Opis produktuPobieranie 85,98 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar85,98 Kb.

KATIONIT SILNIE KWAŚNY

C150H

C150H


OPIS PRODUKTU
Purolite C 150H jest polistyrenową, silnie kwaśną żywicą kationitową o strukturze makroporowatej dostarczaną w formie wodorowej. Jonit ten może być dostarczony również w  formie sodowej jako Purolite C 150. Dzięki strukturze makroporowatej, żywica ma wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i odporność na szoki osmotyczne. Specjalna budowa matrycy pozwala na dobrą kinetykę, porównywalną do swoich odpowiedników o strukturze żelowej, jak przykładowo C 100.

Typowym zastosowaniem Purolite C 150H jest demineralizacja wody i uzdatnianie kondensatów. C 150 znajduje również zastosowanie w procesach zmiękczania wody.

Odmiany Purolite C 150, o specjalnie zaprojektowanych uziarnieniach, pracują również w systemach złóż upakowanych, warstwowych, fluidalnych, mieszanych i innych.

Żywice te posiadają dobre własności fizyczne i chemiczne.Tabela 1 – Typowe właściwości fizyczne i chemiczne C 150 i C 150H


Struktura polimeru

Polistyren makroporowaty sieciowany dwuwinylobenzenem

Grupy funkcyjne

R-SO3-

Forma fizyczna

Sferyczne nieprzezroczyste ziarna

Forma jonowa (przy wysyłce C 150H)

(przy wysyłce C 150)H+

Na+Ciężar nasypowy, forma H+

forma Na+730 – 755 g/l

785 – 825 g/lZawartość wilgoci, forma H+

forma Na+54 – 59 %

48 – 53 %Zakres wielkości cząstek

0.3 – 1.2 mm
maks. 1 % < 0.3 mm; maks. 5 % > 1.2 mm

Pęcznienie odwracalne, Na+H+

maks. 5 %

Ciężar właściwy, forma H+

forma Na+1.18 g/ml

1.25 g/mlCałkowita pojemność wymienna, forma H+

min. 1.7 val/l, objętościowo

Całkowita pojemność wymienna, forma Na+

min. 1.8 val/l, objętościowo

Maksymalna temperatura pracy, forma H+

forma Na+120C

150C


Zakres pH, forma H+

0 – 14 (trwałość)

0 – 14 (praca)Zakres pH, forma Na+

0 – 14 (trwałość)

5 – 10 (praca)
Tabela 2 – Standardowe warunki pracy i regeneracji współprądowej


Operacja

Przepływ

Medium

Praca

4 – 50 m/h

Woda surowa

Płukanie wsteczne

dane z wykresu nr 2

Woda surowa

Regeneracja

2 – 10 m/h

6 – 12 % NaCl, 60 – 320 g 100% NaCl/l

5 – 8 % HCl, 50 – 160 g 100% HCl/l

1 – 8 % H2SO4, 60 – 300 g 100% H2SO4/l


Płukanie wolne (wypieranie)

2 – 10 m/h

Woda surowa, odkationowana

lub zdemineralizowanaPłukanie szybkie

do 50 m/h

Woda surowa

Ilość wody płuczącej

2 – 6 OZ*

-

Ekspansja złoża przy płukaniu wstecznym 50 – 75%

*OZ = Objętość złożowa

TRWAŁOŚĆ CHEMICZNA I TERMICZNA
Purolite C 150H i C 150 są nierozpuszczalne w rozcieńczonych lub średnio stężonych kwasach, zasadach i we wszystkich typowych rozpuszczalnikach. Jednak wystawienie ich na działanie znaczących ilości wolnego chloru, jonów podchlorynowych lub innych silnych czynników utleniających powoduje stopniową degradację struktury poprzez naruszenie usieciowania. Konsekwencją jest zmniejszenie pojemności wymiennej żywic i pogorszenie ich własności fizycznych. Kationit w formie sodowej jest odporny na temperaturę do 150°C natomiast w formie wodorowej na temperaturę do 120°C. Żywice te mogą być użyte w wyższych temperaturach, ale należy wziąć pod uwagę skróconą żywotność eksploatacyjną.

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
Spadek ciśnienia na prawidłowo sklasyfikowanym złożu jest funkcją jego uziarnienia, wysokości, a także przepływu i lepkości (temperatury) medium zasilającego wymiennik. Czynniki wpływające na którykolwiek z tych parametrów, na przykład niska temperatura, mogą powodować zwiększenie spadku ciśnienia. Wielkości spadku ciśnienia przez złoże Purolite C 150H i C 150 podano na wykresie nr 1.

Podczas płukania wstecznego złoże powinno zostać poddane ekspansji o 50 do 75%, w celu:  • usunięcia zanieczyszczeń stałych przefiltrowanych przez żywicę,

  • usunięcia pęcherzyków i nieregularnych pustych przestrzeni,

  • uzyskania właściwej klasyfikacji cząstek żywicy aby zapewnić minimalny opór przepływu.

Ekspansję złoża Purolite C 150H i C 150 przy płukaniu wstecznym pokazano na wykresie nr 2.


Wykres 1. Spadek ciśnienia w funkcji
prędkości przepływu


Wykres 2. Ekspansja złoża
przy płukaniu wstecznym


Opory przepływu, kPa/m złoża
Ekspansja złoża, %Prędkość liniowa, m/h
Prędkość liniowa, m/hZakłady PUROLITE International Ltd posiadają międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000
EB/eb – 03/00,

EB/mtg – 10/02Eb/eb – 04/99

MW/MV –10/2005


Wszystkie sugestie i zalecenia podane wyżej dotyczące produktów Purolite oparte są na wiarygodnych i sprawdzonych danych. Ponieważ jednak Purolite nie może kontrolować stosowania swoich produktów przez innych, nie stanowią one gwarancji. Nie bierzemy także odpowiedzialności za potencjalne naruszenie jakichkolwiek ważnych patentów.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna