Olsztyn, dnPobieranie 348,99 Kb.
Strona1/2
Data13.11.2017
Rozmiar348,99 Kb.
  1   2

 1. Miejski Szpital Zespolony

 2. 10-045 Olsztyn

  1. ul. Niepodległości 44

  2. NIP 739-29-55-802

  3. tel./fax (89) 532 63 49

  4. e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl
Olsztyn, dn. 24.03.2015 r.
wyjaśnienia siwz

Dot. postępowania w sprawie zamówienia publicznego nadostawę stołu bariatrycznego wraz z wyposażeniem

sprawa nr DZZ-382-18/15
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (na mocy art. 38 ust. 1 ustawy), zgodnie z otrzymanymi pytaniami:
Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z mobilną podstawą wyposażoną w 4 koła o średnicy 125mm z centralną blokadą kół i blokadą kierunkową bez systemu wysuwanych stopek? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pewne zablokowanie stołu na czas operacji i maksymalną stabilność.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja wysokości realizowana jest w zakresie od 650 do 1010mm? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełny komfort pracy operatorom niskim, jak i wysokim, a co najważniejsze bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o maksymalnym udźwigu 350kg? Jest to parametr stojący na bardzo wysokim poziomie, który jednocześnie odzwierciedla bezpieczne obciążenie robocze stołu. Pragniemy zauważyć, że pacjent o wadze >350kg nie zmieściłby się na stole o szerokości ~600mm nawet z segmentami poszerzającymi blat, dlatego proponowane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające i świetnie sprawdzi się w stole przeznaczonym do operacji pacjentów o profilu bariatrycznym.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 4

Poz. 3 Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie, ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii lub równoważne


Czy Zamawiający dopuści dodatkowy panel sterujący umieszczony w podstawie stołu, ze wskaźnikami naładowania baterii? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego – leży poza strefą sterylną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści dodatkowy panel sterujący z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikiem naładowania baterii. Umieszczony z boku kolumny lub w podstawie stołu.


Pytanie 5

Poz. 6 Długość stołu z blatem min. 2100mm

Czy Zamawiający dopuści długość stołu z blatem min. 2082mm? Róznica jest minimalna
i nie wpływu na funkcjonalność stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 6

Poz. Całkowita szerokość blatu min. 520mm, z szynami bocznymi 590mm

Czy Zamawiający dopuści Całkowita szerokość blatu min. 520mm, z szynami bocznymi min. 579mm? Różnica jest minimalna i nie wpływu na funkcjonalność stołu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.Pytanie 7

Poz. 12 Zakres regulacji wysokości z materacem min. od 580mm lub mniejsze, do 1020mm lub wyższe.

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości z materacem od 610mm? Różnica jest minimalna i nie wpływu na funkcjonalność stołu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


Pytanie 8

Poz. 16 Blat stołu co najmniej 5-segmentowy, składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy - górna płyta z możliwością demontażu - dolna płyta z regulacją za pomocą pilota - segment siedzeniowy - podnóżki dzielone wzdłużnie z możliwością rozwarcia - obudowa podstawy gładka bez wystających elementów, wykonana ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się górną część obudowy kolumny wraz z panelem awaryjnego sterowania, wykonaną z tworzywa sztucznego.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne tj. Blat stołu co najmniej 5-segmentowy, składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy - płyta plecowa z regulacją za pomocą pilota - segment siedzeniowy - segment nóg dwuczęściowy złożony z krótkiej części z napędem oraz dłuższej części odłączanej, podnóżki dzielone wzdłużnie z możliwością rozwarcia - obudowa podstawy gładka bez wystających elementów, wykonana ze stali nierdzewnej? Proponowane rozwiązanie daje takie same możliwości funkcjonalne i jest stosowane do operacji bariatrycznych na całym świecie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.Pytanie 9

Poz. 17 Podstawa stołu w kształcie litery T lub Y. Dobre własności jezdne stołu. Cztery podwójne koła zabudowane w podstawie stołu nie wystające poza obrys podstawy.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne tj podstawa stołu w kształcie prostokąta, z wycięciami w podstawie na stopy operatora . Dobre własności jezdne stołu. Cztery podwójne koła zabudowane w podstawie stołu nie wystające poza obrys podstawy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 10

Poz. 18 System blokowania kół poprzez elektromechaniczne wysunięcie stopek lub koła chowające się w podstawę stołu. Funkcja blokowania stołu za pomocą pilota lub na kolumnie.

Zamawiający w poz 1 wymaga stołu elektrohydraulicznego. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści stół z systemem blokowania kół poprzez elektrohydrauliczne wysunięcie stopek lub koła chowające się w podstawę stołu. Funkcja blokowania stołu za pomocą pilota lub na kolumnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


Pytanie 11

Poz. 20 Miękkie materace min. 80mm lub więcej, min.dwurdzeniowe, łatwo demontowane, mocowane przy pomocy rzepów, o właściwościach p.odleżynowych z tzw. funkcją pamięci kształtu.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne tj materace miękkie, łatwo demontowane, mocowane przy pomocy rzepów, przeciwodleżynowe, tzw. funkcją pamięci kształtu, wodoszczelne, ognioodporne, antystatyczne i antybakteryjne o wysokości min 60 mm, przystosowane do dezynfekcji środkami powierzchniowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 12

Poz. 19 Udźwig roboczy minimum 300 kg

Czy Zamawiający dopuści stół, który tylko w pozycji rewers z maksymalnym wychyleniem wzdłużnym posiada udźwig roboczy minimum 273 kg?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 13

Poz. 20 Funkcja jazdy stołu do przodu i do tyłu elektr., uruchamiana za pomocą pilota

Czy Zamawiający dopuści stół, który nie jeździ do przodu i tyłu elektr., zamiast tego proponowany stół posiada 4 podwójne koła obrotowe które są znakomitym rozwiązaniem do łatwego manewrowania w wąskich pomieszczeniach.? Funkcja jazdy stołu do przodu i do tyłu elektr. stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników, gdyż łatwo o wypadek, oraz o uszkodzenia stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


Pytanie 14

Poz. 27 Wyposażenie dodatkowe do stołu: górna płyta plecowa

W nawiązaniu do pytania nr5: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne tj. Blat stołu co najmniej 5-segmentowy, składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy - płyta plecowa z regulacją za pomocą pilota - segment siedzeniowy - segment nóg dwuczęściowy złożony z krótkiej części z napędem oraz dłuższej części odłączanej, podnóżki dzielone wzdłużnie z możliwością rozwarcia - obudowa podstawy gładka bez wystających elementów, wykonana ze stali nierdzewnej? Proponowane rozwiązanie daje takie same możliwości funkcjonalne i jest stosowane do operacji bariatrycznych na całym świecie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 15

Poz. 27 Wyposażenie dodatkowe do stołu: poszerzenie blatu-para segment długi -1szt. - poszerzenie blatu - para segment krótki- 2szt.

Czy Zamawiający dopuści poszerzenia bariatryczne blatu do segmentu siedziska oraz blatu dostosowane do oferowanego stołu o szerokości 4” (ok. 10 cm) i długości 45 cm i pokrywające swoim zasięgiem segment siedziska oraz blatu?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany stół posiadał regulację elektrohydrauliczną pozycji Reflex, sterowaną z pilota?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany stół wykonywał automatyczną diagnozę usterek, a w przypadku ich wykrycia wyświetlał kod usterki?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


Pytanie 18

Czy Zamawiający wymaga, aby System blokowania kół posiadał stopy poziomujące podstawę stołu na nierównościach do minimum 5 mm?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga, aby stół posiadał przewodowy pilot podświetlany?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


Pytanie 20

Dot. Zal. Nr 4 do SIWZ 1. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi przelewem w maksymalnie 10 równych i nieoprocentowanych ratach przy czym pierwsza rata będzie płatna w terminie 30 dni licząc od daty dostawy i protokolarnego odbioru towaru, a następne raty będą płatne do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na konto WYKONAWCY na podstawie faktury VAT wystawionej i dostarczonej przez WYKONAWCĘ.

 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zapis: Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi przelewem w maksymalnie 5 równych i nieoprocentowanych ratach przy czym pierwsza rata będzie płatna w terminie 30 dni licząc od daty dostawy i protokolarnego odbioru towaru, a następne raty będą płatne do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na konto WYKONAWCY na podstawie faktury VAT wystawionej i dostarczonej przez WYKONAWCĘ.

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 21

Prosimy o zmianę zapisu §9 ust. 3 wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „ZAMAWIAJĄCY dopuszcza maksymalnie 2 naprawy tego samego elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym, w przypadku przekroczenia liczby 2 napraw tego samego elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym WYKONAWCA musi wymienić element urządzenia na nowy.”Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji rat w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku kwoty niepodzielnej na 10 równych rat.Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 23

Prosimy o zmianę zapisu §6 ust. 3 i nadanie mu brzmienia: „W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążającą z terminem płatności 14 dni od daty dostarczenia noty Wykonawcy”.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 24

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §12 wzoru umowy na: „Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy”.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 25

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 26

Czy w przypadku, gdy wewnętrzne procedury Wykonawcy przy zawieraniu tego typu umów przewidują odsetki za opóźnienie w wysokości 1,5 razy odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych, Zamawiający wyrazi na to zgodę?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 27

Prosimy o odpowiedź czy z uwagi na ratalną formę płatności, Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową? Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjności postępowania.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 28

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 29

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia na rzecz Wykonawcy?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 30

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o zgodę, aby umowa zastawu rejestrowego została zawarta na wzorze Wykonawcy.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 31

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 32

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 33

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 34

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 35

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku niezrealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 36

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: "Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 60 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 60 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 37

Mają na uwadze równość stron umowy prosimy o dodanie do umowy §7a o następującym brzmieniu: „W razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% wartości dostawy, o której mowa w §3”.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zmiany konstrukcji formularza cenowego (zał. nr 2 do SIWZ) w zakresie sposobu obliczenia ceny w ten sposób, aby w tabeli osobno wyodrębnić koszt finansowania. Ze względu na fakt, iż zapłata za dostawę sprzętu medycznego jest rozłożona na raty powoduje to powstanie także kosztu finansowania dostawy. Dopuszczenie takiej konstrukcji pozwoli uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie, jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od Wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli, o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Prosimy, zatem o dopuszczenie możliwości dodania w tabeli formularza cenowego (zał. nr 2 do siwz) wiersza nr 2 o nazwie: „koszt finansowania płatności ratalnej”.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny bariatryczny zgodny z poniższymi parametrami zawartymi w tabeli?
Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015

Stół operacyjny z blatem 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy

Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy 150 mm z centralną blokadą kół. Centralna blokada kół w postaci elektromechanicznie wysuwanych nóżek, na których stół stoi podczas zabiegu.

Napęd stołu elektromechaniczny

Podstawa stołu w kształcie litery U z możliwością swobodnego wsunięcia stóp przez operatora pod podstawę z każdej ze stron.

Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu.

Podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) stołu wykonane w ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem elementów przegubów i ozdobnych)

Blat stołu wyposażony w materace bezszwowe, zdejmowane, bez rzepów o grubości 50 mm. Blat przezierny dla promieniowania rtg na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych.

Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówka, podnóżka i innych segmentów (np. z włókien węglowych) z obu stron stołu operacyjnego. System mocowania z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskiwane pokrętłem.

Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektromechaniczny:

- regulacja wysokości

- przechyły boczne

- Trendelennburga / Antytrendelennburga,

- pozycja flex/reflex

- płyta nożna

- płyta plecowa dolna

- pozycja standardowa „0”

- wysuwanie nóżek podwozia

-jazda stołu w dwóch kierunkachMożliwość obsługi funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego również rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu. Wybór orientacji ułożenia pacjenta na panelu boczny, poprzez wciśnięcie przycisku z podświetleniem wybranego ułożenia.

Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej powierzchni kolumny stołu. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu.

Pilot przewodowy z sygnalizacją stanu naładowania akumulatorów.

Regulacja wysokości blatu 700 mm do 1120 mm

Całkowita szerokość blatu 582 mm

Przechyły boczne 25º

Przechyły Trendelenburga 30º

Przechyły Antytrendelenburga 35º

Przesuw wzdłużny blatu 270 mm manulany z elektronicznym zwolnieniem blokady

Podgłówek regulowany w zakresie +/- 55°

Podnóżek regulowany w zakresie + 90º /- 90º

Płyta plecowa dolna regulowana w zakresie +80°/ -40°

Płyta plecowa górna regulowana w zakresie +90°/-55°

Stół przystosowany do zabiegów o obciążalności 450 kg

WYPOSAŻENIE:

-pilot kablowy ręczny; -podgłówek; -górna płyta plecowa; -podnóżki dzielone para, odwodzone na boki; -pas do ciała; -ekran anestezyjny; -uchwyt uniwersalny 4szt.; -podpory pod ręce do bariatrii -2szt.; -podpory pod stopy pacjenta -1szt.; -poszerzenie blatu-para segment długi; -poszerzenie blatu - para segment krótki; -podpora barkowa para; -podpora do pozycji litotomijnej dla pacjentów bariatrycznych para; -pasy do mocowania kończyn dolnych pacjenta otyłego para; -podpora pod rękę uniwersalna na przegubie kulowym -1szt.; -Segment dodatkowy urologiczny, przedłużający blat – 1 szt.  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna