejniki stalowe, płytowe typu PURMO i RATEC, bardzo łatwe do utrzymania w czystości (pewne ich elementy są rozbieralne do czyszczenia).

Zabrania się stosowania grzejników żarowych i radiatorowych.

Wobec konieczności zaprojektowania indywidualnego ogrzewania pomieszczeń należy przewidzieć modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
5.7. Instalacje elektryczne.
Instalacja oświetleniowa powinna być przewidziana dla wszystkich pomieszczeń. Urządzenia i maszyny zasilane energią elektryczna wymagają stosowania instalacji ochrony od porażeń.

Oświetlenie naturalne i sztuczne, temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach należy dostosować do wykonywanych w nim czynności i muszą odpowiadać wymogą BHP.

Niedostatek oświetlenia naturalnego należy zrekompensować zwiększając natężenie oświetlenia sztucznego powyżej obowiązujących norm.

Punkty świetlne powinny być obudowane i zapewniać prawidłowe oświetlenie przy każdym stanowisku pracy.

Punkty oświetlenia bocznego nad umywalkami, zlewozmywakami, basenami trzeba zainstalować na wysokości 1,90 m od poziomu posadzki.

Natężenie oświetlenia sztucznego powinno wynosić:

- w sali konsumentów 200-300 lx,

- w pomieszczeniach produkcyjnych 100 lx

- na stanowiskach pracy 300 lx.
5.8. Instalacja gazowa.
Gaz dla pomieszczeń zakładu gastronomicznego będzie służył wyłącznie celom produkcyjnym i grzewczym.

Przewody gazowe w pomieszczeniach usługowych należy wykonać z rur stalowych bez szwu połączonych przez spawanie i układanych po wierzchu ściany. Dopuszcza się wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych.

Zabrania się obudowywania przewodów gazowych.

5.9. Ochrona przed hałasem.
Wejście na zaplecze i miejsce dostawy towarów powinno być usytuowane na zewnątrz budynku, jak najdalej od klatki schodowej, w miarę możliwości od strony z oknami.

Dostawy towarów nie mogą odbywać się w godzinach wczesno rannych (w godzinach lekcyjnych wykluczone dostawy).

Nad wejściem do zaplecza oraz do pomieszczeń na odpadki należy umieścić daszki ochronne. Szerokość daszków minimum 100cm.
5.10. Komunikacja.
Szerokość korytarz dla ruchu towarowego na zaplecze produkcyjne i magazynowe powinna wynosić minimum 2,5m.

Szerokość biegu klatek schodowych dla ruchu towarowego powinna wynosić 1,2m, a wysokość stopni nie może przekraczać 0,175m.

Drzwi dla ruchu towarowego na traktach komunikacji wewnętrznej powinny mieć szerokość co najmniej 0,9m, a komunikacji zewnętrznej 0,9-1,2m.
6.0. Wyposażenie techniczne zakładu.
6.1. Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej ziemniaków.
Obróbka wstępna ziemniaków i warzyw obejmuje następujące operacje:

- sortowanie,

- mycie,

- oczyszczanie,

- rozdrabnianie.

Ziemniaki powinno się myć i sortować w czasie przekazywania ich do magazynu. Często jednak czynności te wykonuje się podczas pobierania ich z magazynu do obróbki.

Przygotowalni brudnej do obierania ziemniaków i warzyw zastosowana powinna być obieraczka OZP-40z płuczką – jednocześnie pukająca.

Moc silnika płuczko-obieraczki OZP-40 wynosi 600W, wydajność 200kg /h, zużycie wody 12dm3/min.


6.2. Maszyny do rozdrabniania warzyw i owoców.
Do rozdrabniania warzyw w kuchni zastosować krajalnicę MJ-6 produkcji polskiej. Krajalnicę ustawić na stole w ciągu obróbki warzyw lub zawiesić na ścianie obok.

Krajalnica MJ-6 służy do rozdrabniania surowych warzyw na miazgę, różnego rodzaju kostki, plastry, paski…Wydajność 100-180kg/h.


6.3. Maszyny do rozdrabniania i spulchniania mięsa.
Do najbardziej rozpowszechnionych urządzeń rozdrabniających mięso surowe i gotowane, słoninę oraz ryby należą maszyny zwane popularnie wilkami – zalecana MUM-10.

Może też napędzać przystawki do krajania wędlin, chleba, warzyw oraz przecierania zup.

Maszynę tę ustawić na stole do obróbki mięsnej w kuchni.

Dodatkowo można zastosować mały kuter.

Będzie służył do rozdrabniania i emulgowania mięsa, jarzyn, owoców, zup-kremów czy pasty.

Aby przygotować mięso na steki, rumsztyki, sznycle, zrazy, befsztyki itp. Należy je uprzednio spulchnić.

Zalecany kuter firmy Elektrolux poj. 11 litrów.
6.4. Maszyny do krajania wędlin, sera, chleba i flaków.
Zalecana maszyna MKWr-300 do krajania wędlin, sera i chleba (zmodyfikowany model maszyny Merkury 3) oraz krajalnica uniwersalna 612p dokrajania wędlin, serów, mięsa surowego, gotowanego, pieczonego, warzyw oraz pieczywa.

Do krajania flaków służy ręczna maszyna produkcji polskiej o wydajności 25kg/h lub przystawka MUF-600 do uniwersalnej maszyny gastronomicznej.

Maszyny te ustawić w kuchni.
6.5. Uniwersalne maszyny gastronomiczne.
Dzięki zastosowaniu dużej liczby różnorodnych przystawek zastępują one wiele maszyn jednoczynnościowych.

Maszyny uniwersalne ogólnego zastosowania są wyposażone w podstawowe przystawki do rozdrabniania warzyw, mięsa, krajania wędlin, chleba…

W Polsce są produkowane MUN-15 oraz MK-11.

Korpus wraz z podstawka może być przykręcany na stałe do stołu roboczego lub umocowany na płycie nośnej stojaka przesuwnego.

Przystawki do maszyny MUN-15 to:

-przystawka MUJ-250 do krajania warzyw, jarzyn,

- Przystawka MUM-820 do mielenie mięsa, służy do mielenie mięsa surowego i gotowanego,

- przystawka MUW-250 (do krajania wędlin i chleba jest przeznaczona do krajania wędlin w plastry i chleba w kromki o grubości 1,16mm),

-przystawka MUK-500 do mielenia kawy jest przystosowana również do współpracy z maszyną MUM-10. Służy jako młynek do mielenia kawy i wszelkich produktów zbożowych,

- przystawka MUZ-200 do przecierania zup i jarzyn, współpracuje z maszyną MUZ-200/U i z maszyna do mielenia mięsa MUM-10 (MUZ-200/w),

-przystawka MUP-250 służy do ubijania śmietany, jaj, mieszania wszelkiego rodzaju kremów, majonezu oraz zagniatania ciast lekkich – tortowych,

- przystawka MUF-600 do krajania flaków jest przystosowana do współpracy z maszyną uniwersalną (MUF-600/U) i do współpracy z elektryczną maszyną do mielenia mięsa (MUF-600/W),

-przystawka MUL-900 do wyrobu lodów,

-przystawka MUN-460 służy do ostrzenia na mokro narzędzi tnących innych przystawek maszyny uniwersalnej oraz wszelkiego rodzaju noży kuchennych.


6.6. Trzon gazowy.
Trzon gazowy TKG-4P lub BTG-4P jest wyposażony w 4 palniki o wymiennych rusztach, umożliwiających ustawienie naczyń różnej wielkości oraz w piekarnik ze szklanymi drzwiami.
6.6.1. Trzon elektryczny.
Najbardziej higieniczny i najprostszy w obsłudze, zalecany trzon elektryczny TKE-4P.
6.6.2. Taboret grzewczy gazowy.
Służy jako uzupełnienie trzonu kuchennego gazowego, zalecany taboret gazowy TG-1.
6.6.3. Taboret elektryczny.
Uzupełnieniem trzonu elektrycznego będzie taboret elektryczny TE-1.
6.7. Kotły warzelne.
Służą do gotowania potraw i produktów w stanie ciekłym i półciekłym.
6.7.1. Kotły warzelne gazowe KG.

Wylot przerywacza ciągu łączy się rurą z przewodem kominowym.


6.7.2. Kotły warzelne elektryczne KE-150,4.
Nie wydzielają spalin.

6.8. Podgrzewacze do potraw i naczyń.
Podgrzewacze do potraw są urządzeniami służącymi do podtrzymania odpowiedniej temperatury potraw przygotowanych w innych urządzeniach, aż do momentu wydania ich konsumentom- lada bemarowa.
6.8.1. Wanny podgrzewacze.
Wanna podgrzewcza BWG-120 produkcji polskiej jest ogrzewana gazem.
6.9. Urządzenia chłodnicze.
6.9.1. Szafy chłodnicze.
Zalecana szafa chłodnicza SCH-36 o pojemności 1150 litrów produkcji BYFAUCH do ustawienia w magazynie chłodniczym.
6.9.2. Zamrażarki.
Służą do przechowywania zamrożonych produktów, zabezpieczając je przed rozmrożeniem. Zalecana zamrażarka ZBO-50.
6.10. Maszyny i urządzenia do mycia naczyń.
Zalecane maszyny na licencji francuskiej firmy BONNET MND-10.21 lub MND-10.4 i MND-105 ( o działaniu okresowym).
6.11. Transport wewnętrzny.
Do obsługi magazynów i części produkcyjnej zastosować wózki ręczne czterokołowe. W części produkcyjnej zakładu stosować wózek – wannę wywrotny do przewożenia mięsa, tłuszczu, krojonych owoców, warzyw, sałatek, nadzienia, farszu…

Opracował:


Inż. Walenty Kallaur, 76-100 Sławno,

ul. Chopina 20

Upr. Nr AN/8346/731/87

II. CZĘŚĆ OPISOWA DO PORJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.


 1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczeń stołówki wraz zapleczem kuchennym w Szkole Podstawowej w Karlinie przy ulicy Traugutta 2.
 1. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Przedmiotowa działka znajduje się w Karlinie, przy ulicy Traugutta. Od strony południowej działka graniczy z ulicą Parkową. Istniejący wjazd na działkę prowadzi od strony wschodniej, z pasa drogowego działki nr 163/1. Na działce usytuowany jest budynek szkoły oraz boisko asfaltowe oraz drogi komunikacji pieszych – chodniki. Do przebudowywanego budynku doprowadzone są media: wodno-kanalizacyjna


(z rozbiciem na kanalizację sanitarną i technologiczną), energia elektryczna gaz oraz instalacja cieplna z Zakładu Energetyki Cieplnej. Wejście na działkę projektuje się z pasa drogowego dz. Nr 163/1. Od strony północnej działki znajduje się nawierzchnia utwardzona oraz zamykany placyk w celu ustawienia kontenerów zamykanych na odpady stałe. 1. Projektowane zagospodarowanie działki.

Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu działki.
 1. Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia działki 11875m2

- powierzchnia zabudowy budynku Szkoły 1690,35m2

- powierzchnia zabudowy stołówki z zapleczem 201,2m2

- powierzchnia nawierzchni boiska asf. 1320m2

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych 529m2 1. Warunki wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Nie projektuje dotyczy.

 1. Warunki wynikające z ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego.

Opracował: inż. Walenty Kallaur

III. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora

- decyzja o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


nr 16/2008

- pomiar z natury


1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego.
Projekt obejmuje przebudowę pomieszczeń stołówki oraz zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Karlinie, przy ul. Traugutta 2, nr dz. 163/2.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym z użytkowym poddaszem. Przyziemie częściowo obniżone poniżej poziomu terenu (0,2m).


Funkcja przyziemia – stołówka obsługująca uczniów szkoły w zakresie żywienia wraz zapleczem kuchennym oraz kilkoma pomieszczeniami gospodarczymi, funkcja następnych kondygnacji – szkoła. Przewiduje się wyburzenie części ściany pomiędzy pomieszczeniami kuchni i sali konsumpcyjnej w celu powiększenia kuchni, adaptację świetlicy na pomieszczenie sali konsumpcyjnej, wyburzenie części ścianek magazynu podręcznego w celu uzyskania dodatkowej powierzchni kuchni, ustawienie ścian w celu uzyskania śluzy czystej, przeniesienia pomieszczenia mycia naczyń kuchennych w celu ulepszenia ciągu technologicznego kuchni, podzielenie pomieszczenia konsumpcyjnego w celu uzyskania pomieszczeń wydawalni i zmywalni naczyń, podzielenie pomieszczenia szatni personelu wydzielając osobne pomieszczenie dla intendentki kuchni, adaptację pomieszczeń magazynu produktów suchych oraz obieralni warzyw na pomieszczenie magazynu urządzeń chłodniczych i obieralnię warzyw.

Realizacja nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Należy ją przeprowadzić zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poż., BHP, mając na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót wymienionych w art. 21a ust. 2 Prawa budowlanego.

Dane liczbowe ogólne:

- powierzchnia użytkowa stołówki z zapleczem 321,23 m2

- kubatura 1100,00 m3

Zestawienie powierzchni pomieszczeń:


Pomieszczenia zawarte w opracowaniu;

- kuchnia 55,81m2

- pomieszczenie mycia sprzętu kuchennego 2,87m2

- śluza 2,02m2

- magazyn podręczny 3,5m2

- wydawalnia 8,43m2

- zmywalnia naczyń stołowych 7,40m2

- sala konsumpcyjna 48,3m2

- biuro intendentki 13,35m2

- szatnia personelu 12,46m2

- łazienka personelu 20,80m2

- myjnia termosów 22,14m2

- magazyn urządzeń chłodniczych 9,07m2

- obieralnia warzyw 14,71m2

- magazyn produktów suchych 17,81m2

- magazyn ziemniaków 11,24m2

- magazyn opakowań zwrotnych 17,85m2

- komunikacja 12,96m2

- korytarz (część kuchenna) 75,11m2

razem 355,83 m2
2. Forma architektoniczna.
Budynek wolno stojący, trzykondygnacyjny, z poddaszem częściowo użytkowym, z przyziemiem częściowo obniżonym poniżej terenu. Stanowi samodzielną całość pod względem konstrukcyjnym. Przykryty dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia 30 stopni z lokarnami.
3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe
3.1. Układ konstrukcyjny i zastosowane schematy konstrukcyjne.
Układ konstrukcyjny stanowią: ławy fundamentowe żelbetowe, ściany nośne w układzie mieszanym, spięte wieńcem żelbetowym, strop z płyt kanałowych, dach wielospadowy o ustroju płatwiowo-kleszczowym z wykuszami.
3.2. kategoria geotechniczna.
Bez zmian.
3.3. Warunki geodezyjne i sposób posadowienia.
Bez zmian.
3.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
- ławy fundamentowe – żelbetowe monolityczne z betonu, zbrojone podłużeni, istniejące,

- ściany fundamentowe – z cegły ceramicznej pełnej, istniejące,

- ściany nadziemia – murowane z cegły kratówki, istniejące,

- strop – żelbetowy z prefabrykowanych płyt kanałowych, istniejący,

- schody wewnętrzne – żelbetowe monolityczne z betonu zbrojonego. Konstrukcja schodów typu płytowego z ukrytymi belkami spocznikowymi, istniejące

- więźba dachowa – drewniana płatwiowo-kleszczowa, istniejąca.


3.5. Wykończenie wewnętrzne

- ścianki działowe - istniejące - z płyt gipsowo-kartonowych, murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cem.-wap. oraz z cegły kratówki; projektowane z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm na zaprawie cementowo wapiennej lub na klej.

- tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach cem.- wap. kat. III zabezpieczające przed kondensacją pary i wzrostem pleśni

- posadzki – wylewki cementowo lastrykowe, glazura oraz wykładziny PCV.

- stolarka okienna – z PCV

- stolarka drzwiowa – istniejąca - drewniana i z PCV; projektowana starka drzwiowa drewniana (drzwi wejściowe do pomieszczeń: magazyn opakowań zwrotnych, magazyn ziemniaków, magazyn produktów suchych, obieralni warzyw, biuro intendentki, komunikacji na zewnątrz budynku oraz do pomieszczeń z prysznicem i toaletą wyposażyć w kratki wentylacyjne typu NW 450b o wymiarach zewnętrznych 645x165mm, wymiar w świetle 430x124mm).


3.6. Wykończenie zewnętrzne
- wyprawa elewacyjna kolorowa, istniejąca,

- dach kryty dachówką ceramiczną, istniejący,

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe z PCV, istniejące,

- schody zewnętrzne oraz podesty wyłożone płytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi, trudnościeralnymi, istniejące.


4. Wyposażenie instalacyjne.
Budynek wyposażony w instalacje:

- wodną


- kanalizacji sanitarnej

- elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych

- wentylacji grawitacyjnej

- wentylacji mechanicznej

- centralnego ogrzewania

- ogrzewanie: zewnętrzne zaopatrywane z MEC.


5. Uwagi końcowe.
- wszelkie prace wykonawcze prowadzić z wyjątkową ostrożnością

- przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją budowlaną, uzgodnieniami i załącznikami do uzgodnień

- prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, materiały dobierać zgodnie z kryterium jakości dopuszczenia do użytkowania decyzją ITB,

- materiały zamienne lub inne zmiany względem projektu należy konsultować w ramach nadzoru autorskiego

- dokumentacja projektowa lub jej elementy składowe są chronione przepisami ustawy o prawie autorskim.

Opracował:


Inż. Walenty Kallaur

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIAPROJEKT PRZEBUDOWY WNĘTRZ STOŁÓWKI Z ZAPLECZEM KUCHENNYM
ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA W KARLINIE,
ul. Traugutta 2, działka nr 162/3.

INWESTOR: Szkoła Podstawowa w Karlinieul. Traugutta 2, 78-230 Karlino.
OPRACOWAŁ:
Inż. Walenty Kallaur

INFORAMCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu przebudowy stołówki z zapleczem kuchennym w Szkole Podstawowej w Karlinie przy ul. Traugutta 2. 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej przebudowie pomieszczeń stołówki z zapleczem kuchennym. Inwestycja zlokalizowana jest w Karlinie przy ul. Traugutta 2, dz. nr 162/3.
  1. Podstawa opracowania

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowi ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401)

- ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 (Dz. U. z 2000r. nr 106 z późniejszymi zmianami)

- projekt przebudowy części przyziemia (stołówki wraz zapleczem kuchennym) Szkoły Podstawowej w Karlinie, przy ul. Traugutta 2, dz. Nr 162/3

- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 do celów projektowych

- obowiązujące normy i normatywy  1. Charakterystyka projektowanej budowy

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym z użytkowym poddaszem. Przyziemie częściowo obniżone poniżej poziomu terenu.


Funkcja przyziemia – stołówka obsługująca uczniów szkoły w zakresie żywienia wraz zapleczem kuchennym oraz kilkoma pomieszczeniami gospodarczymi, funkcja następnych kondygnacji – szkoła. Przewiduje się wyburzenie części ściany pomiędzy pomieszczeniami kuchni i sali konsumpcyjnej w celu powiększenia kuchni, adaptację świetlicy na pomieszczenie sali konsumpcyjnej, wyburzenie części ścianek magazynu podręcznego w celu uzyskania dodatkowej powierzchni kuchni, ustawienie ścian w celu uzyskania śluzy czystej, przeniesienia pomieszczenia mycia naczyń kuchennych w celu ulepszenia ciągu technologicznego kuchni, podzielenie pomieszczenia konsumpcyjnego w celu uzyskania pomieszczeń wydawalni i zmywalni naczyń, podzielenie pomieszczenia szatni personelu wydzielając osobne pomieszczenie dla intendentki kuchni, adaptację pomieszczeń magazynu produktów suchych oraz obieralni warzyw na pomieszczenie magazynu urządzeń chłodniczych i obieralnię warzyw.

Realizacja nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Należy ją przeprowadzić zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poż., BHP, mając na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót wymienionych w art. 21a ust. 2 Prawa budowlanego.
  1. Dane do umieszczenia w ogłoszeniu

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych przy budynku – październik 2008r., przewidywany termin zakończenia robót – listopad 2008r.

Maksymalna liczba pracowników zatrudnionych jednocześnie na budowie nie powinna przekroczyć 10 osób.

Zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego do obowiązków kierownika budowy należy sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Plan BIOZ wykonać w zakresie i formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 (Dz. U. nr 120, poz.126).


 1. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego
  1. Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy

Zakres: ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z zaznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych, stref magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, jak również urządzenie placu pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.
  1. Roboty budowlano – montażowe

Realizację należy prowadzić w następującej kolejności:


- wykucie bruzd i montaż nadproży nad projektowanymi otworami

- wykucie projektowanych otworów

- demontaż istniejących drzwi pomieszczeń kuchennych i zaplecza

- skucie istniejących powłok ściennych

- skucie istniejących powłok podłogowych

- wykonanie wewnętrznych ścianek działowych

- montaż projektowanych instalacji

- wykonanie posadzek pomieszczeń kuchennych i zaplecza

- montaż nowych drzwi w pomieszczeniach

- roboty wykończeniowe

- montaż urządzeń kuchennych

Wszelkie prace budowlano – instalacyjne będą prowadzone pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz pod stałym nadzorem projektantów.3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – brak.
4. Zagrożenia podczas realizacji robót budowlano – instalacyjnych
- roboty budowlano – montażowe (prace na wysokości)

- porażeniowe


5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobieganie niebezpieczeństwom
- zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego do obowiązków kierownika budowy należy sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

- plan BIOZ wykonać w zakresie i formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. nr 13020, poz. 1126)

- wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

- przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano – montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie pracowników objętych planem BIOZ

- przed dopuszczeniem pracowników do robót na budowie należy zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (kaski, rękawice ochronne, okulary) i z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wystąpienia: urazów mechanicznych, porażeń prądem, oparzeń, zatruć, promieniowania wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

- stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (osłony, bariery). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty

- pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano – instalacyjnych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac oraz kolejnością ich wykonywania

- przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak: oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi oraz sprzętu

- w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne

- codziennie podczas trwania robót należy przeprowadzić dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące oraz mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń

- przy prowadzeniu robót budowlanych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas śniegu, deszczu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na dachach, ścianach i innych wysokich konstrukcjach

- wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4,0 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. Przy pracach na wysokości mogą być zatrudnieni jedynie pracownicy zbadani przez lekarza, który wystawia świadectwo uprawniające pracownika do pracy na wysokości

- należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresu najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń p.poż.

- na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (np. gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze)

- należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację, dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i dojazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać do celów składowania. Muszą być stale dostępne.

6. Dziennik budowy i tablica informacyjna
- Dziennik budowy będzie przechowywany w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu

- na widocznym miejscu od strony drogi będzie umieszczona tablica informacyjna zawierająca dane dotyczące budowy w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2005 (Dz. U. nr 108, poz. 953).Opracował: inż. Walenty Kallaur

IV. Część rysunkowa©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna