Opis kładzenia kabli światłowodowychPobieranie 121,57 Kb.
Data21.02.2018
Rozmiar121,57 Kb.
PROJEKT PRZEBUDOWY I ADAPTACJI PRZYZIEMIA I PIWNIC BUDYNKU WIELKIEJ ZBROJOWNI W GDAŃSKU, TARG WĘGLOWY 6 (FAZA2 )

ZESZYT 2

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-02.05.00

INSTALACJA SSWiN, CCTV (CPV 45312200-9, 45312000-7)


ST 02.05.00


INSTALACJA SSWiN, CCTV

(CPV 45312200-9, 45312000-7)


1. WSTĘP 2

2. MATERIAŁY 5

3. SPRZĘT 7

4. TRANSPORT 7

5. WYKONANIE ROBÓT 7

6. KONTROLA JAKOŚCI 8

7. OBMIAR ROBÓT 9

8. ODBIÓR ROBÓT 9

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 10

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10


 1. WSTĘP

  1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, telewizji dozorowej CCTV
  1. Zakres zastosowania


Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – PROJEKT PRZEBUDOWY I ADAPTACJI PRZYZIEMIA I PIWNIC BUDYNKU WIELKIEJ ZBROJOWNI W GDAŃSKU, TARG WĘGLOWY 6, – w zakresie wykonania systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, telewizji dozorowej CCTV.
  1. Zakres robót objętych specyfikacją


Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zasad prowadzenia robót zawartych w projekcie wykonawczym „Instalacja telewizji użytkowej (CCTV)” i obejmuje:

 • System telewizji dozorowej CCTV,

 • System sygnalizacji włamania i napadu,

 • Okablowanie dla potrzeb AV.

 • programowanie i uruchomienie
   1. Zakres robót teletechnicznych, które powinny być wykonane w FAZIE 2:


Przyziemia:

 1. Wprowadzenie okablowania wykonanego w I etapie w konstrukcje stalowe warsztatów.

 2. Wykonanie okablowania urządzeń montowanych w konstrukcji wiatrołapów.

 3. Wykonanie okablowania czujek liniowych

 4. Montaż urządzeń

 5. Montaż centrali systemu SAP.

 6. Uruchomienie systemu SAP

 7. Testy, pomiary, dokumentacja powykonawcza systemu SAP

 8. instalacja DSO

Piwnic:

 1. Wykonanie tymczasowych/docelowych tras kablowych od pionów kablowych do pomieszczeń teletechnicznych 1.23 i 1.11

 2. Doprowadzenie przewodów do pomieszczeń teletechnicznych 1.23 i 1.11

 3. Montaż punktów dystrybucyjnych okablowania strukturalnego, rozszycie okablowania z poziomu przyziemia, pomiary, dokumentacja.

 4. Montaż szafy DSO, uruchomienie, testy, pomiary, dokumentacja powykonawcza systemu DSO.

 5. Montaż centrali systemu SSWiN, uruchomienie, testy, pomiary, dokumentacja powykonawcza systemu.

Pozostałe prace:

 1. Wykonanie połączeń sieciowych systemu SAP.

 2. Wykonanie połączeń z pom. I.38, pom. I.12 (Antresola), pom. I.33 (Antresola)

 3. Montaż serwera systemu CCTV, testy, pomiary, uruchomienie systemu
   1. System telewizji dozorowej


W celu zapewnienia lepszej ochrony budynku oraz projektuje się system cyfrowej telewizji dozorowej IP.

Założenia obejmują wykonanie systemu pozwalającego na monitorowanie: • Wejść/wyjść z powierzchni zbrojowni;

 • Przedsionków ewakuacyjnych na poziomie piwnicy;

 • Przestrzeni wystawienniczych.

Zastosowano zintegrowane, dualne kamery IP 2Mpx z oświetlaczami IR.

Rejestracja obrazu odbywać się będzie na rejestratorach IP lub macierzach dyskowych zlokalizowanych w pom. GPD. System umożliwi przechowywanie zapisanego w jakości HD, z szybkością 10kl/s materiału przez 30 dni. Rejestracja ciągła będzie odbywać się w godzinach otwarcia Zbrojowi, w pozostałych godzinach nagrywany będzie obraz po wykryciu przez system ruchu.

Rozmieszczenie urządzeń Systemu Telewizji Dozorowej przedstawiają dołączone rzuty instalacji teletechnicznych.

Wszystkie przewody systemu CCTV, tam gdzie jest to możliwe, powinny być ukryte tj. schowane w ścianach budynku, lub w przestrzeniach międzystropowych układane na metalowych korytkach kablowych.

System telewizji dozorowej oparty będzie o rejestrator cyfrowy zintegrowany z multiplekserem i przełącznikiem sekwencyjnym. Obrazy z kamer wyświetlane będą na głównym monitorze kolorowym 19” oraz dwóch 17” z możliwością wyświetlania obrazów z trybie wieloekranowym lub w trybie sekwencyjnego przełączania. Rejestrator, monitor i klawiatura umieszczone będą w pomieszczeniu ochrony, a strażnik będzie prowadził przy pomocy systemu nadzór nad obiektem. Rejestrator wyposażony będzie również w kartę sieciową i będzie wpięty do lokalnej sieci LAN. Uprawnione osoby będą miały możliwość zalogowania się do urządzenia z poziomu komputerów biurowych, co pozwoli na podgląd obrazów na żywo, odtwarzanie nagrań, oraz ewentualnie zmiany ustawień konfiguracyjnych.

    1. Okablowanie systemu CCTV


Transmisja obrazu oraz zasilanie kamer odbywać się będzie poprzez okablowanie strukturalne. Okablowanie kamer należy zakończyć w szafach dystrybucyjnych.
    1. Zasilanie urządzeń


Zasilanie kamer wewnętrznych zaprojektowano jako PPoE. (poprzez przełączniki sieciowe umieszczone w szafa dystrybucyjnych.
   1. System sygnalizacji włamania i napadu


Projektowany system sygnalizacji włamania i napadu zakłada ochronę powierzchni budynków poprzez elementy detekcyjne:

 • Czujki ruchu montowane w pomieszczeniach z oknami zewnętrznymi oraz w ciągach komunikacyjnych,

 • Czujki ruchu korytarzowe montowane na poziomie piwnicy.

 • Czujki ruchu z antymaskingiem w pomieszczeniach z urządzeniami SSWiN.

 • Sygnalizatory optyczno – akustyczne wewnętrzne.
    1. Numeracja urządzeń


Przykładowy sposób numeracji elementów liniowych SSWiN:

202.1, gdzie:

- 2 - numer magistrali;

- 02 - numer adresu modułu na magistrali;

- 1- numer wejścia w module;

    1. Okablowanie i trasy kablowe


Dla instalacji SSWiN przewidziano następujące typy kabli:

 • YTDY 6x0,5 dla okablowania linii alarmowych i sygnalizatorów;

 • CAB4TP/0,5 dla okablowania magistral;

Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

 • Korytach kablowych,

 • Podpodłogowych kanałach kablowych,

 • Rurach ochronnych w posadzce,

 • Rurach ochronnych w profilach stolarki drzwiowej,

 • Rurach ochronnych w suficie pod tynkiem.

Przebieg tras kablowych przedstawiono na rzutach kondygnacji.
    1. Zasilanie urządzeń i bilans mocy


Zasilacze modułów rozszerzeń zasilane będą z obwodów elektrycznych z rozdzielnicy elektrycznej. Obwody zasilające należy zabezpieczyć włącznikami instalacyjnymi nadmiarowo-prądowymi.

Zasilanie rezerwowe stanowić będą bezobsługowe akumulatory żelowe 12V DC 18Ah. dołączone buforowo do zasilaczy wewnętrznych. Głównym założeniem przyjętym do wyliczenia pojemności awaryjnej źródeł zasilania jest zapewnienie poprawnej pracy wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu sygnalizacji włamania i napadu przez 24h w czuwaniu i 15 minut w alarmie.

Obliczeń dokonano w oparciu o wzór dla 24h zasilania z baterii akumulatorów dla urządzeń SSWiN:
Q=1,25*(Icz*24h+IAl*0,25h)

gdzie:


Q- pojemność baterii akumulatorów,

Icz- prąd urządzenia w stanie czuwania,

IAl- prąd urządzenia w stanie alarmu.

Instalację zasilającą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.


   1. System audio-wideo

    1. System multimedialny


System multimedialny ma za zadanie wspomóc komunikację artysta-widz i dać artystom nowe środki wyrazu. Ma być również mobilny by umożliwić maksymalnie elastyczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i umożliwiać swobodną obsługę przez osoby nie pracujące na codzień z technologiami multimedialnymi.

Przewiduje się, że do obsługi i konserwacji kompletnego systemu będzie potrzebne oddelegowanie przynajmniej jednej w pełni przeszkolonej osoby.

Na system składać się będzie:


 • System dystrybucji sygnałów Audio-Video

 • Mobilne zestawy multimedialne do warsztatów

 • Mobilne zestawy multimedialne do przestrzeni ogólnych

 • Monitorów LCD zainstalowanych przy pomieszczeniu Recepcji na parterze

 • System multimedialny sali konferencyjnej

 • System sterowania
    1. System dystrybucji sygnałów Audio-Video


System dystrybucji oparty będzie o odrębną gigabitową sieć strukturalną Ethernet. Do każdego warsztatu, planowanego przyłącza w przestrzeni wystawowej, sali konferencyjnej, na suficie zostaną doprowadzone dwa przyłącza LAN z zarządzalnego switcha gigabitowego umieszczonego w pomieszczeniu technicznym. Przesyłanie multimediów po sieci odbywać się będzie poprzez konwertery sygnału HDMI na sieć Ethernet. Użytkownik będzie podłączać źródło sygnału (np. komputer) do konwertera, konwerter w dowolne gniazdo sieci strukturalnej AV a odbiornik (np. projektor, wyświetlacz LCD) poprzez konwerter odbiorczy w dowolnym innym gnieździe sieci. Przełączanie źródła odbieranego na konwerterze odbiorczym odbywać się będzie na zarządzanym switchu sieci strukturalnej AV.

Mając ułożone okablowanie strukturalne można będzie dowolnie konfigurować sieć, ograniczeniem w liczbie sygnałów wejściowych i wyjściowych będzie jedynie wielkość zarządzanego switcha i ilość konwerterów – taki system można dowolnie rozbudowywać.

Odpada konieczność stosowania kosztownych matryc AV, które w przypadku systemów z tak dużą liczbą przyłączy stanowią zazwyczaj główny koszt systemu.

    1. Mobilne zestawy multimedialne do warsztatów (3 komplety)


Jako zestaw multimedialny do warsztatu przewiduje się:

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego, przyłącze dla komputera, przyłącze dla źródła dźwięku (mp3, CD itp.), odtwarzacza Blu-Ray, mikser automatyczny z procesorem DSP, wzmacniacz głośnikowy, konwerter nadawczy HDMI>Ethernet, konwerter odbiorczy Ethernet>HDMI, sterownik wbudowany lub bezprzewodowy (iPad), umieszczone w mobilnej skrzyni transportowej.

Profesjonalny wyświetlacz LCD o przekątnej 55” przeznaczony do pracy ciągłej, zamontowany na mobilnym statywie.

Dwa głośniki szerokopasmowe na statywach.

Zastosowanie wyświetlacza LCD pozwoli uniknąć kłopotów z każdorazowym rozstawianiem projektora na statywie, ekranu i kalibrowania obrazu, którego wielkość w pomieszczeniach warsztatowych i tak nie byłaby większa niż proponowany wyświetlacz LCD.Sygnał z takiego zestawu podłączonego do sieci strukturalnej AV może być odbierany w dowolnym innym przyłączu.

    1. Mobilny zestaw multimedialny do przestrzeni ogólnych (2-4 komplety)


Jest to rozszerzona wersja zestawu warsztatowego, umożliwiająca nagłośnienie większej przestrzeni i wykorzystanie specjalistycznych systemów głośnikowych.

Przewiduje się większą liczbę mikrofonów bezprzewodowych (2-4), pełny mikser audio z DSP, odtwarzacz Blu-Ray, wzmacniacz audio dla głośników szerokopasmowych, wzmacniacz audio dla głośników specjalnych, konwerter odbiorczy i nadawczy, zamontowane w mobilnej skrzyni transportowej

Projektor multimedialny rozdzielczość FullHD 1080p, mobilny ekran rozpinany na ramie aluminiowej z powierzchnią projekcyjną do projekcji tylnej i przedniej

Skrzynie transportowe na projektor i ekran. Najazdy kablowe (zabezpieczające przed potknięciem się o kable).

Głośniki szerokopasmowe na statywach.

   1. System multimedialny sali konferencyjnej


Przewiduje się wyposażenie sali konferencyjnej w standardowy zestaw do prowadzenia spotkań, szkoleń, prezentacji – projektor multimedialny z mobilnym ekranem do projekcji przedniej i tylnej (umieszczenie projektora za ekranem pozwoli na uzyskanie niezaburzonej przestrzeni pomiędzy prezentującym a widownią – całkiem jak na wizualizacji sali konf.)

Zestawu mikrofonów bezprzewodowych, przełącznika AV, wzmacniacza głośnikowego, umieszczonych w skrzyni transportowej, podłączanej do rozmieszczonych w sali przyłączy.Głośników szerokopasmowych na statywach.
  1. Określenia podstawowe


Telewizyjny system nadzoru – zespół telewizyjnych środków technicznych i programowych przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa
   1. Centralka system SSWiN


Urządzenie elektroniczne nadzorujące pracę systemu sygnalizacji włamania i napadu
   1. Centralka systemu telewizji dozorowej CCTV


Urządzenie elektroniczne nadzorujące pracę systemu telewizji dozorowej
   1. Czytnik kart


Urządzeni pozwalający na odczyt zakodowanej informacji na karcie zbliżeniowej
   1. Karta zbliżeniowa


Element w którym odczyt zakodowanej informacji odbywa się bezprzewodowo przez indukcję elektromagnetyczną bez potrzeby wsuwania karty do czytnika.
   1. Kontaktron


Element elektroniczny sterowany polem magnetycznym montowany w ościeżnicy drzwi.
   1. Optyczna czujka


Element systemu SSWiN, którego zadziałanie następuje w wyniku rozpoznania ruchu przez układ optyczny.
   1. Czujka podczerwieni


Element pozwalający na wykrycie ruchu elementów znajdujących się w zasięgu jego działania
   1. Rejestrator cyfrowy


Urządzenie nagrywające obraz wideo w formacie cyfrowym na dysku twardym
   1. Kamera


Urządzenie stosowane w systemach monitoringu (CCTV), w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach wymagających ochrony
   1. Kabel teletechniczny


element sieci służący do przesyłania sygnałów, składa się z metalowych (miedzianych żył) izolacji z tworzyw sztucznych i powłoki zewnętrznej z tworzyw sztucznych.
   1. Multiplekser wizyjny


– urządzenie do zobrazowania na jednym ekranie kilku obrazów z różnych kamer
   1. Monitor


przetwornik elektryczno-optyczny standardowego sygnału wizyjnego w obraz na ekranie monitora
   1. Autoiris


automatyczne regulowanie przysłony w obiektywie kamery
   1. Wizyjna detekcja ruchu


wykrywanie i sygnalizowanie określonych zmian w obrazie telewizyjnym
   1. Tryb pełnoekranowy


- sposób wyświetlania, przy którym na całym ekranie wyświetlany jest tylko jeden obraz.
   1. Tryb wieloekranowy


- podział ekranu w sposób umożliwiający jednoczesne wyświetlanie obrazu z określonej liczby kamer.
   1. Sekwencja


- obrazy z kamer wyświetlane są kolejno jeden po drugim w trybie pełnoekranowym lub quad.
   1. Tryb quad


- cztery obrazy z kamer wyświetlane na jednym ekranie.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001. Nr 122, poz.1321 i Nr 154, poz.1800 i 1802 z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 166, poz.1360 z 2003r. Nr 50, poz.424, Nr 113, poz.1070, Nr 130, poz.1188 z 2003r.


  1. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót, ich jakość, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, z późniejszymi zmianami.

Prowadzenie robót w budownictwie wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach obowiązujących w zakresie budownictwa oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami utrzymującymi dane obiekty.

Przed rozpoczęciem robót teletechnicznych i elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez wykonawcę do zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokołu.

Koordynacja robót budowlano-montażowych powinna być prowadzona we wszystkich fazach budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót teletechnicznych i elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane towarzyszące robotom teletechnicznym.


 1. MATERIAŁY


UWAGA

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.

DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:


 • SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH

 • PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

 • UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INŻYNIARA BUDOWY
  1. Warunki ogólne stosowania materiałów


Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji.

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 ustawy z 07 lipca 1994r – prawo budowlane oraz w rozporządzeniu ministra MSWiA z dn. 31 lipca 1998r w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. • Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu.

 • Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inspektora Nadzoru.

 • Materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie mogą być zmienione bez jego zgody.

 • Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

 • Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora.

 • Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznakowanie CE oraz deklarację producenta o zgodności z odpowiednimi dyrektywami

 • Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi

 • Kable elektryczne powinny posiadać napięcie znamionowe 230/400V oraz izolacje i powłokę polwinitową

 • Przewody sygnałowe powinny posiadać izolację pomiędzy dowolnymi żyłami odporną na napięcie stałe 1000V
  1. Składowanie materiałów


Wszelkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Urządzenia powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w nienasłonecznionych pomieszczeniach, z dala od materiałów chemicznych, żrących i źródeł intensywnie wydzielających ciepło. Kable powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta podawanymi w kartach katalogowych, w szczególności w zakresie temperatur -40°C do +70°C. Należy unikać narażania kabli na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego oraz opadów atmosferycznych, deszczu i śniegu. Końce kabla musza być zabezpieczone kapturkami chroniącymi przed wnikaniem wilgoci.
   1. Materiały instalacyjne


 • Centralka system SSWiN

 • Centralka systemu telewizji dozorowej

 • Czytnik kart

 • Czytnik zewnętrzny

 • Karta zbliżeniowa

 • Moduł wykonawczy

 • Zasilacz

 • Akumulator

 • Klawiatura kodująca

 • Kontaktron

 • Czujka optyczna

 • Czujka podczerwieni

 • Przycisk wyjścia

 • Moduł adresowalny

 • Przycisk antynapadowy

 • Rejestrator cyfrowy

 • Monitor kolorowy

 • Kamera

 • Okablowanie
   1. Wymagania systemu


Urządzenia centralne jak krosownica i rejestratory umieszczone zostaną w szafie typu Rack w pomieszczeniu ochrony. Pomieszczenie to będzie dobrze wentylowane i chronione przed dostępem osób niepowołanych.

Wymagania dla rejestratorów cyfrowych: • Rejestrator powinien posiadać 16 wejść dla sygnału wizyjnego w standardzie CVBS oraz 2 wyjścia monitorowe A i B w standardzie CVBS.

 • Rejestrator powinien posiadać kompresję wavelet, która będzie zabezpieczona z możliwością weryfikacji autentyczności nagrania (oznacza to, że użytkownik powinien mieć możliwość sprawdzenia autentyczności nagrania bezpośrednio na rejestratorze, poprzez sieć ethernet przy pomocy zdalnego oprogramowania również na rejestratorze oraz na dowolnym PC możliwość sprawdzenia fragmentów nagrań zarchiwizowanych.

 • Menu rejestratora oraz oprogramowanie zdalne powinny być w języku polskim.

 • Rejestrator powinien posiadać dysk o pojemności 750 GB z możliwością, jeśli zajdzie taka potrzeba, rozbudowy o dodatkowe macierze dyskowe do 14 TB.

 • Rejestrator powinien posiadać tryb nagrywania w pętli z możliwością ochrony wybranych nagrań przed nadpisaniem oraz możliwością ustawienia warunku nadpisywania nagrań starszych niż – wybrana data.

 • Możliwość ustawienia jakości zapisu oraz poklatkowości zapisu dla każdego wejścia kamerowego od 1 klatka/10 s do 25 klatek/s

 • Rejestrator powinien posiadać możliwość przetwarzania 50 kl/s.

 • Rejestrator powinien posiadać wysoką rozdzielczość zapisu, co najmniej 720x576 punktów.

 • Rejestrator powinien posiadać kartę sieciową 10/100 Mbit oraz port RS232. Powinien mieć również możliwość modernizacji oprogramowania układowego poprzez port RS232 (dzięki takiej funkcji w przypadku pojawienia się nowego oprogramowania układowego, które będzie udostępniać nowe funkcje, będzie istniała możliwość unowocześnienia rejestratora bez konieczności jego wymiany).

 • Rejestrator powinien posiadać możliwość synchronizacji czasu poprzez port RS232 lub RS485 realizowaną w taki sposób, aby korekcja czasu była ustawiana pomiędzy jednostkami tego samego typu oraz poprzez sieć ethernet do PC, na którym będzie uruchomione oprogramowanie serwera czasu rzeczywistego.

 • Możliwość wyszukiwania nagranych zdarzeń względem: czasu i daty, alarmów i detekcji ruchu oraz względem nagrań zablokowanych przed nadpisaniem.

 • Rejestrator powinien posiadać plik historii zdarzeń.

 • Rejestrator powinien posiadać możliwość kopiowania zdarzeń poprzez sieć ethernet w takim formacie, jaki zapisywany jest na rejestratorze (umożliwia to późniejsze sprawdzenie autentyczności tych zdarzeń na dowolnym PC) oraz eksport nagrań do popularnego formatu np. pliku AVI.

 • Rejestrator powinien umożliwiać dostosowanie trybów nagrywania do różnych sytuacji, np. tryb rejestracji w ciągu dnia, tryb rejestracji w nocy, tryb rejestracji w okresie uroczystości i świąt.

 • Rejestrator powinien posiadać wszystkie potrzebne akcesoria do montażu w szafie RACK 19”.

 • Możliwość sterowania z jednej klawiatury od 1 do 30 połączonych między sobą rejestratorów.

 • Możliwość podłączenia do 4 klawiatur do jednego rejestratora.

 • Rejestrator powinien posiadać 3 letnią gwarancję.

 • Możliwość podłączenia zarówno kamer kolorowych jak i monochromatycznych oraz poprawną współpracę z kamerami dualnymi.

 • Możliwość ustawienia wzmocnienia indywidualnie dla każdego wejścia video.

 • Możliwość kopiowania do pliku wszystkich ustawień rejestratora oraz możliwość przesłania wszystkich ustawień rejestratora z pliku do rejestratora.

 • Możliwość blokady wybranych kamer do wyświetlania dla wybranych użytkowników korzystających z sieci oraz przyłączonych do wyjść monitorowych rejestratora

Wymagania dla klawiatur sterujących:

 • Klawiatura winna posiadać możliwość sterowania funkcjami rejestratorów cyfrowych za pomocą menu ekranowego w klawiaturze

 • Wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny

 • Możliwość definiowania przycisków na klawiaturze, do jakich poleceń będą wykorzystywane

 • Menu w języku polskim

 • Możliwość sterowania wieloma rejestratorami z pozycji jednej klawiatury ( do 30 rejestratorów)

 • Możliwość wymiany i aktualizacji oprogramowania sprzętowego

 • Możliwość programowania ( za pomocą dedykowanego oprogramowania z pozycji PC) tekstów pojawiających się na wyświetlaczu oraz programowania przycisków ekranowych w celu uruchamiania ciągów makropoleceń w krosownicy wizyjnej

 • Klawiatura powinna być objęta 3-letnią gwarancją

Minimalne parametry dla monitorów LCD:

 • Przekątna obrazu 19”

 • Rozdzielczość, co najmniej 700 TVL

 • Funkcje regulacji jasności, kontrastu i nasycenia koloru

 • Konfiguracja poprzez OSD

Wymagania dla kamer stałopozycyjnych zewnętrznych

 • Format przetwornika 1/3 cala.

 • Ilość aktywnych pikseli 752 x582.

 • Możliwość konfiguracji ustawień i aktualizacji oprogramowania poprzez kabel koncentryczny.

 • Czułość 0,1 lux w trybie kolorowym i 0,01 lux w trybie monochromatycznym przy poziomie sygnału wideo na wyjściu kamery 50 IRE, obiektywie z jasnością f=1.2.

 • Powinna posiadać funkcję poprawy kontrastowości obrazu.

 • Rozdzielczość 480 TVL.

 • Funkcję kompensacji tła.

 • Możliwość konfiguracji przyciskami na kamerze dzięki funkcji OSD i poprzez kabel koncentryczny.

 • Funkcję automatycznego wykrywania zamontowanego typu obiektywu.

 • Funkcję Lens Wizard zapewniającą poprawne zainstalowanie obiektywu i optymalizację pracy kamery we wszystkich warunkach oświetlenia.

 • Funkcję Night Sense zapewniającą automatyczne przełączenie się kamery w tryb pracy monochromatycznej i 3 krotne podwyższenie czułości kamery.

 • Możliwość synchronizacji siecią zasilającą (przy zasilaniu AC) z regulacją opóźnienia fazy odchylenia pionowego.

 • Zabudowa w obudowie ogrzewanej, chroniącej przed wpływem warunków atmosferycznych

 • Kamera powinna być objęta 3 letnią gwarancją.

Wymagania dla kamer stałopozycyjnych wewnętrznych:

 • Format przetwornika 1/3 cala.

 • Ilość aktywnych pikseli 752 x582.

 • Możliwość konfiguracji ustawień i aktualizacji oprogramowania poprzez kabel koncentryczny.

 • Czułość 0,5 lux w trybie kolorowym i 0,26 lux w trybie monochromatycznym przy poziomie sygnału wideo na wyjściu kamery 50 IRE, obiektywie z jasnością f=1.2.

 • Powinna posiadać funkcję poprawy kontrastowości obrazu.

 • Rozdzielczość 480 TVL.

 • Funkcję kompensacji tła.

 • Możliwość konfiguracji przyciskami na kamerze dzięki funkcji OSD i poprzez kabel koncentryczny.

 • Funkcję automatycznego wykrywania zamontowanego typu obiektywu.

 • Funkcję Lens Wizard zapewniającą poprawne zainstalowanie obiektywu i optymalizację pracy kamery we wszystkich warunkach oświetlenia.

 • Funkcję Night Sense zapewniającą automatyczne przełączenie się kamery w tryb pracy monochromatycznej i 3 krotne podwyższenie czułości kamery.

 • Możliwość synchronizacji siecią zasilającą (przy zasilaniu AC) z regulacją opóźnienia fazy odchylenia pionowego.

 • Kamera powinna posiadać 3 letnią gwarancję.

Przed dostawą elementów systemu telewizji dozorowej (CCTV) na budowę, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokładne dane techniczne dotyczące elementów, które mają być dostarczone i zamontowane na budowie. Wykonawca będzie mógł podjąć prace montażowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia Inżyniera.
 1. SPRZĘT

  1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” .

Sprzęt wykorzystywany w trakcie prac musi spełniać przepisy BHP oraz umożliwiać sprawne ich wykonanie.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

 1. TRANSPORT

  1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” .

Materiały i urządzenia powinny być przewożone suchymi i krytymi środkami transportu, z uwzględnieniem wskazań transportowych podanych przez producentów, zabezpieczone przed przesuwaniem się i gwałtownymi wstrząsami.


  1. Wymagania szczegółowe transportu kabli


 • Bębny z kablami muszą być w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem się.

 • W żadnym przypadku nie należy dopuścić do uderzania w zwoje kabla tarczą sąsiedniego bębna.

 • Bębny z kablami można transportować tylko w pozycji stojącej – na tarczach.

 • Do zdejmowania bębnów należy używać wózków podnośnikowych, dźwigów samochodowych lub zewnętrznych.

 • Nie wolno zrzucać bębnów bezpośrednio na ziemię.
 1. WYKONANIE ROBÓT

  1. Ogólne zasady wykonania robót


Instalację systemu telewizji użytkowej należy wykonać w ostatnim etapie procesu inwestycyjnego, po zakończeniu wszelkich innych prac instalacyjnych, ale przed zamontowaniem sufitów podwieszanych.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzoną dokumentacją projektową, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także tak, aby nie dochodziło do pogorszenia walorów użytkowych istniejących elementów infrastruktury wskutek niewłaściwego wykonania robót. Wszelkie operacje technologiczne należy wykonywać z zachowaniem: • bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia

 • bezpieczeństwa osób postronnych w strefie wykonywania robót

 • zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robót

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót oraz zobowiązany jest do stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Podczas realizacji robót należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności nie wykonywać prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych.
  1. Szczegółowe zasady wykonania robót


Do mocowania obudowy w szafie typu Rack służą 4 otwory mocujące. Podczas instalacji należy zachować wolną przestrzeń wysokości 9 cm u góry i u dołu urządzenia w celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do przegrzania się urządzenia i w konsekwencji do nieprawidłowej pracy, a nawet jego uszkodzenia. Montaż wszystkich modułów należy wykonać na miejscu. Jeśli istnieje potrzeba transportu obudowy z zainstalowanymi modułami, zaleca się wyjęcie modułu zasilającego w celu zapobieżenia możliwym uszkodzeniom urządzeń. Przed rozpoczęciem instalacji modułów wejść wizyjnych należy ustawić w odpowiedniej pozycji przełączniki dopasowania impedancyjnego. Moduły należy instalować rozpoczynając od lewego skrajnego złącza w module mikroprocesora. Moduły wyjść wizyjnych należy montować od złącza nr 9. Moduł mikroprocesora zawiera dwie baterie litowe umieszczone na płytce drukowanej, na stronie z układami elektronicznymi. Pomiędzy bateriami a zaciskiem je przytrzymującym może być umieszczony czerwony materiał izolacyjny o kształcie kwadratowym. Izolacja zapobiega uszkodzeniom baterii podczas przechowywania. Przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć materiał izolacyjny.

Rejestrator cyfrowy i multiplekser należy zamontować w szafie Rack przy pomocy zestawu montażowego znajdującego się w wyposażeniu standardowym. Podczas instalacji należy się upewnić, że otwory wentylacyjne nie są przysłonięte i zachowana jest dobra wentylacja.

Podczas montażu wizyjnej macierzy dyskowej należy zwracać uwagę na wyładowania elektrostatyczne. Przed przystąpieniem do pracy należy pozbyć się w odpowiedni sposób ładunków z ciała oraz narzędzi.

  1. Dokumentacja powykonawcza


Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołożyć atesty zastosowanych urządzeń, protokoły pomiarów i zadymień. Dla obsługi systemu przygotować dodatkowy komplet rysunków, które należy umieścić przy głównej centrali pożarowej w pomieszczeniu monitoringu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt..


 1. KONTROLA JAKOŚCI

  1. Ogólne zasady kontroli


Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” .

Sprawdzenie robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

Kontrola jakości oraz odbiór robót powinny być przeprowadzona zgodnie z dokumentacją techniczną oraz normą PN-E-08350-14:2002. Wykonawca jest obowiązany przedstawić organowi kontrolującemu (komisji odbioru) dokumenty potwierdzające, że zastosowane materiały, takie jak kable, czujki, kamery, czytniki, gniazda itd. mają aktualne świadectwa homologacji i podać ich numery wg rejestru. Na wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia, czy instalowane kable miedziane nie są załamywane, zgniecione albo w inny sposób odkształcone lub uszkodzone. Wykonawca powinien posiadać autoryzacje producenta systemu sygnalizacji alarmowania pożarowego i konserwacji tego systemu.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: • posiadanie odpowiednich uprawnień przez pracowników:

- poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „ZASTRZEŻONE” – wszyscy biorący udział w zamówieniu

- uprawnienia elektryczne – przynajmniej jedna osoba

- autoryzacje lub zaświadczenia o szkoleniu na instalowane urządzenia telewizji przemysłowej – przynajmniej jedna osoba

- licencje pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia – wszyscy biorący udział w zamówieniu (przynajmniej jedna osoba musi posiadać licencję II stopnia)

- autoryzację na projektowanie systemów alarmowych do klasy SA-4 – przynajmniej jedna osoba


 • posiadanie atestów i certyfikatów na materiały i urządzenia

 • zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową

 • ułożenie kabli

 • montaż urządzeń

 • wykonanie pomiarów
  1. Szczegółowe zasady kontroli

   1. Badania w czasie wykonywania robót


Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania:

 • sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami

 • sprawdzić poprawność wykonania połączeń,

 • sprawdzić poprawność działania poszczególnych elementów,

 • sprawdzić poprawność działania całego systemu.
   1. Urządzenia CCTV


 • Należy sprawdzić poprawność montażu wszystkich urządzeń oraz zgodność ich rozmieszczenia z dokumentacją techniczną.

 • Należy sprawdzić zasilanie urządzeń

 • Sprawdzeniu należy poddać każdą kamerę i ocenić jakość obrazu oraz jej pole widzenia. W razie potrzeby należy skorygować ostrość lub ogniskową obiektywu.

 • Należy sprawdzić uprawnienia każdego z użytkowników do sterowania określonymi kamerami i włączania podglądu obrazu wyłącznie w dozwolonym zakresie

 • Należy sprawdzić poprawność detekcji ruchu dla kamer stanowiących ochronę obwodową obiektu

 • Należy sprawdzić jakość i poprawność archiwizacji obrazu oraz możliwość jego przeglądania dla określonych użytkowników
   1. Linie kablowe


 • Należy sprawdzić, czy izolacja kabli nie posiada widocznych uszkodzeń

 • Sprawdzeniu należy poddać ciągłość poszczególnych żył kabli

 • Należy sprawdzić, czy zachowany został odpowiedni promień gięcia kabli (szczególnie dotyczy to kabli światłowodowych)
   1. Pomiary


 • Dla wszystkich kabli światłowodowych należy wykonać pomiary reflektometryczne oraz pomiary tłumienności.

 • Dla instalacji elektrycznej muszą zostać wykonane pomiary oporności izolacji oraz zadziałania zabezpieczeń nadprądowych i przeciwporażeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. OBMIAR ROBÓT


Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” .

Jednostkami obmiaru są: • Przycisk wyjścia – szt. 1

 • Moduł adresowalny – szt. 1

 • Przycisk antynapadowy – szt. 1

 • Rejestrator cyfrowy – komplet 1

 • Monitor kolorowy – szt. 1

 • Kamera – szt. 1

 • Okablowanie – mb. 1

Do obliczenia należności przyjmuje się faktyczną długość linii kablowych oraz ilość zużytych materiałów.
 1. ODBIÓR ROBÓT

  1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac


Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” .

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie i konserwację;

d) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji systemu.

  1. Dokumentacja


Dla zainstalowanego systemu należy dostarczyć następującą dokumentację

 • dokumentacja powykonawcza

 • kosztorys powykonawczy

 • protokół szkolenia

 • protokół odbioru

Dodatkowo dla systemu sygnalizacji włamania powinien zostać założony system rejestrowania, który zawiera:

 • rejestr wyposażenia – zawierający rozmieszczenie i typ każdego urządzenia

 • rejestr zdarzeń – zawierający datę i wykryte uszkodzenia oraz przedsięwzięte działania

 • rejestr konserwacji – zawierający datę i opis czynności wykonanych podczas konserwacji, a także czynności nie wykonane wraz z powodem ich niezrealizowania

 • rejestr obsługi awaryjnej – zawierający datę i czas każdego wezwania awaryjnego wraz z datą i czasem trwania niezbędnego działania

 • zapis okresowego wyłączenia – zawierający zapis daty i czasu wyłączenia każdego urządzenia lub innego wyposażenia wraz z powodem wyłączenia oraz datą ponownego włączenia


8.2.1 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: • charakterystykę obiektu

 • opis funkcjonalny systemu

 • opis techniczny sytemu

 • rozmieszczenie urządzeń

 • przebieg tras kablowych

 • schematy blokowe

 • specyfikację zastosowanych urządzeń

 • wykaz urządzeń i materiałów

 • bilans energetyczny

 • wskazówki dla administratora i konserwatora

 • instrukcję obsługi dla administratora systemu


8.2.2 Kosztorys powykonawczy

Kosztorys powykonawczy powinien być wykonany na podstawie katalogu nakładów rzeczowych zgodnie z wykonanym obmiarem robót pkt. 7 niniejszej specyfikacji


8.2.3 Protokół szkolenia

Powinien zawierać wyszczególnione z nazwiska i pełnionej funkcji osoby, które zostały przeszkolone wraz z ich podpisami potwierdzającymi odbycie szkolenia. W protokole należy wskazać osobę pełniącą funkcję administratora systemu.


8.2.3 Protokół odbioru

Powinien zawierać potwierdzenie wykonania odbioru prac podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także wyszczególnienie dostarczonej dokumentacji.


 1. PODSTAWY PŁATNOŚCI


Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”.
  1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje


 • dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

 • Montaż kompletnego systemu; montażu osprzętu; i rozruchu urządzeń,

 • układanie tras kablowych montażu

 • wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz

 • Współpraca z innymi systemami,

 • Pomiary,

 • Programowanie systemu,

 • Testowanie systemu,

 • Dokumentacja powykonawcza

 • Odbiór i próby kontrolne

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
 1. PRZEPISY ZWIĄZANE


 • PN-IEC 60364-4-41 –„Ochrona przeciwporażeniowa’

 • PN-IEC 60364-4-43 –„Ochrona przed prądem przetężeniowym”;

 • PN-EN 50132-2-1 – „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Kamery telewizji czarno-białej”

 • PN-EN 50132-4-1 –Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Monitory czarno-białe”

 • PN-EN 50132-5 –„Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Teletransmisja”

 • PN-EN 50132-7 – „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania”
ST 02.05.00/WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna