Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej, po zabiegu operacyjnym, w wybranych jednostkach chorobowychPobieranie 23,49 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar23,49 Kb.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej, po zabiegu operacyjnym, w wybranych jednostkach chorobowych.

Aby ujednolicić opis opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu operacyjnym należy przyjąć uniwersalny schemat pielęgniarskiego postępowania pozabiegowego (SCHEMAT PPP)


Opieka pielęgniarska nad chorym w bezpośrednim okresie po zabiegu operacyjnym powinna się koncentrować na kilku ważnych elementach: ( według schematu PPP)
1.Kontrola stanu świadomości chorego.
2.Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych chorego

3.Obserwacja chorego w kierunku wystąpienia ewentualnych powikłań związanych z zabiegiem.


4.Obserwacja rany pooperacyjnej, czystości opatrunku, obserwacja ilości i jakości treści jaka może wypływać z założonych w trakcie zabiegu drenów.
5.Podawanie pacjentowi zleconych leków i płynów infuzyjnych.
6.Pomoc w uwalnianiu chorego od bólu związanego z zabiegiem operacyjnym poprzez systematyczne podawanie leków

przeciwbólowych oraz stałą kontrolę bólu odczuwanego przez pacjenta.


7. Dbanie o ogólny komfort chorego.
8.Dokumentowanie wszystkich pomiarów dokonanych u chorego. Dokumentowanie podawanych pacjentowi leków i płynów infuzyjnych.
9. W razie konieczności szybkie informowanie zespołu medycznego

(chirurg, anestezjolog, pozostali członkowie zespołu pielęgniarskiego) o zmieniającym się stanie chorego.

Opieka pielęgniarska nad chorym po usunięciu pęcherzyka żółciowego - CHOLECYSTECTOMIA

oraz po operacji kamicy przewodowej – CHOLEDOCHOTOMIA


I. Uwagi kliniczne.

Zabieg operacyjny polega na usunięciu kamieni wraz z pęcherzykiem - CHOLECYSTECTOMIA, lub na usunięciu kamieni z przewodu żółciowego wspólnego – CHOLEDOCHOTOMIA.

Zabiegi te można wykonać metodą tradycyjną i metodą laparoskopową. Czas hospitalizacji chorego i utrzymywania się dolegliwości związanych z zabiegiem (np. ból) jest zwykle krótszy po zabiegu wykonanym metodą laparoskopową niż w przypadku metody tradycyjnej.
II. Postępowanie pielęgniarskie.

Opieka nad chorym w bezpośrednim okresie po zabiegu operacyjnym powinna się skupić na kilku ważnych elementach:


1.Kontrola stanu świadomości chorego.
2.Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych chorego:

 • Ciśnienie tętnicze

 • Tętno

 • Oddech – świst? Jeśli tak to niebezpieczeństwo zapadania się chrząstek tchawicy, zwłaszcza gdy chory zgłasza duszność

 • Ilość wydalanego moczu

 • ocena barwy skóry i błon śluzowych, tzw. powrotu kapilarnego i temperatury ciała pacjenta

3.Obserwacja chorego w kierunku wystąpienia ewentualnych powikłań związanych z zabiegiem.

4.Obserwacja rany operacyjnej, czystości opatrunku, obserwacja ilości i jakości treści jaka może wypływać z założonych w trakcie zabiegu drenów, obserwacja pojemników Redona. Nadmierny wyciek treści krwistej z drenu Redona może oznaczać brak prawidłowej hemostazy, a obecna w nim treść żółciowa – brak prawidłowego zaopatrzenia przewodu pęcherzykowego, uszkodzenie dróg żółciowych.

Po CHOLEDOCHOTOMII pacjent ma założony dren Kehra

(dren w kształcie litery T).
5.Podawanie pacjentowi zleconych leków i płynów infuzyjnych.
6.Pomoc w uwalnianiu chorego od bólu związanego z zabiegiem operacyjnym poprzez systematyczne podawanie leków

przeciwbólowych oraz stałą kontrolę bólu odczuwanego przez pacjenta.

Dolegliwości bólowe po CHOLECYSTECTOMII i/lub CHOLEDOCHOTOMII :


 • Ból w okolicy ramion, obojczyków i potylicy (maksymalnie 2-3doby po dokonanym zabiegu) wynikający z zastosowanej operacyjnej metody laparoskopowej. Podczas zabiegu tą metodą do jamy brzusznej wprowadza się gaz (CO2 - dwutlenek węgla), który unosi przeponę powodując podrażnienie nerwów przeponowych odchodzących od splotu szyjnego C4 i C5.
 • Ból tylko prawego barku – podrażnienie nerwu przeponowego prawego przez krwiak podprzeponowy, ropień podprzeponowy lub zbiornik żółci.
 • Ból w ranie pooperacyjnej ( przy operacji laparoskopowej ból w ranie pooperacyjnej z reguły ma niewielkie natężenie) – reakcja ma uszkodzone nerwy biegnące w okolicy cięcia operacyjnego, krwiak w ranie, zakażenie rany.
 • Ból o charakterze kolkowym czasowo zaostrzający się – utrudniony pasaż jelitowy.
 • Ból o charakterze stałym, zlokalizowany w jamie brzusznej – krwiak, ropień, zbiornik żółci w jamie otrzewnowej.

7. Dbanie o ogólny komfort chorego.
8.Dokumentowanie wszystkich pomiarów dokonanych u chorego. Dokumentowanie podawanych pacjentowi leków i płynów infuzyjnych.
9. W razie konieczności szybkie informowanie zespołu medycznego

(chirurg, anestezjolog, pozostali członkowie zespołu pielęgniarskiego) o zmieniającym się stanie chorego.


Zalecenia dla chorego po zakończeniu leczenia szpitalnego.

Usunięcia pęcherzyka żółciowego oznacza brak magazynowania żółci (a rezultacie jej 10-cio krotnego zagęszczenia) i uniemożliwia tym samym szybkie dostarczanie właściwej objętości żółci do dwunastnicy w przypadku spożycia większej ilości tłuszczu. Ponadto operacja nie cofa w pełni powstałego w czasie trwania kamicy żółciowej uszkodzenia wątroby, zaburzeń ruchowych dróg żółciowych, oraz zmian w trzustce. Dlatego wskazane jest przestrzeganie określonych zasad dietetycznych optymalnie przez kilkanaście tygodni a czasem na stałe.


Zalecenia dietetyczne:

 • Ograniczenie podaży tłuszczów w zakresie ilościowym i jakościowym – głównie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego.

 • We wczesnym okresie pooperacyjnym zakaz spożywania tłustego mięsa, jaj, ostro przyprawionych potraw, alkoholu, napojów gazowanych, mocnej kawy.

 • Spożywanie posiłków często, w małych ilościach, tak aby zapobiec zastojowi żółci w drogach żółciowych.

 • Umiarkowany wysiłek fizyczny, który pobudzi procesy przemiany materii i zapobiegnie otyłości.

 • Przyjmowanie leków zaordynowanych przez lekarza.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna