Opis programu hurtowniaPobieranie 1,63 Mb.
Strona1/10
Data22.05.2018
Rozmiar1,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Instrukcja obsługi programu „ Komputerowa Obsługa Sprzedaży '2000”
KOMPUTEROWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż. Wojciech Nycz

dystrybucja i serwis: SIGMA S.C. 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 37

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl
1 Wprowadzenie. 4

1.1.Przeznaczenie programu. 4

1.2.Uruchomienie programu. 4

1.3.Obsługa programu - zasady ogólne. 4

1.4.Klawisze ukryte. 5

1.5.Hasła i uprawnienia dostępu do programu. 5

1.5.1.Hasła. 5

1.5.2.Uprawnienia. 6

2.Obsługa programu. 7

2.1.Obsługujący. 7

2.2.Towary. 7

2.2.1.Zakładanie kartoteki towaru. 7

2.2.2.Kopiowanie kartoteki towaru. 8

2.2.3.Poprawianie i kasowanie kartoteki towaru. 9

2.3.Przychody. 9

2.3.1.Przyjęcie towaru do magazynu na podstawie dokumentu magazynowego PZ, BO, PW, MM+, ZW. 9

2.3.1.1.Wprowadzanie towaru przez wybranie go z kartoteki towarów. 9

2.3.1.2.Wprowadzanie towaru według indeksu. 9

2.3.1.3.Wprowadzanie towaru na podstawie kodu kreskowego lub kodu kasowego. 9

2.3.1.4.Wprowadzanie towaru przez wpisanie nazwy. 10

2.3.2.Przyjęcie towaru do magazynu na podstawie f-ry zakupu. 10

2.3.2.1.Wprowadzanie towaru według indeksu. 11

2.3.2.2.Wprowadzanie towaru na podstawie kodu kreskowego lub kodu kasowego. 11

2.3.2.3.Wprowadzanie towaru przez wpisanie nazwy. 11

2.3.2.4.Wprowadzanie towaru przez wybranie go z kartoteki. 11

2.3.3.Korekta wartości KW. 12

2.3.3.1.Wprowadzanie towaru przez wybranie go z kartoteki towarów: 13

2.3.4.Spis z natury SN - wprowadzanie. 13

2.4.Rozchody. 13

2.4.1.Rozchody towarów - wystawianie dokumentów magazynowych WZ, LT, RW, MM-, ZC-. 13

2.4.1.1.Wprowadzanie towaru według indeksu. 13

2.4.1.2.Wprowadzanie towaru do dokumentu na podstawie kodu kreskowego lub kodu kasowego. 13

2.4.1.3.Wprowadzanie towaru do dokumentu przez wpisanie nazwy. 13

2.4.1.4.Wprowadzanie towaru do dokumentu przez wybranie go z kartoteki towarów. 14

2.4.2.Sprzedaż towaru z magazynu na F-rę VAT 14

2.4.2.1.Wprowadzanie towaru do faktury przez wybranie go z kartoteki. 14

2.4.2.2.Wprowadzanie towaru do faktury według indeksu. 14

2.4.2.3.Wprowadzanie towaru do faktury na podstawie kodu kreskowego lub kodu kasowego. 15

2.4.2.4.Wprowadzanie towaru do faktury przez wpisanie nazwy. 15

2.4.3.Protokół różnic PR - korekta niezgodności stanów magazynowych. 16

2.5.Korekty i poprawy. 16

2.5.1.Wystawianie faktur korygujących ( rachunków korygujących ). 16

2.5.2.Poprawianie istniejących dokumentów magazynowych. 17

2.6.Kontrahenci 18

2.6.1.Wprowadzanie kontrahentów do kartoteki. 18

2.6.2.Obliczanie długu kontrahentów. 19

2.6.3.Zestawienie płatności kontrahentów. 19

2.6.4.Ranking kontrahentów. 19

2.7.Przelewy. 19

2.7.1.Przelew dla pojedynczego dokumentu. 19

2.7.2.Przelew dla kilku dokumentów. 19

2.7.3.Zestawienie przelewów - przelewy dla kilku kontrahentów. 20

2.8.Odsetki. 20

2.8.1.Wprowadzanie obowiązującej stopy odsetkowej. 20

2.8.2.Wystawianie not odsetkowych. 20

2.9.Raport kasowy. 20

2.9.1.Wprowadzenie pozycji do raportu kasowego. 20

2.9.2.Wprowadzanie zapłaty za fakturę (rachunek ) - wystawionych za pomocą programu. 20

2.9.3.Wystawianie dokumentów KP i KW. 21

2.9.4.Zamykanie dnia. 21

2.9.5.Korekta zapisów w raporcie kasowym. 21

2.10.Remanent. 21

2.10.1.Wydruki arkusza inwentaryzacyjnego. 21

2.10.2.Wprowadzanie spisu z natury SN. 21

2.10.3.Rozliczanie spisu z natury. 22

2.10.4.Wydruki spisu z natury oraz rozliczenia spisu. 23

2.11.Płatności. 23

2.11.1.Wprowadzanie zapłaty za fakturę do raportu kasowego. 23

2.11.2.Zapłaty za faktury ( rachunki ) nie wchodzące do raportu kasowego. 23

2.11.3.Wprowadzanie zapłat za kilka faktur ( rachunków ). 23

3.Opis szczegółowy funkcji programu. 24

3.1.Menu główne. 24

3.2.F2 - Faktury. 28

3.2.1.Faktury F1-Rozchodowe, F2-Przychodowe, F10-Inne 28

3.2.2.F5-Zamówienia do dostawców 31

3.2.3.F6-Zamówienia od odbiorców 32

3.3.F3 - Obroty. 33

3.4.F4 - Przychody 35

3.5.F5 - Rozchody. 36

3.6.F6 - Adresy ( kartoteka dostawców i odbiorców ). 37

3.7.F7 - Wydruki. 41

42

3.8.Rodzaje wydruków. 423.8.1.Kartoteka towarów. 42

3.8.2.Kartoteka towarów, których stan jest większy od zera. 42

3.8.3.Kartoteka towarów, których stan jest równy zero. 42

3.8.4.Kartoteka towarów, których stan jest mniejszy od zapasu minimalnego. 43

3.8.5.Etykiety towarów. 43

3.8.6.Arkusz inwentaryzacyjny. 43

3.8.7.Rotacja towarów. 43

3.8.8.Przychody. 44

3.8.9.Rozchody. 44

3.8.10.Raport sprzedaży. 44

3.8.11.Rejestr zakupów i sprzedaży według stawek VAT. 45

3.8.12.Ilościowo-wartościowe zestawienie obrotów. 45

3.8.13.Informacje o towarze. 45

3.8.14.Zestawienie faktur. 46

3.8.15.Wydruk pojedynczej faktury. 46

3.8.16.Oferta cenowa. 46

3.8.17.Zestawienie dokumentów magazynowych. 46

3.8.18.Raport magazynowy. 47

3.8.19.Kartoteka kontrahentów, zobowiązań, należności. 47

3.8.20.Przeglądanie sporządzonych wydruków. 47

3.8.21.Drukarka – parametry dostępnych drukarek 47

3.9.F8 - Kasa. 48

3.10.F9 – Odsetki. 50

3.11.F10 - Inne. 51


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna